Vapaa-ajankalastajat: uusien kalatalousalueiden rajoissa on vaelluskalat otettava huomioon ja maakuntauudistuksessa on kalatalouden edunvalvonta turvattava   (Julkaistu: 23.04.2017 18:15)

 

SVK%20tavuviiva%20Logo%20MV

TIEDOTE 22.4.2017

 

Vapaa-ajankalastajat: uusien kalatalousalueiden rajoissa on vaelluskalat otettava huomioon ja maakuntauudistuksessa on kalatalouden edunvalvonta turvattava

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) tyrmää kevätkokouksessaan yhteistyöryhmien tekemät ehdotukset kalatalousaluerajoiksi Suomenlahdella ja Saaristomerellä, koska niissä ei ole otettu huomioon vaelluskalojen elinkiertoa. Maakuntauudistuksessa järjestö vaatii kalataloushallinnon itsenäisen päätöksenteon turvaamista.

 

Vuoden 2019 alusta aloittavien uusien kalatalousalueiden rajoista on jätetty ehdotukset ELY-keskuksille, jotka ne vahvistavat. Vesialueet on jaettava kalastuslain mukaan niiden omistussuhteista ja hallinnollista rajoista riippumatta kalatalousalueisiin kiinnittäen erityisesti huomiota vaelluskalojen elinkiertoon ja vesistöjen valuma-aluejakoon.

 

Suomenlahden ja Saaristomeren alueella on lukuisia uhanalaisia vaelluskaloja, jotka vaativat tehokkaita elvytys- ja hoitotoimia. Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja Lounais-Suomen kalatalouden yhteistyöryhmien tekemissä ehdotuksissa vaelluskalojen elinkierto on kuitenkin katkaistu monilla alueilla erottamalla vaelluskalajoki ja sen edustan merialue toisistaan erillisiksi kalatalousalueiksi. Erityisesti Uudenmaan rannikolla rajaehdotukset noudattelevat lisäksi kuntarajoja, jolloin monet järvet ja jokien edustojen merenlahdet on halkaistu kahtia.

 

SVK on tehnyt muutosesityksen rajoihin. Näin tulevat kalatalousalueet olisivat kalastuslain mukaisia, jolloin myös niiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat voitaisiin laatia kalastuslain tavoitteiden mukaisiksi.

 

Luonnonvaraiset kala- ja rapukannat ovat olennainen osa suomalaista vesiluontoa ja vapaa-ajankalastus suomalaisten tärkeimpiä luontoharrastuksia (1,6 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa v. 2014), jotka kärsivät helposti vesiluontoa muuttavissa hankkeissa. Yleisen kalatalousedun valvonta on kalataloushallinnon ydintehtävä. Tarkoituksena on säilyttää kalavedet monimuotoisina, tuottoisina ja kalastettavina kalavesiin kohdistuvissa lupa- ja tarkistamishankkeissa.

 

Kalataloushallinnon tehtävät siirtyvät maakuntauudistuksessa ELY-keskuksista maakuntiin. SVK vaatii, että kalatalousviranomaisilla on maakunnissa itsenäinen mahdollisuus lausuntoihin, hakemuksiin ja valituksiin vesiluontoa muuttavista hankkeista. Tämä tulee turvata lakisääteisesti, muuten kala- ja vesiensuojeluasiat voidaan maakunnissa tarpeen tullen jyrätä yli poliittisella ohjauksella.

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin 22.4.2017 Helsingissä.

 

Lisätietoja:

SVK, toiminnanjohtaja Markku Marttinen, puh. 044 759 9717, markku.marttinen@vapaa-ajankalastaja.fi

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 525 seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Jaana Vetikko

tiedottaja

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Vanha talvitie 2-6 A 11

00580 Helsinki

p. + 358 50 525 7806

jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi
 

www.vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastajalehti.fi

www.ottiopas.fi

www.fisuun.fi

 


« Takaisin

 
 

Ajankohtaista
20.09.2021 20:29 SVKn seurakirje 3-2021 Lisää >>
14.09.2021 14:15 SVKn tiedote: Street fishing -kisakiertue saatiin päätökseen - Vuoden katukalastajat tulevat Vaasasta Lisää >>
14.09.2021 14:14 SVKn yhteistiedote: Kalastonhoitomaksujen tuotto lähenee 10 miljoonaa − kalastuksen suosiossa hieman laskua viime vuodesta Lisää >>
14.09.2021 14:12 Vapaaehtoistyön tarvekartoitus Lisää >>

 

 

 

 

 

 

©2021 Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri - MMD Networks Oy