Kalastusmatkailussa on kehittämisen varaa   (Julkaistu: 21.10.2015 17:11)

Kalastusmatkailussa on kehittämisen varaa

19.10.2015

Kalastusmatkailussa on kehittämisen varaa, totesi SVK:n varapuheenjohtaja Kari Rajamäki juhlapuheessaan Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin 10 -vuotisjuhlassa 17.10.2105. Hän piti ongelmana sitä, että kalastusmatkailun kehittämismahdollisuuksia ei ole osattu riittävästi käyttää hyväksi maaseutumatkailussa ja maaseudun kehittämisessä.
"Kalastusmatkailukohteiden kansainvälisessä kilpailussa meillä on loistavia vahvuustekijöitä; kalavesien ja luonnon puhtaus, luontaiset kalakannat sekä mahdollisuus monipuoliseen ja melko vapaaseen kalastukseen. Näitä valtteja on entistä tehokkaammin osattava tuotteistaa ja markkinoida, sillä luontoon suuntautuva matkailu on tällä hetkellä koko matkailuelinkeinon piirissä nopeimmin kasvava osa-alue niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 
Valitettavasti meillä on myös esimerkkejä, jotka osoittavat välinpitämättömyyden ja ahneuden sekä viranomaisten toiminnan puutteiden vesiensuojelussa voivan aiheuttaa vakavaa ja laajaa vahinkoa."

Kari Rajamäen mukaan vapaa-ajankalastajien kiinnostus kalastukseen ja kalakantoihin ulottuu kotivesien ulkopuolelle: "Heillä on myös velvollisuus ottaa kantaa ja puolustaa kaukaisempiakin kalavesien kalastusmahdollisuuksia ja luonnonlohen kantoja. Keskusjärjestömme - Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö - on ottanut kantaa niin Tenon kuin Tornionjoen kysymyksiin. Tornionjoen luonnonlohikanta oli vuosikymmenet uhattuna liiallisen ammattimaisen merikalastuksen vuoksi. Kalastusaikojen rajoituksilla on tuettu luonnonlohen selviytymistä. Virkistyskalastuksen ja Lapin matkailun ja työllisyyden edut ovat yhtä ja ne edellyttävät luonnonlohen nousun turvaamista."

Ensi vuonna voimaan astuvan uuden kalastuslain myönteisiä uudistuksia ovat Kari Rajamäen mukaan vaelluskalavesistöjen sisällyttäminen lainsäädäntöön se, että ensimmäistä kertaa laissa rajoitetaan yksityisvesialueiden verkkokalastusta. Valitettavasti vapaa-ajankalastajien esitykset vetouisteluun soveltuvasta vieheluvasta hylättiin, samoin maksuttoman onginnan ulottaminen koskemaan kelaongintaa torjuttiin uudistuksen viime vaiheissa. 
Edellisen vuoden 1996 kalastuslain uudistamisen synnyttämä revanssihenki tuli tässä uudistuksessa esiin erityisesti pyrkimyksenä poistaa 65 vuotta täyttäneiden vapaa kalastusoikeus. Tämä saatiin torjuttua. 
Kari Rajamäki korosti sitä, että vapaa-ajankalastajien yleiskalastusoikeuksia halutaan kuitenkin yhä supistaa, kuten on luettavissa maa- ja metsätalousvaliokunnan lakiuudistusmietintöön liitetyistä kahdesta, keskustapuolueen ja perussuomalaisten edustajien jättämästä vastalauseesta.


« Takaisin

 
 

Ajankohtaista
28.11.2021 18:00 SVKn tiedote: Stadin Kalajunnut on vuoden kalastusseura - valinta oli tänä vuonna poikkeuksellisen helppoa Lisää >>
28.11.2021 17:58 SVKn tiedote: Kansanedustaja Seppo Eskelinen Suomen Vapaa-ajankalastajien puheenjohtajaksi, uudeksi varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Janne Heikkinen Lisää >>
22.11.2021 17:41 Mimmit kalastaa! / Marraskuu 2021 Lisää >>
09.11.2021 17:03 Etelä- ja Pohjois-Savon piirien alueet: Kutsu kalakummikoulutukseen 30.11. Lisää >>

 

 

 

 

 

 

©2021 Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri - MMD Networks Oy