Nuorten SM- toimintakilpailu   (Julkaistu: 01.08.2016 15:17)

 

Vielä ehtii mukaan Nuorten SM-toimintakilpailuun
Toimintakilpailu järjestetään 26.- 28.8. Synsiön leirikeskuksessa Mikkelin ja Jyväskylän puolivälissä Kangasniemellä Etelä-Savossa. Kilpailuun kuuluu monipuolisia kalastukseen ja luontoon liittyviä tehtäviä kolmihenkisille nuorisojoukkueille. Lisäksi joukkue tarvitsee täysi-ikäisen huoltajan. Jokainen Vapaa-ajankalastajapiiri voi lähettää kaksi joukkuetta ja hallitseva mestaripiiri 3 joukkuetta. Kilpailun säännöt ovat liitteenä. Ilmoittautumiset mahdollisimman pikaisesti keskusjärjestön toimistoon p. 050 597 4933 tai jaana.piskonen@vapaa-ajankalastaja.fi. Lisätietoja voit kysyä Janne Tarkiaiselta, janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi, p. 044 547 9116 tai Esa Kokkoselta, esakokkonen71@gmail.com, p. 046 561 5508. Tarkemmat tiedot lähetetään joukkueille ilmoittautumisen jälkeen.
Tervetuloa!
NUORTEN SM-TOIMINTAKILPAILUN SÄÄNNÖT, päivitetty 22.1.2006, ei muutoksia 2012
1 § Kilpailun nimi on nuorten SM-toimintakilpailu.
2 § Kilpailun järjestää Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö yhdessä vapaa-ajankalastajapiirin kanssa.
3 § Kilpailuun osallistuvien joukkueiden koko on (3) kilpailijaa. Lisäksi joukkueella tulee olla mukana yksi täysi-ikäinen henkilö vastaamassa joukkueesta. Joukkueen jäsenien ei tarvitse olla saman seuran jäseniä.
4 § Vapaa-ajankalastajapiirit järjestävät toimialueellaan karsintakilpailut, joiden kautta (2) piiriä edustavat joukkueet pääsevät loppukilpailuun. Vapaa-ajankalastajapiirit voivat lähettää joukkueet myös ilman karsintoja, mikäli joukkueita ei saada muuten kokoon. Loppukilpailun järjestää elokuussa edellisenä vuonna voittaneen joukkueen vapaa-ajankalastajapiiri SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunnan avustamana. 
Kilpailu voi olla yksi- tai kaksipäiväinen.
5 § Joukkueen tulee koostua vähintään kahdesta (2) alle 15 vuotiaasta tai kilpailuvuonna 15-vuotta täyttävästä kilpailijasta ja enintään yhdestä (1) 16-18-vuotiaasta tai kilpailuvuonna 18 täyttävästä kilpailijasta. Joukkueen kaikki kilpailijat saavat olla alle 15-vuotiaita.
6 § Loppukilpailuun tulee osallistua karsintakilpailun voittaneella joukkueella tai taustayhteisön nimeämällä joukkueella. Ylivoimaisen esteen vuoksi voidaan joukkueen yksi (1) kilpailija vaihtaa. Vajaat joukkueet eivät voi osallistua kilpailuun.
7 § SM-kilpailun edellisenä vuonna voittanut taho voi osallistua kilpailuun kolmella joukkueella.
8 § Suomen mestaruus voidaan myöntää vain joukkueelle, jonka kaikki jäsenet kuuluvat kalastusseurojensa kautta Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön jäsenyhdistykseen.
9 § Loppukilpailu koostuu luontopolusta, joka sisältää tietokilpailukysymyksiä, kalojen tunnistustehtäviä, tarkkuusheiton, kalastus- ja taitoviestin sekä muita tehtäviä: 
Enimmäispisteet annetaan joukkueiden määrän mukaan kaikissa lajeissa.
Suositus:
1. Tietokilpailukysymykset 
- Järjestäjän määräämä asiantuntija laatii kysymykset, jotka liittyvät luontoon ja kalastukseen.
2. Tarkkuusheitto 
- 1 heitto/kilpailija, viideltä eri matkalta 
- Pisteytys: 0-10 / heitto / kilpailija
3. Kalojen tunnistaminen 
- Pisteytys: 1 piste / oikea vastaus 
- -1 piste/ väärä vastaus
4. Kalaviesti 
- Ongitaan tai pilkitään siten, että jokainen joukkueen jäsen vuorollaan pyytää yhden kalan. Joukkueella saa olla pyynnissä vain yksi pyyntiväline kerrallaan. 
- Pisteytys: pisteet ratkaisee joukkueen sijoitus
5. Taitoviesti 
- Ensimmäinen joukkueen jäsen tekee onkilaitteen 4-5 metrin vapaan, toinen onkii sillä kalan, kolmas kilpailija käsittelee kalan määrätyllä tavalla. 
- Onkilaitteen teosta ja onkimisesta otetaan aika ja kalankäsittelystä saa pisteet lopputuloksen mukaan. Asteikko 0-5. Pisteet: 5 erinomainen, 4-3 hyvä, 2 tyydyttävä, 1 välttävä, 0 taidot puuttuvat.
6. Muut tehtävät 
- Järjestäjä voi vapaasti suunnitella. Aiheita voivat olla mm. ensiapu-, erä- ja leiriytymistaidot. 
- Pisteytys: 1 piste/ oikein suoritettu tehtävä tai asteikolla 0-5 pistettä. 
- Järjestäjä määrää pisteytyksen tehtävän mukaan.
10 § Jos joukkue ei saa tulosta jossain osakilpailussa, tulee tulokseksi 1 / piste tulokseton osakilpailu.
11 § Joukkueenjohtaja on vastuussa joukkueensa jäsenistä matkalla ja kilpailupaikalla.
12 § SM-kilpailussa tuomariston muodostavat Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön nuoriso- ja perhetoimikunnan jäsen, toimikunnan sihteeri, kilpailun järjestäjän edustaja sekä yksi kilpailija, joka arvotaan kilpailijoista.
13 § Kustannuksien jako: Karsintakilpailuissa kustannusten peittämisestä päättää kilpailujoukkueiden taustatahot. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö vastaa SM-toimintakilpailun järjestelykustannuksista ja päätösateriasta. Joukkueiden taustatahot maksavat joukkueidensa matkakustannukset.
14 § Vapaa-ajankalastajapiirin on ilmoitettava järjestämästään karsintakilpailusta jatkoon päässeiden joukkueiden tai nimettyjen edustusjoukkueiden jäsenten nimilista kesäkuun loppuun mennessä SVK:n toimistoon.
15 § Osakilpailuiden sisältöä ja pisteytystä voidaan tarvittaessa muuttaa vuosittain.
Säännöt hyväksytty SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunnan kokouksessa 20.9.2005 Valkeakoskella.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaana Vetikko
tiedottaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2-6 A 11
00580 Helsinki
p. + 358 50 525 7806
jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi


« Takaisin

 
 

Ajankohtaista
09.06.2020 15:51 SVKn tiedote: Uusi Kalastajan kuuma linja ratkoo kansalaisten kalastuspulmia - Tutkimus: Harrastuksen esteenä myös tiedon puute Lisää >>
07.06.2020 20:20 Kyöstin muistolle Lisää >>
07.06.2020 20:14 Kesän kisat 2020 Lisää >>
01.06.2020 17:52 SVKn seurakirje 2-2020 Lisää >>
29.05.2020 13:36 Päivitetty ohjeistus koskien kalastusharrastustoiminnan järjestämistä Lisää >>
25.05.2020 19:11 SVKn yhteistiedote: Vapapäivä-kalastustapahtuma järjestetään 5. syyskuuta Lisää >>

 

 

 

 

©2020 Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri - MMD Networks Oy