Lukekaa nämä!!ehdotukset SM-kilpailusäännöiksi   (Julkaistu: 14.09.2017 20:08)

 

 

Käydään näitä ehdotuksia läpi kalenterikokouksessa 2.10.2017.

Seurat voisivat keskustella näistä jo vähän valmiiksi. Hallitus kävi jo näitä läpi kokouksessa 13.9.2017.

Teksti ei näy punaisella tässä osiossa, mutta lihavoitu teksti siis uusi ehdotus !!

 

Vapaa-ajankalastajapiireille,

Ohessa ovat kilpailujaostojen (pois lukien perhojaosto, jonka sääntöasiat seuraavat omaa aikatauluaan) alustavat ehdotukset uusiksi kilpailusäännöiksi. Voimassa oleva sääntö = musta teksti ja jaostojen esitykset/ehdotukset muutokseksi = punainen teksti. Myös kommentit ovat punaisella. Yliviivaukset = poistuva osio.

Piireillä on aikaa lokakuun 15. päivään asti ottaa kantaa alla oleviin ehdotuksiin. Kannanotot pyydetään lähettämään s-postitse SVK:n kilpailuvastaavalle, marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi.

Pilkki-, onki- ja uistelujaostojen puolesta,

Marcus WikströmSM-KILPAONGINNAN MAAJOUKKUEKARSINTOJEN SÄÄNNÖT, päivitetty 17.10.2016

1 § Kilpailut ovat avoimet kaikille Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön jäsenseurojen jäsenille.

2 § Maajoukkuekarsinnat järjestetään loppukilpailusarjana, kahtena erillisenä viikonloppuna.
Ensimmäinen kilpailu järjestetään heinä-elokuussa kaksipäiväisenä, kumpanakin päivänä on yksi neljän (4) tunnin mittainen osakilpailu.
Toinen kilpailu järjestetään syys/lokakuussa kaksipäiväisenä, kumpanakin päivänä on yksi
neljän (4) tunnin mittainen osakilpailu. Tuloksissa huomioidaan kaikki neljä (4) osakilpailua.
 
Karsintakilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä koottava osallistumismaksu kattaa kaikki osakilpailut.
Kilpailussa on yksi (1) sarja, jonka perusteella sijoitukset ratkaistaan.
Miesten MM- ja EM-kilpailujen joukkueiden koostumus on viisi (5) kilpailijaa ja yksi (1) varakilpailija, joka ei kilpaile ensimmäisenä kisapäivänä, ellei joku varsinaisista kilpailijoista ole estynyt kilpailemasta esim. sairauden johdosta. Varakilpailija korvaa toisena kisapäivänä ensimmäisenä kisapäivänä heikoiten menestyneen kilpailijan, ellei joukkue päätä muuta yksimielisesti. Karsintakilpailun tulosten perusteella kaksitoista (12) parasta on oikeutettuja valitsemaan karsintakilpailun mukaisessa sijoitusjärjestyksessä osallistuvatko MM- (5+1) vai EM-kilpailuun (5+1).
Naisista viisi (5) parasta muodostavat naisten joukkueen ja kuudes (6) on oikeutettu varakilpailijan paikkaan.
Näiden edellä mainittujen joukkueiden lisäksi, mies- ja naisveteraanit voivat muodostaa neljän kilpailijan ja varakilpailijan (4+1) muodostaman joukkueen osallistuakseen veteraanien MM-kilpailuun. Myös nuorten joukkueen, neljä kilpailijaa ja varakilpailija (4+1) lähettäminen voi olla mahdollista.
Kaikkien joukkueiden varakilpailija kilpailee toisena päivänä samalla periaatteella kuin miesten MM- ja EM-joukkueiden varakilpailija.
Tulosten paremmuusjärjestyksen mukaan on onkijan ilmoitettava onkijaoston antamaan päivään mennessä valintansa ja halukkuutensa osallistumiseen joukkueeseen.

Karsintaan osallistuvien veteraanien, naisten, naisveteraanien ja nuorten on ilmoitettava ensisijainen joukkuepaikka jota he tavoittelevat. Mikäli kilpailija saavuttaa ensisijaisen joukkuepaikan, on hänen otettava se vastaan. Samalla hän menettää oikeuden toissijaiseen joukkueeseen, mikäli nämä joukkueet saadaan täyteen karsintaan osallistuneista kilpailijoista. Jos kilpailija ei saavuta ensisijaista joukkuepaikkaa ja toissijaiset joukkuepaikat eivät täyty sen joukkueen ensisijaisistakarsijoista, on hän oikeutettu paremmuusjärjestyksen mukaan toissijaiseen joukkueeseen. Jos ensisijaista joukkuetta ei lähetetä SVK:n tukemana, voi kilpailija niin halutessaan muuttaa ensisijaisen joukkuepaikan toissijaiseksi paremmuusjärjestyksen mukaisesti.

Ennen jokaista osakilpailijat arvotaan sektoreihin (lohkoihin), joiden maksimi onkijamäärä on 13 henkilöä/ sektori, tästä voidaan poiketa onkijaoston päätöksellä olosuhteiden tai tasapuolisuuden niin vaatiessa. Kussakin sektorissa kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Kunkin sektorin voittaja saa yhden (1) pisteen, toiseksi tullut kaksi (2) pistettä jne. Mikäli samalla sektorilla useammalla kilpailijalla on saman painoinen saalis tai jäävät saaliitta, sijalukupisteet jaetaan.
Karsinnan voittaa se, jonka kaikkien neljän (4) osakilpailujen pisteiden summa on pienin. Jos pisteiden summa on useammalla kilpailijalla sama, paremmuuden ratkaisee osakilpailusaaliiden yhteispaino. Jos yhteispainokin on sama, paremmuuden ratkaisee suurin yksittäinen osakilpailusaalis. Osakilpailusaaliiden ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

4 § Kilpailijan tulee ilmoittautua sekä ennakkoon että kilpailupaikalla kutsussa mainittuna ilmoittautumisaikana. Kilpailija, joka ei silloin ole ilmoittautunut, ei voi vaatia oikeutta kilpailuun osallistumisesta.
Kutsussa selvitetään kilpailua koskevat yksityiskohdat: Kilpailupaikat, aikataulut ja mahdolliset kilpailua koskevat rajoitukset sekä osanottomaksun suuruus.

5 § Kilpailijan on pysyttävä arvonnassa saamallaan paikalla koko osakilpailun ajan. Onginta on suoritettava omalta rajatulta kilpailupaikalta. Kilpailupaikalle ei kilpailun aikana saa mennä muut kuin kilpailija tai valvoja (tarvittaessa). Kilpailijalta on sähköisten apuvälineiden (esim. puhelin ja luotainlaitteet) käyttö kilpailun aikana kielletty. Kilpailijalle saa kilpailun aikana antaa vain suullisia neuvoja. Kilpailijalle ei saa kilpailun aikana viedä mitään ilman valvojan hyväksyntää. Maajoukkueiden karsintakilpailuissa sama kilpailija voi saada vain 1 reunapaikan / karsintakilpailusarja.

6 § Kilpailija saa siirtyä arvonnan jälkeen kilpailupaikkansa taakse. Kilpailupaikalle siirrytään ja valmistelut aloitetaan samanaikaisesti järjestäjän annettua siihen luvan. Valmisteluaikana (vähintään 2 tuntia) kilpailija saa suorittaa onkipaikan luotaamisen, houkutinaineen valmistuksen ja muut kilpailun vaatimat esivalmistelut. Kahlaaminen on kielletty. Haavia saa käyttää ainoastaan tartutetun kalan ylösnostoon. Lavetin käyttö on sallittu, mutta sen takimmaiset jalat on oltava kiinteällä maalla.

7 § Kilpailu aloitetaan ja lopetetaan ääni- tai valomerkkiin. Kilpailu voidaan keskeyttää luonnonolosuhteiden niin vaatiessa (ukkonen tai myrsky) kilpailun tuomarineuvoston toimesta. Keskeytysmerkkinä on tällöin sama merkki kuin kilpailun aloituksessa. Kilpailun ollessa keskeytyksissä, on onkiminen, kalojen houkuttelu sekä kaikki välineiden käsittely kielletty. Viisi (5) minuuttia ennen kilpailun jatkamista annetaan toinen merkki. Kolmas merkki ilmoittaa kilpailun jatkumisesta. Kilpailu jatkuu, kunnes alkuperäinen kilpailun kestoaika on saavutettu, tai kilpailun alusta on kulunut enintään viisi (5) tuntia. Kilpailun tuomarineuvosto määrittää keskeytyksen keston ja kilpailun loppumisajankohdan tilanteen kokonaisarvion perusteella huomioiden kyseisen osakilpailun pituuden ja kilpailupäivän kokonaisaikataulun.
Loppumerkin tullessa täytyy kilpailuun hyväksyttävän kalan olla kokonaisuudessaan vedenpinnan yläpuolella. Kilpailijan tulee saapua punnitukseen järjestäjän määräämässä järjestyksessä ja ajassa.

8 § Teleskooppivavan, jatkopalavavan, normaalin kelaongen ja bologneesivavan käyttö on sallittu. Kelalla varustetun ongen käyttäjillä tulee olla mukanaan tosite suoritetusta valtakunnallisesta kalastuksen hoitomaksusta (Kalastuskortti). Järjestäjän oikeus on tarkastaa nämä tositteet. Järjestäjän velvollisuus on hankkia luvat vesialueeseen.

Vedessä saa olla kerrallaan vain yksi (1) yksihaaraisella koukulla, painoilla ja koholla varustettu onki. Siimassa olevien painojen määrä ei saa ylittää kohon kantavuutta. Ongittaessa saa painoista 10 % olla pohjalla kuitenkin siten, että onkilaite pystyy vapaaksi laskettaessa kulkemaan virran tai tuulen viemänä.

Vavan maksimipituus on 13 metriä miesten sarjassa ja 11,5 metriä naisten sarjassa.

9 § Syötteinä saa käyttää matoa, toukkaa, hyönteistä, siemeniä tms. luonnollista syöttiä, poisluettuina kalat ja kalanpalat. Loiste- tai keinotekoisella massalla päällystetyt koukut, mormuskat ja keinotekoiset syötit ovat kiellettyjä.

10 § Houkutinaineen ja syöttien käyttö kalojen houkuttelemiseksi on sallittu. Houkutinaineen enimmäismäärä on 20 litraa, sisältäen kaikki kasviperäiset houkuttimet ja kasviperäiset syötit (mäski, jyvät, siemenet) sekä "leamit" tai muut maa-ainekset. Houkutinaineen määrä mitataan kasteltuna, eikä sitä saa puristaa kasaan tilavuuden pienentämiseksi. Syöttikiintiöön lasketaan kaikki eläinperäiset syötit ja niiden enimmäismäärä on 2,5 litraa, josta maksimissaan 1 litra surviaisia. Ehdotus: Syöttikiintiöön lasketaan kaikki eläinperäiset syötit ja niiden enimmäismäärä on 2,5 litraa, josta enintään 0,5 litraa matoja ja 1,0 litra surviaisia ja jokereita yhteensä. Surviaisten ja jokereiden 1,0 litran yhteiskiintiö saa sisältää enintään 0,5 litraa surviaisia. Sallitut määrät ovat eräkohtaisia. Suositellaan että järjestäjät suorittavat syöttimäärän tarkastuksen noin puolen tunnin kuluessa valmisteluajan alettua. Tarkastuksen helpottamiseksi kilpailijoita suositellaan käyttämään virallisia tai tietyn tilavuuden omaavia syöttiastioita. Ennen varsinaisen kilpailun alkua on kymmenen (10) minuutin mittainen ennakkohoukutteluaika, jonka aikana käsin tehtyjen houkutinainepallojen koko on vapaa.

Varsinaisen kilpailun aikana saa käyttää vain kevyttä houkuttelutapaa, jolloin houkutinainepallot tulee tehdä vain yhdellä kädellä. Palloa ei saa tehdä painamalla houkutinainetta esim. reittä tai ämpärin kylkeä vasten. Kevyen houkuttelutavan palloja ei saa tehdä valmiiksi ennen kilpailun aloitussignaalia.

Kalojen houkuttelu on sallittu käsin, ritsalla kaksin käsin, parttikuppia tai heittoputkea käyttäen. Parttikuppia käytettäessä saa veden päällä olla vain yksi vapa kerrallaan.

Houkuttelu on sallittu vain oman kilpailupaikan alueella. Kilpailun aikana käyttämättä jäänyttä houkutinainetta ei saa heittää veteen vaan se on toimitettava järjestäjien osoittamaan paikkaan.

11 § Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki kalat, joiden pyyntiä laki ei muutoin kiellä. Saaliskalat on säilytettävä joko elävinä sumpussa, tai tapettuina puhtaassa kuivassa pussissa tai astiassa. Sumpun kokonaispituudeksi suositellaan vähintään kolme ja puoli (3,5) metriä. Veden, hiekan yms. aineen lisääminen saaliskalojen joukkoon on kielletty. Kalan kuollessa sumppuun on se otettava pois ja laitettava puhtaaseen pussiin. Muualta kuin suusta kiinnittynyt kala hyväksytään saaliskalaksi, mikäli sitä ei ole tahallisesti kiinnitetty koukkuun ulkopuolelta. Kilpailuun hyväksyttävän kalan tulee pysyä kilpailijan kilpailupaikan rajojen sisäpuolella väsytyksen ajan. Kilpailuun hyväksyttävä kala saa käydä vieressä olevan kilpailijan puolella väsytyksen aikana, muttei saa takertua toisen kilpailijan siimaan. Tällöin kyseinen kala hylätään. Mikäli elävät kalat punnituksen jälkeen palautetaan takaisin vesistöön, on työ suoritettava asiallisesti.

12 § Merkityllä kilpailualueella onkiminen on kielletty kilpailupäivänä ennen kilpailun alkua. Onkijaoston päätöksellä rauhoitusaika voi olla pidempikin.
Kilpailun järjestäjällä on mahdollisuus merkitä kilpailualueelle harjoittelualue jossa kaikkien kilpailuun osallistuvien on mahdollisuus harjoitella.  Alue tulee olla riittävän suuri, jotta kaikki halukkaat mahtuvat harjoittelemaan (10m / kilpailija). Vaihtoehtoisesti järjestäjällä on oikeus arpoa harjoittelupaikat kilpailualueelle (tämä edellyttää paikkojen numerointia). Toimenpiteet tulee tehdä viimeistään kolme (3) päivää ennen karsintakilpailua (jos järjestäjä aikoo niitä tehdä) ja ne on hyväksytettävä onkijaostolla.

13 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön onkijaosto nimeää loppukilpailun tuomarineuvoston (3 jäsentä). Kilpailua koskevat vastalauseet on jätettävä kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluttua punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiassa tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Tuomarineuvoston jäsenet voivat osallistua kilpailuun. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja nämä johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle konsulentille.

14 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä, sekä kilpailun järjestäjän / tuomarineuvoston ennen kilpailua antamia määräyksiä.

 

SM-KILPAONKISÄÄNNÖT, päivitetty 26.5.2014

1 § Kilpailu on avoin kaikille Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön jäsenseurojen jäsenille.

2 § Kilpailussa kilpaillaan samanaikaisesti sekä seurajoukkueiden Suomen mestaruudesta että henkilökohtaisista Suomen mestaruuksista.
Kilpailu on kaksipäiväinen. Kumpanakin päivänä on yksi neljän (4) tunnin mittainen osakilpailu. Seurajoukkueeseen kuuluu viisi (5) kilpailijaa. Joukkueiden määrää ei ole rajoitettu. Kilpailussa jaetaan joukkueen yhteistulosten perusteella SM-mitalit. Joukkuekilpailussa parhaiten sijoittuneella joukkueella on edustusoikeus seuraavan vuoden seurajoukkueiden MM-kilpailuun.
Henkilökohtaisessa kilpailussa kilpaillaan miesten, miesveteraanien (yli 60-vuotiaat), naisten ja nuorten (alle 19-vuotiaat) sarjojen henkilökohtaisista Suomen mestaruuksista. Joukkueiden jäsenet osallistuvat myös sarjojensa mukaiseen henkilökohtaiseen kilpailuun. Yhteistulosten perusteella jaetaan henkilökohtaiset SM-mitalit.

3 § Joukkueiden ja kilpailijoiden tulee ilmoittautua kilpailupaikalla kilpailukutsussa mainittuna ilmoittautumisaikana.

4 § Ennen jokaista osakilpailua kilpailijat arvotaan viiteen (5) yhtä suureen sektoriin (lohkoon) siten että kunkin joukkueen jäsenet kilpailevat omilla sektoreillaan. Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino siten, että kunkin sektorin voittaja saa yhden (1) pisteen, toiseksi tullut kaksi (2) pistettä jne. Mikäli samalla sektorilla useammalla kilpailijalla on saman painoinen saalis tai jäävät kalatta, sijalukupisteet jaetaan. Kilpailun voittaa se joukkue tai henkilö, jonka pisteiden summa on pienin. Jos pisteiden summa on useammalla sama, paremmuuden ratkaisee osakilpailusaaliiden yhteispaino. Jos yhteispainokin on sama, paremmuuden ratkaisee suurin yksittäinen osakilpailusaalis. Osakilpailutulostenkin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

5 § Kilpailijan on pysyttävä arvonnassa saamallaan paikalla koko kilpailun ajan. Onginta on suoritettava omalta rajatulta kilpailupaikalta. Kilpailupaikalle ei kilpailun aikana saa mennä muut kuin kilpailija, valvoja (tarvittaessa) sekä ilmoittautumisen yhteydessä ennakkoon nimetyt henkilöt (1 hlö/ joukkue ja 1 hlö/ vain henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuva). Kilpailijalta on sähköisten apuvälineiden (esim. puhelin ja luotainlaitteet) käyttö kilpailun aikana kielletty. Kilpailijalle saa kilpailun aikana antaa vain suullisia neuvoja. Kilpailijalle ei saa kilpailun aikana viedä mitään ilman valvojan hyväksyntää. Sama kilpailija tai sama joukkue voi saada SM-kisassa vain yhden (1) reunapaikan.

6 § Kilpailija saa siirtyä arvonnan jälkeen kilpailupaikkansa taakse. Kilpailupaikalle siirrytään ja valmistelut aloitetaan samanaikaisesti järjestäjän annettua siihen luvan. Valmisteluaikana (vähintään 2 tuntia) kilpailija saa suorittaa onkipaikan luotaamisen, houkutinaineen valmistuksen ja muut kilpailun vaatimat esivalmistelut. Kahlaaminen on kielletty. Haavia saa käyttää ainoastaan tartutetun kalan ylösnostoon. Lavetin käyttö on sallittu, mutta sen takimmaiset jalat on oltava kiinteällä maalla.

7 § Kilpailu aloitetaan ja lopetetaan ääni- tai valomerkkiin. Kilpailu voidaan keskeyttää luonnonolosuhteiden niin vaatiessa (ukkonen, myrsky) kilpailun tuomarineuvoston toimesta. Keskeytysmerkkinä on tällöin sama merkki kuin kilpailun aloituksessa. Kilpailun ollessa keskeytyksissä, on onkiminen, kalojen houkuttelu sekä kaikki välineiden käsittely kielletty. Viisi (5) minuuttia ennen kilpailun jatkamista annetaan toinen merkki. Kolmas merkki ilmoittaa kilpailun jatkumisesta. Kilpailu jatkuu, kunnes alkuperäinen kilpailun kestoaika on saavutettu, tai kilpailun alusta on kulunut enintään viisi (5) tuntia. Kilpailun tuomarineuvosto määrittää keskeytyksen keston ja kilpailun loppumisajankohdan tilanteen kokonaisarvion perusteella. Loppumerkin tullessa täytyy kilpailuun hyväksyttävän kalan olla kokonaisuudessaan vedenpinnan yläpuolella. Kilpailijan tulee saapua punnitukseen järjestäjän määräämässä järjestyksessä ja ajassa.

8 § Vapa- ja kelaongen käyttö on sallittu. Kelaongen käyttäjillä tulee olla mukanaan tosite suoritetusta kalastuksen hoitomaksusta (Kalastuskortti). Vedessä saa olla kerrallaan vain yksi (1) yksihaaraisella koukulla, painoilla ja koholla varustettu onki. Siimassa olevienpainojen määrä ei saa ylittää kohon kantavuutta. Ongittaessa saa painoista 10 % olla pohjalla kuitenkin siten, että onkilaite pystyy vapaaksi laskettaessa kulkemaan virran tai tuulen viemänä. Onkivavan maksimipituus on miesveteraaneilla ja miehillä 13 metriä. Naisilla ja nuorilla vavan maksimipituus on 11,5 metriä.

9 § Syötteinä saa käyttää matoa, toukkaa, hyönteistä, siemeniä tms. luonnollista syöttiä, poisluettuina kalat ja kalanpalat. Loiste- tai keinotekoisella massalla päällystetyt koukut, mormuskat sekä keinotekoiset syötit ovat kiellettyjä.

10 § Houkutinaineen ja syöttien käyttö kalojen houkuttelemiseksi on sallittu. Houkutinaineen enimmäismäärä on 20 litraa, sisältäen kaikki kasviperäiset houkuttimet ja kasviperäiset syötit (mäski, jyvät, siemenet) sekä "leamit" tai muut maa-ainekset. Houkutinaineen määrä mitataan kasteltuna, eikä sitä saa puristaa kasaan tilavuuden pienentämiseksi. Syöttikiintiöön lasketaan kaikki eläinperäiset syötit ja niiden enimmäismäärä on 2,5 litraa, josta maksimissaan 1 litra surviaisia. Ehdotus: Syöttikiintiöön lasketaan kaikki eläinperäiset syötit ja niiden enimmäismäärä on 2,5 litraa, josta enintään 0,5 litraa matoja ja 1,0 litra surviaisia ja jokereita yhteensä. Surviaisten ja jokereiden 1,0 litran yhteiskiintiö saa sisältää enintään 0,5 litraa surviaisia. Sallitut määrät ovat eräkohtaisia. Suositellaan että järjestäjät suorittavat syöttimäärän tarkastuksen noin puolen tunnin kuluessa valmisteluajan alettua. Tarkastuksen helpottamiseksi kilpailijoita suositellaan käyttämään virallisia tai tietyn tilavuuden omaavia syöttiastioita. Ennen varsinaisen kilpailun alkua on kymmenen (10) minuutin mittainen ennakkohoukutteluaika, jonka aikana käsin tehtyjen houkutinainepallojen koko on vapaa.

Varsinaisen kilpailun aikana saa käyttää vain kevyttä houkuttelutapaa, jolloin houkutinainepallot tulee tehdä vain yhdellä kädellä. Palloa ei saa tehdä painamalla houkutinainetta esim. reittä tai ämpärin kylkeä vasten. Kevyen houkuttelutavan palloja ei saa tehdä valmiiksi ennen kilpailun aloitussignaalia.

Kalojen houkuttelu on sallittu käsin, ritsalla kaksin käsin, parttikuppia tai heittoputkea käyttäen. Parttikuppia käytettäessä saa veden päällä olla vain yksi vapa kerrallaan.

Houkuttelu on sallittu vain oman kilpailupaikan alueella.
Kilpailun aikana käyttämättä jäänyttä houkutinainetta ei saa heittää veteen vaan se on toimitettava järjestäjien osoittamaan paikkaan.

11§ Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki kalat, joiden pyyntiä laki ei muutoin kiellä. Saaliskalat on säilytettävä joko elävinä sumpussa, tai tapettuina puhtaassa kuivassa pussissa tai astiassa. Sumpun kokonaispituudeksi suositellaan vähintään neljä (4) metriä. Veden, hiekan yms. aineen lisääminen saaliskalojen joukkoon on kielletty. Kalan kuollessa sumppuun on se otettava pois ja laitettava puhtaaseen pussiin. Muualta kuin suusta kiinnittynyt kala hyväksytään saaliskalaksi, mikäli sitä ei ole tahallisesti kiinnitetty koukkuun ulkopuolelta. Kilpailuun hyväksyttävä kala saa käydä vieressä olevan kilpailijan puolella väsytyksen aikana, muttei saa takertua toisen kilpailijan siimaan. Tällöin kyseinen kala hylätään. Mikäli elävät kalat punnituksen jälkeen palautetaan takaisin vesistöön, on työ suoritettava asiallisesti.

12 § Merkityllä kilpailualueella onkiminen on kielletty kilpailua edeltävänä päivänä ja kilpailuaamuina. (perjantaina, koko lauantaipäivän (paitsi osakilpailu) ja sunnuntaina aamuna). Onkijaoston päätöksellä rauhoitus voi olla pidempikin.

13 § Suomen Vapaa-ajan Keskusjärjestön onkijaosto nimeää kilpailun tuomarineuvoston (3 jäsentä). Kilpailua koskevat vastalauseet on jätettävä kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluttua punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiassa tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Tuomarineuvoston jäsenet voivat osallistua kilpailuun. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja nämä johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle konsulentille.

14 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

15 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä, sekä kilpailun järjestäjän / tuomarineuvoston ennen kilpailua antamia määräyksiä.

 

SM-ONKISÄÄNNÖT, päivitetty 26.5.2014

1 § Suomen ongintamestaruuskilpailuihin voivat osallistua kaikki Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön jäsenseurojen jäsenet. Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:

a) Henkilökohtaisista mestaruuksista
- miesten sarjassa (20-59vuotiaat miehet)
- miesveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
- naisten sarjassa (20-59vuotiaat naiset)
- naisveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
- alle 19-vuotiaiden sarjassa
- alle 15-vuotiaiden sarjassa
- alle 12-vuotiaiden sarjassa

Nuorten alle 19-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 19, 18, 17,16 vuotta täyttävät.
Nuorten alle 15-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 15, 14, 13 vuotta täyttävät.
Nuorten alle 12-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat

b) Joukkuemestaruuksista Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön kuuluvien seurojen kesken

c) Perhesarjamestaruuksista

2 § Joukkuekilpailuun kukin vapaa-ajankalastajapiiri saa asettaa henkilökiintiönsä rajoissa seurajoukkueita:

a) miesten joukkueita (4 kilpailijaa/ joukkue)
b) miesveteraanin joukkueita (4 kilpailijaa/ joukkue)
c) naisten joukkueita (3 kilpailijaa/ joukkue)
d) naisveteraanien joukkueita (3 kilpailijaa/ joukkue)
e) nuorten joukkueita (3 kilpailijaa/ joukkue) alle 19- ja 15-vuotiaiden sarjoissa kilpailevista,
f) nuorten alle 12-vuotiaiden piirikohtaisia joukkueita (3 kilpailijaa / joukkue)

Joukkueiden tulee koostua ko. henkilökohtaisten sarjojen kilpailijoista.
(Kaikki joukkueiden jäsenet osallistuvat samalla myös henkilökohtaiseen kilpailuun.)

Piirikohtaiset joukkueet voivat koostua eri seurojen alle 12-vuotiaista nuorista.
Alle 12-vuotiaalla kilpailijalla voi olla avustajanaan tukihenkilö. Tukihenkilö saa neuvoa ja auttaa välineongelmissa, mutta ei saa osallistua onkitapahtumaan, syötitys, onginta, kalan ylösotto ja irrotus.

Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntarajoitteiselle poikkeusluvan käyttää avustajaa liikkumiseen. Asiaan liittyvät lääkärintodistukset tulee toimittaa kilpailujärjestäjälle hyvissä ajoin ennen kisaa, kuitenkin viimeistään ilmoittautumisen yhteydessä.

Kilpailuun nimettävän joukkueen tulee olla täysilukuinen. Kaikkien joukkueen jäsenten on palautettava henkilökohtaisesti kilpailukorttinsa toimitsijoille kilpailun päätyttyä, muuten joukkuetulosta ei hyväksytä.

3 § Perhesarjaan saa kukin piiri lähettää kolme (3) perhettä. Perheen tulee koostua yhdestä tai kahdesta SVK:n jäsenyhdistykseen kuuluvasta huoltajasta sekä 1-3 kilpailuvuonna 19 vuotta täyttävästä tai nuoremmasta lapsesta. Joukkueeseen saa kuulua enintään neljä henkilöä, eli joko yksi huoltaja plus kolme nuorta, tai kaksi huoltajaa plus kaksi nuorta. Huoltajaksi hyväksytään myös isovanhemmat ja sisarukset. Sukulaisuussuhdetta katsotaan vastaavan myös avo- tai avioliiton myötä syntynyt sukulaisuus. Perhesarjakilpailijoille, jotka kilpailevat erillisellä rajatulla kilpailualueella, ei henkilökohtaisia Suomen mestaruuksia myönnetä.

4 § Edellisenä vuonna henkilökohtaisen Suomen mestaruuden voittaneet kilpailijat, samoin kuin SM-joukkueet ja perheet saavat osallistua kilpailuun piirikiintiöiden ulkopuolella mestaruuden voittaneella kokoonpanolla. Pakottavissa tapauksissa (esim. sarjamuutosten takia) sallitaan perheen tai joukkueen kahden (2) jäsenen vaihtaminen.

5 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

6 § Kilpailuun ilmoittaudutaan keskitetysti SVK:n piirien kautta. Jokainen piiri saa nimetä kilpailun järjestäjän ja tarkastustoimikunnan päättämän kilpailijamäärän jokaista ko. piirin edellisen vuoden loppuun mennessä maksanutta alkavaa tuhatta (1000) jäsentä kohti (edellä mainittujen 3 perheen lisäksi). Vapaa-ajankalastajapiirit saavat harkintansa mukaan jakaa oman kiintiönsä pykälässä 1 mainittujen sarjojen kesken. Piirien kiintiöistä käyttämättä jääneet paikat voi järjestäjä jakaa anomuksesta lisäpaikkoina toisille piireille näiden onkijakiintiöiden suhteessa. Kilpailujoukkueet ja yksistään henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuvat on ilmoituksessa sarjoittain nimettävä erikseen. Mahdolliset muutokset ennakolta ilmoitettuihin on piirin valtuuttaman henkilön toimesta tehtävä kirjallisesti kilpailukansliaan ennen kilpailun alkua järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä.

7 § Samasta joukkuemestaruudesta kilpailevat sarjat arvotaan samalle kilpailualueelle. Kilpailupaikan leveyden tulee olla vähintään viisi (5) metriä. Perhejoukkue kilpailee omalla alueellaan, jonka leveys on vähintään 15 metriä. Numeroidut kilpailupaikat arvotaan ennen kilpailun alkua. ESITYS: Jokainen kilpailija nostaa itse henkilökohtaisesti omaa kilpailupaikkaansa osoittavan numeron. Kilpailija voi tarvittaessa pyytää tuomarineuvostolta luvan antaa toisen nimetyn henkilön nostaa paikkanumero puolestaan. Arvotulla kilpailupaikalla saa onkia vain yksi (1) henkilö tai perhe. Onginnan on tapahduttava vain omalta rajatulta alueelta. Tartutettu kala saa kuitenkin käydä viereisen kilpailijan alueella mutta kalan tarttuessa viereisen onkijan siimaan kala hylätään ja tulee vapauttaa. Kunkin sarjan kilpailualueelle on osanottajien käyttöön varattava vaihtopaikkoja, joita tulee olla vähintään 10 % sarjan osanottajien määrästä jaettuna tasaisesti koko kilpailualueelle. Kalastaminen kilpailualueella on kielletty 24 tunnin aikana ennen kilpailua.

8 § Kilpailuaika on neljä (4) tuntia kaikissa muissa sarjoissa, paitsi nuorten alle 12 -vuotiaiden sarjassa, jossa kilpailuaika on kolme (3) tuntia. Kilpailijat saavat siirtyä arvotuille kilpailupaikoilleen lähtöluvan saatuaan ja laittaa välineensä kuntoon. Kilpailija voi luodata kilpailupaikkansa 10 minuuttia ennen kilpailun alkua annettavan merkin jälkeen.
Kilpailijan on aloitettava kilpailu omalla paikallaan. Viidentoista (15) minuutin kuluttua kilpailun alkamisesta annettavan merkin jälkeen kilpailijalla on oikeus siirtyä vaihtopaikalle tai toisen kilpailijan hylkäämälle paikalle. Perhejoukkueiden täytyy kilpailualueellaan kilpailuaikana liikkua ryhmänä.
Kilpailun järjestäjä voi antaa luvan kahlaamiseen polvisyvyyteen saakka.

9 § Kilpailija ei saa käyttää muuta pyyntivälinettä kuin yhdellä (1) yksihaaraisella koukulla, painolla ja koholla varustettua enintään 10 metrin pituista vapaonkea. Pilkin käyttö painona ja sivutapsin käyttö on kielletty. Siiman tulee olla kiinnitettynä vavan kärkiosaan. Siimassa olevien painojen määrä ei saa ylittää kohon kantavuutta. Ongittaessa on kohon oltava vedessä. Varavälineitä saa olla mukana.
Haavin käyttö ongessa kiinni olevan kalan ylösotossa on sallittu.

10 § Syötteinä voi käyttää toukkia, matoja, hyönteisiä ja muita eläinkuntaan kuuluvia syöttejä, poisluettuna kalat ja kalan palat. Luonnollisen syötin väriä tai hajua ei rajoiteta.
Taikinamassan ja keinotekoisten syöttien käyttö ja liima-aineen lisääminen syöttien joukkoon on kielletty. Koukun päällystäminen loistemaalilla on kielletty.
Syöttien heittäminen veteen ja kaikenlainen muu houkuttelu on kielletty.

11 § Kalastus aloitetaan ja lopetetaan ääni- tai valomerkillä. Kilpailu voidaan keskeyttää luonnonolosuhteiden niin vaatiessa (ukkonen, myrsky) kilpailun tuomarineuvoston toimesta. Keskeytysmerkkinä on tällöin sama merkki kuin kilpailun aloituksessa. Kilpailun ollessa keskeytyksissä, on onkiminen kielletty. Viisi (5) minuuttia ennen kilpailun jatkamista annetaan toinen merkki. Kolmas merkki ilmoittaa kilpailun jatkumisesta. Kilpailu jatkuu, kunnes alkuperäinen kilpailun kestoaika on saavutettu, tai kilpailun alusta on kulunut neljä (4) tuntia.
Loppumerkin tullessa täytyy kilpailuun hyväksyttävän kalan olla kokonaisuudessaan vedenpinnan yläpuolella.
Kilpailijan tulee saapua punnitukseen järjestäjän määräämässä ajassa.

12 § Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Saaliiksi saatu kala suositellaan tapettavaksi välittömästi ennen talteenottoa. Saaliiksi saatu kala tulee säilyttää puhtaassa kuivassa astiassa tai pussissa, eikä mukaan saa lisätä hiekkaa, vettä tai muuta ainetta kilpailusta poissulkemisen uhalla.

13 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten, perhe- tai joukkuesarjojen kohdalla sama jaetaan mitalisija(t) ja jätetään seuraava(t) sija(t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

14 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

15 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Kilpailun järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kilpailu järjestetään riittävän turvallisella alueella. Erityisesti tulee ottaa huomioon lähistöllä olevat sähkölinjat. Järjestäjien esityksestä voi SVK:n onkijaosto määrätä että onkivapojen pitää olla kasattuna aina liikuttaessa kilpailupaikoilla.

16 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto.

17 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön onkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle toimitettavaksi, kilpailusäännöissä sekä ennen kilpailua ilmoitettavan ajan kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja nämä johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle konsulentille.

18 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

19 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.SM-VENEONGINNAN SÄÄNNÖT, päivitetty 26.5.2014

(Ei uusia ehdotuksia)


1 § Kilpailun nimi on Veneonginnan Suomen mestaruuskilpailu.

2 § Kilpailu on avoin kaikille kalastuksen harrastajille. Kilpailu käydään venekunnittain. Veneessä voi olla enintään kaksi (2) henkilöä.

3 § Kilpailussa ratkaistaan venekuntakohtainen Suomen mestaruus. Mestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle tai Suomessa vakituisesti asuvalle.

4 § Kilpailussa noudatetaan Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vahvistamia kilpailusääntöjä. Kilpailijoiden tulee tuntea säännöt ja noudattaa niitä.

5 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

6 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja kilpailun järjestäjä eivät vakuuta kilpailijoita.

7 § Kilpailijoilla on oltava veneessä kelluntavälineet.

8 § Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Alussa ja lopussa on 30 minuutin siirtymäajat. Kilpailu alkaa aloitusmerkistä ja päättyy lopetusmerkkiin.

9 § Kalastus tapahtuu ankkuroidusta veneestä pilkki- sekä vapaonkivälinein. Veneessä saa yhtä aikaa olla pyynnissä 4 pilkki- tai vapaonkea. Ongessa saa olla vain yksi yksi- tai useampihaarainen koukku, joka on oltava painon alapuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun. Heittokalastus-välineitä ei saa käyttää.

10 § Venettä ei saa ankkuroida 20 metriä lähemmäs toista ankkuroitua venettä. Veneen saa ankkuroida kahdella ankkurilla, mutta venettä ei saa kiinnittää kiinteisiin rakennelmiin kuten laitureihin, siltoihin tai poijuihin.

11 § Kaikki lain sallimat kalat ovat hyväksyttyjä kilpailukaloja. Kalat tulee säilyttää veneessä kuivassa astiassa. Kalojen välitöntä tappamista suositellaan.

12 § Houkutinaineen käyttö on sallittua. Kilpailun järjestäjän hakemuksesta voi SVK:n kilpailutoimikunta määrätä houkuttelun kielletyksi.

13 § Syötteinä saa käyttää kaikkia luonnollisia syöttejä sekä kilpailun aikana ongittuja kaloja ja vain niistä saatuja kalanpaloja.

14 § Kilpailijoiden liikkuminen kilpailualueella on kielletty kuusi (6) vuorokautta ennen kilpailua.

15 § Elektronisten apuvälineitten kuten puhelimen, kaikuluotaimen ja GPS laitteen käyttö on kielletty. Puhelimella saa kuitenkin soittaa järjestäjien antamaan tai yleiseen hätänumeroon.

16 § Moottorin käyttö on sallittu liikuttaessa vesialueella.

17 § Kilpailun paremmuus ratkaistaan venekunnan saaliin painon perusteella. Mikäli se on sama, jaetaan mitalisijat ja muut sijat ratkaistaan arvalla.

18 § Venekunta saa veneeseen kiinnitettävän kilpailunumeron, joka on pidettävä kilpailun aikana selvästi näkyvillä.

19 § Kilpailijoille jaettavaan kilpailualueen karttaan on merkitty kilpailualueen rajat ja rantautumispaikat. Kilpailualueelta ei saa poistua luvatta, poisluettuina hätätilanteet. Luvan poistumiseen muissa tapauksissa myöntää kilpailun valvoja.

20 § Kilpailun aikana ei saa mennä kymmentä (10) metriä lähemmäksi toista kilpailijaa, paitsi lähtöalueella, rantautumispaikoilla ja hätätilanteessa. Rantautuminen on sallittu ainoastaan järjestäjän osoittamilla rantautumispaikoilla.

21 § Kilpailijat eivät saa tahallisesti häiritä toisten kilpailijoiden suoritusta. Myös muu epäurheilijamainen käytös on kielletty.

22 § Kilpailijat eivät saa aiheuttaa haittaa ranta-asukkaille tai selvästi merkitylle muulle kalastukselle. Muutoinkin on noudatettava vesilläliikkujille annettuja sääntöjä.

23 § Venekunta on velvoitettu palauttamaan kilpailukorttinsa järjestäjille. Kilpailukortin palauttamatta jättäneet venekunnat vastaavat tarpeettomista etsintätoimista aiheutuneista kuluista.

24 § Kilpailuun ilmoittautuminen sekä SVK:n määräämä kilpailun osanottomaksu suoritetaan järjestäjän kutsussa ilmoittamalla tavalla. Pankkisiirtolomakkeista tulee ilmetä venekunnan miehistön nimet sekä mahdollisesti edustamansa seura.

25 § Kilpailussa taltioitua kuva- ja äänimateriaalia saa tallentaja käyttää korvauksetta kaikkeen kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen.

26 § Protestiaika on 15 min punnitustulosten julkistamisen jälkeen. Protesti on tehtävä kirjallisesti. Protestimaksu on sama kuin kilpailun osanottomaksu. Jos protesti hyväksytään, maksettu protestimaksu palautetaan. Protestin käsittelee kilpailun tuomaristo, jonka päätöksestä ei voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja nämä johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle konsulentille.

27 § Kilpailun tuomarineuvoston nimeää SVK:n onkijaosto.

28 § Kipparikokous on pidettävä 15 minuuttia ennen kilpailun alkua.

29 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

30 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä, sekä kilpailun järjestäjän / tuomarineuvoston ennen kilpailua antamia määräyksiä.

SM-KIISKIPILKINNÄN SÄÄNNÖT, päivitetty 26.5.2014

1 § Kiiskenpilkinnän Suomen mestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille kalastuksen harrastajille. Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet kilpailijat, mutta Suomenmestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle, Suomessa vakituisesti asuvalle tai sellaiselle ulkomaalaiselle joka on SVK:n tai sen jäsenseuran jäsen.

2 § Sarjat

a) Henkilökohtaiset mestaruudet

- miesten sarjassa 20-59 miehet
- miesveteraanien sarjassa kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävä ja sitä vanhemmat
- naisten sarjassa 20-59 naiset
- naisveteraanien sarjassa kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävä ja sitä vanhemmat
- nuorten alle 19 -vuotiaiden sarjassa
- nuorten alle 15 -vuotiaiden sarjassa
- nuorten alle 12 -vuotiaiden sarjassa
 

b) Joukkuemestaruudet Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön kuuluvien seurojen kesken

- miesten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa / joukkue)

- miehet yli 60v joukkuekilpailu (3 kilpailijaa / joukkue)

- naisten ja naiset yli 60v joukkuekilpailu (2 kilpailijaa / joukkue, saa olla molemmista naisten sarjoista)

- nuorten joukkuekilpailu (2 kilpailijaa / joukkue) alle 19- ja 15-vuotiaiden sarjoissa kilpailevista


Nuorten alle 19-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 19, 18, 17 ,16 vuotta täyttävät kilpailijat. Nuorten alle 15-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 15, 14, 13 vuotta täyttävät kilpailijat. Nuorten alle 12-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat.

3 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

4 § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastuksenhoitomaksua. Kilpailujen järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan lupa.

5 § Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Kilpailijat saavat siirtyä kilpailualueelle noin puoli tuntia ennen kilpailun alkua suoritetun selostus- ja avajaistilaisuuden jälkeen lähtöluvan saatuaan. Varsinaisen kilpailun alkamis- ja päättymishetki osoitetaan selvällä merkillä. Avannon tekoa ei saa aloittaa ennen kuin kilpailun alkamishetken merkki on annettu. Kilpailijoiden on lopetettava kalastaminen päättymismerkkiin, jonka jälkeen heillä on puoli tuntia aikaa siirtyä merkitylle maalialueelle. Myöhästyneiden kilpailijoiden saalista ei punnita. Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä kilpailualueelta poistuminen on kielletty.

6 § Kilpailualue on selvästi merkittävä ja pilkkiminen tämän alueen ulkopuolella on kielletty. Varusteiden vieminen kilpailualueelle ennen kilpailua ja varusteiden jättäminen kilpailualueelle kilpailun jälkeen on kielletty. Toisen kilpailijan avustaminen kilpailun aikana on kielletty. Avannon teko (ellei toisin määrätä) 50 metriä lähemmäksi aurattuja tai merkittyjä jääteitä sekä merkittyjä pyydyksiä on kielletty. Kiellon rikkoja on velvollinen, kilpailusta pois sulkemisen lisäksi, vaadittaessa maksamaan uuden tien aukaisemisen. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi avantoa, jossa joku toinen pilkkii, on kielletty. Edes kanssakilpailijan myöntämällä luvalla ei saa pilkkiä tätä säännöissä määriteltyä etäisyyttä lähempänä. Kiistatilanteessa kairaaminen tulee välittömästi keskeyttää siihen asti kun etäisyys on luotettavasti mitattu (esim. kairaa tai mittanauhaa käyttäen). Pilkkijä hallitsee vain yhtä avantoa kerrallaan ja avantoja ei voi varata ennen eikä jälkeen pilkkimisen. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi toisen avantoa on kielletty. Kilpailun aikana jääkairaa ei saa jättää makaamaan lumelle tai jäälle ilman teränsuojusta, vaan se on kairattava pystyyn.

7 § Puhelimen käyttö on kielletty, paitsi soitettaessa yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon.

Kaikuluotaimen ja muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö kielletty. Tuomarineuvosto voi kuitenkin hakemuksesta lääkärintodistusta vastaan antaa luvan akkuporakonekäyttöisen kairan käyttöön.

ESITYS: Kaikuluotaimen, sekä sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty, pois lukien GPS-paikantimet (kaikki sarjat) ja moottorikairat (veteraanisarjat). Puhelimen tekstiviestiominaisuutta ja puheominaisuutta ei saa käyttää, pois lukien soitto yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon.

ESITYS: Moottorikäyttöinen kaira on sallittu kaikissa veteraanisarjoissa sekä tuomarineuvoston luvalla vamman tai sairauden vuoksi muissa sarjoissa. Moottorikäyttöisellä kairalla saa kairata vain yhden avannon kerrallaan, ja uutta avantoa moottorikairalla ei saa tehdä ennen kuin kilpailija on itse pilkkinyt kairaamastaan avannosta.

8 § Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) onkea kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi - tai useampihaarainen koukku, pois lukien tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi tai useampihaarainen koukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan. Lisäpainojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun. ESITYS: Kaikki syötit on sallittuja, pois lukien kaikenlaisten liima-, taikina- sekä kalasyöttien käyttö. Kuolleelta kalalta poistettu silmä on sen sijaan sallittu syötti. Syötin on oltava pilkin koukussa. Syöttejä saa hajustaa. Houkuttimien ja hajusteiden kuten mäskin, ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen veteen on kielletty kilpailun aikana sekä kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana.

Kilpailualueella on liikuttava jalan. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntaesteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen.

ESITYS: Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty, paitsi hätätilanteissa tai äkillisissä sairaustapauksissa, mutta näissä tilanteissa avustetun kilpailijan suoritus kuitenkin hylätään. Avustetun kilpailijan tulosta ei huomioida joukkuetulosta laskiessa. Koko joukkuetta ei kuitenkaan hylätä.
Kilpailijan on nostettava kalansa itse. Jokainen kantaa/kuljettaa kaikki omat tavaransa itse. Repun nostaminen toisen selkään on kuitenkin sallittu.Kilpailualueella pilkkiminen ja avantojen teko seitsemän (7) neljäntoista (14) vuorokauden (alkaen klo 00:00) aikana kilpailun alkamiseen saakka on kielletty.

9 § Kilpailukalaksi hyväksytään vain kiiski. Muut kalat on punnituspaikalla oltava erillään punnittavista kaloista. Mikäli muita kaloja tavataan, saalista ei punnita. ESITYS: Järjestäjän on tuotava punnitusalueelle pressu tai muu paikka, jonka päällä kisaajat voivat tarkistaa kalansa ja erotella punnitukseen kelpaamattomat vääränlajiset kalat ennen kalojen seulalle vientiä. Saaliiksi saatu kala suositellaan tapettavaksi välittömästi ennen talteenottoa. Mitään kaloja ei saa jättää jäälle. Lain määräämät alamittaiset kalat tulee laittaa takaisin avantoon. Muut kalat on tuotava järjestäjän määräämään paikkaan tai laitettava takaisin avantoon.


10 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten mitalisijojen kohdalla sama, sijoitus jaetaan ja jätetään seuraava sija jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin painon ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

11 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

12 § Kilpailussa on jokaisella oltava mukanaan jäänaskalit. Jokaisella kilpailijalla on oltava oma henkilökohtainen jääkaira. Alle 12-vuotiailla jääkaira ei ole pakollinen. Alle 12-vuotiaille saa olla tukihenkilö. Tukihenkilö saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa koukusta, mutta ei muuten fyysisesti osallistua tuettavan pilkkimiseen. ESITYS: Tukihenkilö voi osallistua oman sarjansa kilpailuun. Saaliskaloja ei saa antaa tai vaihtaa nuoren ja tukihenkilön - tai kenenkään muunkaan henkilön – välillä. Kilpailualueella on liikuttava jalan, kilpailuvälineiden kuljettamiseen voi käyttää pulkkaa/ahkiota. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntarajoitteisille poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen, esim. potkurilla tai vastaavalla.Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana aina aloitusmerkkiin asti kairan terän on oltava suojattuna, sekä lopetusmerkin antamisen jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava. ESITYS: Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana kairan terän on oltava suojattuna. Kairan terän suojuksen voi kuitenkin siirtymisen jälkeen poistaa jo ennen aloitusmerkkiä, kun kilpailija on valinnut aloituspaikkansa, mutta lopetusmerkin jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava uudelleen. Turvallisuussyistä kairaa, jonka terä ei ole suojattu, ei saa säilyttää jäällä poikittain, vaan sitä tulee pitää kädessä tai se tulee kairata jäähän siten, että kaira pysyy pystyssä (enintään 10 cm syvyyteen). Jään läpi ei saa kairata ennen aloitusmerkkiä. Kilpailun aikana teräsuojaamatonta jääkairaa ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan, vaan se on kairattava pilkkimisen ajaksi pystyyn.

13 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa kilpailijan suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailujaosto voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

14 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

15 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

16 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

17 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.SM-LAITURIPILKIN SÄÄNNÖT, päivitetty 26.5.2014

1 § Kilpailun nimi on SM-Laituripilkki. Kilpailuun voivat osallistua ainoastaan SVK:n tai jonkun sen jäsenseuran jäsenet.
Laituripilkin Suomen mestaruuskilpailuissa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:

- miesten sarjassa (20-59vuotiaat miehet)
- miesveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
- naisten sarjassa (20-59vuotiaat naiset)
- naisveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
- alle 19-vuotiaiden sarjassa
- alle 15-vuotiaiden sarjassa
- alle 12 -vuotiaiden sarjassa

 

ESITYS:

b) Joukkuemestaruudet Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön kuuluvien seurojen kesken

- miesten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa / joukkue)

- miehet yli 60v joukkuekilpailu (3 kilpailijaa / joukkue)

- naisten ja naiset yli 60v joukkuekilpailu (2 kilpailijaa / joukkue, saa olla molemmista naisten sarjoista)

- nuorten joukkuekilpailu (2 kilpailijaa / joukkue) alle 19- ja 15-vuotiaiden sarjoissa kilpailevistaNuorten alle 19-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 19,18, 17, 16 vuotta täyttävät kilpailijat.
Nuorten alle 15-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 15, 14, 13 vuotta täyttävät kilpailijat.
Nuorten alle 12-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat.

Jokaisella alle 12-vuotiaalla saa olla nimetty tukihenkilö, joka voi avustaa välinerikoissa. mutta ei saa muuten osallistua fyysisesti pilkkimiseen, syötittämiseen, kalan irrotukseen tai kalan ylösottoon.

2 § Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu vapaa-ajankalastajapiirien kautta. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin kilpailupaikkoja, kilpailunjärjestäjä voi karsia piirien osanottajia samassa suhteessa.

3 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

4 § Kilpailupaikan leveyden tulee olla vähintään kaksi (2) metriä. Numeroidut kilpailupaikat arvotaan ennen kilpailujen alkua, molempien erien paikat arvotaan samalla kertaa. Arvotulla kilpailupaikalla saa pilkkiä vain yksi (1) henkilö. Kunkin sarjan kilpailualueelle on varattava vaihtopaikkoja 10 % sarjan osanottajien määrästä. Ne sijoitetaan tasaisesti koko kilpailualueelle.

ESITYS: Kunkin sarjan kilpailualueelle on varattava vaihtopaikkoja vähintään 20 % sarjan osanottajien määrästä. Ne sijoitetaan tasaisesti koko kilpailualueelle

5 § Kahdesta erästä koostuvaa kilpailuaikaa on yhteensä neljä (4) tuntia kaikissa muissa sarjoissa, paitsi nuorten alle 12-vuotiaiden sarjassa, jossa kilpailuaika on yhteensä kolme (3) tuntia. Kilpailijat saavat siirtyä arvotuille kilpailupaikoilleen lähtöluvan saatuaan ja laittaa välineensä kuntoon. Veden pintaa ei saa rikkoa ennen erän aloitusmerkkiä. Kilpailijan on aloitettava kilpailu omalla paikallaan. Viidentoista (15) minuutin kuluttua kilpailun alkamisesta annettavan merkin jälkeen kilpailijalla on oikeus siirtyä vaihtopaikalle tai toisen kilpailijan hylkäämälle paikalle. Kahden tunnin (alle 12 v sarjassa 1,5 tunnin kuluttua) kuluttua järjestäjän antamasta lopetusmerkistä alkaa 30 min tauko, jonka aikana kilpailijoiden tulee poistua laitureilta kokonaan. Tauon loputtua he siirtyvät toiselle arvotulle kilpailupaikalleen. Toinen erä aloitetaan järjestäjän antamalla aloitusmerkillä. Viidentoista (15) minuutin kuluttua toisen erän alkamisesta annettavan merkin jälkeen kilpailijalla on jälleen oikeus siirtyä vaihtopaikalle tai toisen kilpailijan hylkäämälle paikalle.

6 § Pilkkivavan pituus saa olla enintään 100 cm. Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) onkea kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat vieheet, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi- tai useampihaarainen koukku, poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan. Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijata koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun. Syötteinä voi käyttää toukkia, matoja, hyönteisiä ja muita eläinkuntaan kuuluvia syöttejä, poisluettuna kalat ja kalanpalat. Kalan silmä on sallittu syötti. Luonnollisen syötin väriä tai hajua ei rajoiteta. Taikinamassan, keinotekoisten syöttien käyttö sekä liima-aineen tai taikinamassan lisääminen syöttien joukkoon on kielletty. Syöttien, ryynien tai taikinamassan tms. pudottaminen veteen ja kaikenlainen muu houkuttelu on kielletty kilpailun aikana sekä kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana.

ESITYS: Mikäli kilpailijalta kaatuu toukkapurkki tai matorasia tms. laiturille ja veteen kisan aikana, siirretään purkin kaataja lähimmälle vapaalle paikalle. Mikäli toukkapurkki tai matorasia tms. kaatuu ennen kisan alkua, siirretään sekä purkin kaataja että MOLEMMINPUOLEISET vierustoverit lähimmille vapaille paikoille.

Kilpailualueella harjoittelu on seitsemän (7) kilpailua edeltävän vuorokauden aikana kielletty.

ESITYS: Kilpailualueella harjoittelu on neljäntoista (14) kilpailua edeltävän vuorokauden aikana kielletty. SVK:n pilkkijaoston linjaus on, että kisa-alueella ei pidetä muita laituripilkkikilpailuja SM-laituripilkkiä edeltävän kahden kuukauden aikana. Lisäksi on suositeltavaa, että kilpailun järjestäjä mäskää kisaa edeltävänä päivänä kaikki nuorten sarjan paikat. Yksi pieni mäskipallo per paikka riittää. Tässä tapauksessa nuortensarjan ja muiden sarjojen paikkojen välissä on oltava vähintään 15m suojavyöhyke ennakkosyöttämisestä johtuen.

7 § Kilpailijan tulee asettua paikalleen siten että myös jalat ovat laiturin reunan sisäpuolella. Viehettä ei saa heittää, vaan se on pudotettava kohtisuoraan alaspäin.  Ehdotus: Viehettä saa heittää maksimissaan paikan syvyyden verran. Kohon käyttö siimassa on kielletty. Laituriin tai köysiin kiinnijääneet välineet on poistettava välittömästi. Kilpailijoille suositellaan kelluntavälineiden käyttöä.

ESITYS: Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty, paitsi hätätilanteissa tai äkillisissä sairaustapauksissa, mutta näissä tilanteissa avustetun kilpailijan suoritus kuitenkin hylätään. Avustetun kilpailijan tulosta ei huomioida joukkuetulosta laskiessa. Koko joukkuetta ei kuitenkaan hylätä.
Kilpailijan on nostettava kalansa itse. Jokainen kantaa/kuljettaa kaikki omat tavaransa itse. Repun nostaminen toisen selkään on kuitenkin sallittu.8 § Kalastus lopetetaan loppumerkkiin ja kilpailijoiden on oltava punnituspaikalla järjestäjän määräämän ajan kuluessa.

9 § Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Saaliiksi saatu kala suositellaan tapettavaksi välittömästi ennen talteenottoa. Saaliiksi saatu kala tulee säilyttää puhtaassa kuivassa astiassa tai pussissa, eikä mukaan saa lisätä hiekkaa, vettä tai muuta ainetta kilpailussa poissulkemisen uhalla. Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on sama, jaetaan mitalisija(t) ja jätetään seuraava(t) sija(t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

10 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

11 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa kilpailijan suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailujaosto voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

12 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

13 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

14 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

15 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.SM-LOHIPILKINNÄN SÄÄNNÖT, päivitetty 26.5.2014

1 §
Suomen lohipilkinnän mestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille alan harrastajille. Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet kilpailijat, mutta Suomenmestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle, Suomessa vakituisesti asuvalle tai sellaiselle ulkomaalaiselle joka on SVK:n tai sen jäsenseuran jäsen.
Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:

a) henkilökohtaisista mestaruuksista
- miesten sarjassa
- naisten sarjassa
- alle 19-vuotiaiden sarjassa (kilpailuvuonna 19-vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat)

Jokaisella alle 12-vuotiaalla saa olla nimetty tukihenkilö. Tukihenkilö saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa koukusta, mutta ei muuten fyysisesti osallistua pilkkimiseen.

b) joukkuemestaruudesta kolme (3) henkisin joukkuein, joiden tulee koostua ko. henkilökohtaisen miesten, naisten ja nuorten alle 19-vuotiaiden sarjojen kilpailijoista Joukkueiden osallistumismäärää ei rajoiteta. Kilpailuun nimetyn joukkueen tulee olla täysilukuinen. Kaikkien joukkueen jäsenten on henkilökohtaisesti palautettava kilpailukorttinsa toimitsijoille kilpailun päätyttyä, muuten joukkuetulosta ei hyväksytä.

2 § Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet kilpailijat, mutta Suomen mestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle tai Suomessa vakituisesti asuvalle. (Mainittu jo 1§:ssä)

3 § Kilpailukalat ovat lohipilkinnässä kirjolohi ja taimen. Järjestäjän tulee määrittää kalojen alamittarajat, kuitenkin siten, että lain edellyttämät rajoitukset täyttyvät. Muut kalat on oltava erillään punnittavista. Mikäli muita kaloja tavataan, saalista ei punnita.

4 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

5 § Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Siirtymäaikaa on ½ tuntia (meno) ja ½ tuntia (paluu) jonka kuluessa tulee olla merkityllä maalialueella. Kalastus aloitetaan ja lopetetaan selvällä äänimerkillä. Kilpailuaikana tartutettu kala saa väsyttää loppuun asti, eli myös äänimerkin jälkeen. Siirtymäajan päätyttyä tulee kuitenkin olla merkityllä maalialueella. Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä kilpailualueelta poistuminen on kielletty. Kilpailualueella on liikuttava jalan. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntaesteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen.

6 § Puhelimen käyttö on kielletty siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana, paitsi soitettaessa yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon.
Kaikuluotaimen, GPS-paikantimen sekä muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty.
ESITYS: Kaikuluotaimen, sekä sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty, pois lukien GPS-paikantimet (kaikki sarjat). Puhelimen tekstiviestiominaisuutta ja puheominaisuutta ei saa käyttää, pois lukien soitto yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon. Akkukairan käyttö on sallittu. ESITYS: Moottorikäyttöisellä kairalla saa kairata vain yhden avannon kerrallaan, ja uutta avantoa moottorikairalla ei saa tehdä ennen kuin kilpailija on itse pilkkinyt kairaamastaan avannosta.

7 § Syötteinä voi käyttää toukkia, katkarapuja, matoja, hyönteisiä ja kalan mätiä sekä hajustettua syöttitahnaa. Kaloja ja kalanpaloja ei saa käyttää syötteinä. Houkuttimien käyttö kuten ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty.

8 § Kilpailuvälineinä saa käyttää yhtä vapaa kerrallaan. Vapa on oltava kädessä tai välittömässä käden läheisyydessä. Siimassa saa olla vain yksi koukulla varustettu viehe ja syötti. Lisäperukkeiden käyttö on kielletty. Kilpailun järjestäjillä on oikeus tarkistaa kilpailijan välineet ja varusteet ennen kilpailua tai sen aikana. Nostokoukun käyttö on sallittu. Jos kahden tai useamman kilpailijan siimat sotkeutuvat kalaa väsyttäessä ja kala saadaan ylös, kuuluu kala kilpailijalle, jonka vieheeseen se on tarttunut.

ESITYS: Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty, paitsi hätätilanteissa tai äkillisissä sairaustapauksissa, mutta näissä tilanteissa avustetun kilpailijan suoritus kuitenkin hylätään. Avustetun kilpailijan tulosta ei huomioida joukkuetulosta laskiessa. Koko joukkuetta ei kuitenkaan hylätä.
Kilpailijan on nostettava kalansa itse. Jokainen kantaa/kuljettaa kaikki omat tavaransa itse. Repun nostaminen toisen selkään on kuitenkin sallittu.


9 § Saaliskala tulee välittömästi tainnuttaa, mutta jättää suolistamatta. Ennen punnitusta suolistettuja kaloja ei punnita.

10 § Saatu saalis punnitaan ja tulos ilmoitetaan grammoina. Jos saaliin paino on useammalla kilpailijalla sama, on voittaja kilpailija, jolla on lukumääräisesti enemmän kaloja. Jos sekin on tasan, on voittaja suurimman kalan saanut. Joukkuetulokseen lasketaan joukkueen saalis. Joukkue, jolla on suurin grammamääräinen tulos, on voittaja. Jos paino on tasan, ratkaistaan sijoitukset samoin kuin henkilökohtaisessa sarjassa.

11 § Kilpailijoilla on oltava mukanaan jäänaskalit. Jääkairan kooksi suositellaan 6 tuumaa. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi toista kilpailijaa on kielletty. Pilkkimisen ajaksi jääkaira on kairattava pystyyn.
Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana aina aloitusmerkkiin asti kairan terän on oltava suojattuna, sekä lopetusmerkin antamisen jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava.

12 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

13 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto.

14 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

15 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailujaosto voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle konsulentille.

16 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

17 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.


SM-MORMUSKOINTISÄÄNNÖT, päivitetty 4.3.2014

1 § Kilpailun nimi on Mormuskoinnin Suomenmestaruuskilpailu ja se on avoin kaikille kalastuksen harrastajille. Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet kilpailijat, mutta Suomenmestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle, Suomessa vakituisesti asuvalle tai sellaiselle ulkomaalaiselle joka on SVK:n tai sen jäsenseuran jäsen.

a) Henkilökohtaisista mestaruuksista:

Kilpailussa kilpaillaan henkilökohtaisista mestaruuksista seuraavissa sarjoissa:
- miesten sarjassa (20-59vuotiaat miehet )
- miesveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
- naisten sarjassa (20-59vuotiaat naiset)
- naisveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
- alle 19-vuotiaiden sarjassa
- alle 15-vuotiaiden sarjassa
- alle 12 -vuotiaiden sarjassa
Nuorten alle 19-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna19, 18, 17,16 vuotta täyttävät.
Nuorten alle 15-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 15, 14, 13 vuotta täyttävät.
Nuorten alle 12-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat.
Jokaisella alle 12-vuotiaalla saa olla nimetty tukihenkilö. Tukihenkilö saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa koukusta, mutta ei muuten fyysisesti osallistua pilkkimiseen.
b) Joukkuemestaruuksista:
- miesten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
- miehet yli 60v joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
- naisten ja naiset yli 60v joukkuekilpailu (2 kilpailijaa/ joukkue, saa olla molemmista naisten sarjoista)
- nuorten joukkuekilpailu (2 kilpailijaa/ joukkue) alle 19- ja 15-vuotiaiden sarjoissa kilpailevista

2 § Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu vain etukäteen, SM-kutsussa kisan järjestäjän ilmoittamaan osoitteeseen ja määräaikaan mennessä.

3 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

4 § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua. Kilpailujen järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan lupa.

5 § Kilpailu koostuu kahdesta 3 tunnin osakilpailusta. Ylitsepääsemättömien vaikeuksien vallitessa kilpailu on laillinen kestettyään yli 1,5 h. Järjestäjä voi rajoittaa kilpailuaikaa mm. sääolojen vuoksi (ankara pakkanen). Rajoittamisesta on kuitenkin mainittava ennen erän alkamista.

ESITYS:

5 § Yleiset säännökset

 1. Kilpailu koostuu kahdesta 3 2,5 tunnin osakilpailusta. Ylitsepääsemättömien vaikeuksien vallitessa kilpailu on laillinen kestettyään yli 1,5 h. Järjestäjä voi rajoittaa kilpailuaikaa mm. sääolojen vuoksi (ankara pakkanen). Rajoittamisesta on kuitenkin mainittava ennen erän alkamista. Kilpailun järjestäjä voi keskeyttää kilpailun nopeasti heikentyneen jäätilanteen vuoksi.

 

 1. Kukin sarja kilpailee omassa kilpailuruudussaan. Mikäli kilpailijoita on vähän, voidaan nuorten sarjojen kilpailijat sijoittaa samaan ruutuun ja naisten sarjojen (naiset ja naisveteraanit) kilpailijat samaan ruutuun. Mikäli nuorten sarjojen kilpailijoita on vähän, voidaan kaikki kilpailijat sijoittaa samaan ruutuun. Naisten ja naisveteraanien tulee kilpailla samassa ruudussa, johtuen yhteisestä joukkuekisasta. Kilpailuruudut ovat suorakaiteen muotoisia ja niiden vähimmäiskoko riippuu kunkin sarjan kilpailijoiden määrästä. Vähimmäispinta-ala kilpailijaa kohden ruudussa on 400 m2. Kilpailuruudun lyhyemmän sivun pituus tulee olla vähintään 1/3 pitemmän sivun pituudesta. Kussakin ruudussa voidaan järjestää vain yksi osakilpailu.

 

 1. Järjestäjän merkitsemällä kilpailualueella harjoittelu neljätoista (14) kilpailua edeltävän vuorokauden (alkaen 00:00) aikana on kielletty. Houkuttimien ja hajusteiden kuten mäskin, ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen veteen kilpailualueella ja sen läheisyydessä (50 m) on kielletty kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana. Ruutujen ympärillä on siis oltava vähintään 50 metrin suoja-alue harjoittelukiellon ajan. Järjestäjän tulisi tarjota sähköinen kartta esim. kutsun yhteydessä, josta harjoittelukieltoalue olisi nähtävissä jo hyvissä ajoin.
   
 2. Kilpailujärjestäjä antaa jokaiselle kilpailijalle kaksi kilpailijan tunnusnumerolla varustettua merkkilippua merkkiä avantojen merkitsemiseksi. Lippujen on kooltaan oltava kilpailijoiden ja muiden ruututuomareiden helposti havaittavissa.

 

 1. Kilpailija voi samanaikaisesti kalastaa vain yhdellä vavalla ja yhdellä siimalla, johon kiinnitetty yksi yksihaaraisella koukulla varustettu mormuska. Mormuskan rungon ja koukun tulee olla kiinteästi kiinni toisissaan. Mormuskan rungon pituus ei saa olla yli 15 mm. Lisäpainojen käyttö siimassa mormuskan ylä- tai alapuolella on kielletty. Kumisyötin ja muiden vastaavien synteettisten mato- ja toukkajäljitelmien käyttö on kielletty. Mormuskan voi varustaa luonnollisella tai keinotekoisella syötillä tai houkuttimella.
   
 2. Pohjasyötössä paikallaan pysyvän syöttäjän käyttö on kielletty, mutta erillisen syöttösuppilon käyttö on sallittu. Mikäli syöttimäärää rajoitetaan, tulee tuomarin/valvojan ne tarkistaa. Harjoittelun ja kilpailun jälkeen jäljelle jääneitä syöttejä ei saa heittää avantoon.
   
 3. Ruudun sisäpuolelle saavat mennä ainoastaan kilpailijat ja valvojat ruututuomarit. Kilpailijat eivät saa avustaa millään tapaa toisiaan, lukuun ottamatta ensiapua. Tuomarin luvalla on mahdollista vaihtaa rikkoutunut jääkaira. Aloitusmerkin jälkeen kilpailijat eivät saa poistua ruudun ulkopuolelle.


ESITYS:

6 § Kilpailu

 1. Ennen ensimmäistä signaalia kilpailijat voivat vapaasti siirtyä ruudun ympärille.

Ensimmäinen signaali annetaan viisi minuuttia ennen kilpailun alkamista, jolloin kilpailijat saavat siirtyä ruutuun ja varata ensimmäisen paikan merkillä. Paikan varausta tehdessä (merkin asettaminen jäälle) kilpailijalla tulee olla molemmat jalat ruudun sisällä. Merkin heittäminen paikan valtaamiseksi on kielletty. Kilpailijoilla tulee olla 5 metrin välimatka toisiinsa. Ensiksi paikan varanneella kilpailijalla on etulyöntiasema. Kiistanalaisen tapauksen ratkaisee ruututuomari. Jos ruututuomari ei pysty ratkaisemaan tilannetta, heitetään kolikkoa tai vedetään pitkää tikkua. Paikan varaamisen jälkeen kilpailija saa poistaa teräsuojuksen.

 1. Toinen signaali merkitsee kilpailun alkamista

Kilpailijat voivat vapaasti liikkua kilpailu-alueella ja kairata haluamansa määrän reikiä. Kilpailijat voivat kuitenkin kairata ja kalastaa vain merkeillä varaamilla paikoillaan, eivätkä he voi tehdä reikää tai kalastaa 5 metriä lähempänä toisen kilpailijan varaamaa paikkaa tai reikää. Paikka katsotaan varatuksi, kun merkki on jäällä ja kairaaminen on aloitettu (terä koskettaa jäätä). Merkin tulee sijaita 30 cm päässä varatusta reiästä ja sen tulee selkeästi oltava näkyvissä muille kilpailijoille ja tuomareille. Kilpailija voi pyytää ruututuomaria mittaamaan etäisyyden kilpailijoiden välillä epäselvissä tilanteissa. Mittaus suoritetaan reiän keskeltä reiän keskelle.

Kilpailijat saavat jättää pilkkitarvikkeensa vain omalle merkitylle reiälle, lukuun ottamatta pilkkikairaa, joka saa sijaita vapaasti ruudun alueella. Turvallisuussyystä kairat tulee olla kairattuna pystyyn tai suojattuna teräsuojuksella (tylsyneen terän tapauksessa). Vapaita reikiä ei saa peittää kairalla. On kiellettyä kalastaa toisen merkitsemän reiän alueella. Kalastamisella tarkoitetaan myös kairaamista ja pohjasyöttöä.

 1. Kolmas signaali annetaan viisi minuuttia ennen kilpailun päättymistä.
 2. Neljäs signaali merkitsee kilpailun päättymistä. Tämän signaalin jälkeen kaloja, jotka eivät ole täysin veden yläpuolella, ei hyväksytä kilpailukaloiksi.


7 § Kilpailujärjestäjä antaa jokaiselle kilpailijalle kaksi kilpailijan tunnusnumerolla varustettua merkkilippua avantojen merkitsemiseksi. Lippujen on kooltaan oltava kilpailijoiden ja muiden helposti havaittavissa.
Ruutuun siirryttyään kilpailija saa poistaa kairan teräsuojuksen. Ruudun sisällä kilpailijat eivät saa mennä 5 m toisiaan lähemmäksi. Kiistanalaiset tapaukset ratkaisee ruututuomari. Ensiksi paikalle tulleella kilpailijalla on etulyöntiasema. Merkkilipun heittäminen paikan valtaamiseksi on kielletty.
Aloitusmerkin jälkeen kilpailijat voivat liikkua ruudussaan vapaasti ja tehdä niin monta reikää kuin haluavat. Paikan katsotaan olevan varattu, kun merkityn reiän kairaaminen on aloitettu. Aloitusajankohdaksi katsotaan hetki, jolloin kaira koskettaa jäätä. Kalastettaessa pitää muiden kilpailijoiden lipuin merkittyihin paikkoihin olla väliä vähintään 5 m. Kilpailijalla  voi kerrallaan olla kaksi avantoa merkittyinä lipuin. Kilpailijan aloittaessa uuden reiän kairaamisen, pitää toinen varauslipuista olla mukana sijoitettavaksi tehtävälle avannolle. Lippua ei saa sijoittaa yli 30 cm etäisyydelle avannosta. Lipun tulee näkyä selvästi tuomarille ja muille kilpailijoille. Kilpailijat voivat jättää merkitsemänsä avannon viereen tarvikkeensa, mukaan lukien reppuistuin, kalastusvälineet ja jääkaira. Merkitsemättömällä avannolla ei saa kalastaa. Reiän ´käyttäminen´ millä muulla tavalla hyvänsä, syöttäminen ja kairaaminen mukaan lukien, katsotaan kalastamiseksi.


ESITYS:
7 § Kilpailijaa koskevat muut määräykset:

- Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.
- Kilpailija ei saa käyttää kulkuvälinettä kilpailuruudussa. Liikuntarajoitteiset voivat anoa erivapautta kilpailun tuomarineuvostolta.
 - Kilpailuruudun ulkopuolella kairan terän oltava suojattu. Kilpailun aikana teräsuojaamatonta jääkairaa ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan, vaan se on kairattava pilkkimisen ajaksi pystyyn. (Toisto)
- Jäänaskalien käyttöä suositellaan.
- Radiopuhelimen, kaikuluotaimen ja muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty. Tuomarineuvosto voi kuitenkin hakemuksesta lääkärintodistusta vastaan antaa luvan akkuporakonekäyttöisen kairan käyttöön.
ESITYS: Moottorikäyttöinen kaira on sallittu kaikissa veteraanisarjoissa sekä tuomarineuvoston luvalla vamman tai sairauden vuoksi muissa sarjoissa.
- Houkuttimien ja hajusteiden kuten mäskin, ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen veteen kilpailualueella ja sen läheisyydessä (10 m) on kielletty kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana. (Toisto)


ESITYS:

8 §
Sijoituspisteiden laskeminen

Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Saaliiksi saadut kalat suositellaan tapettavaksi heti (Odotetaan vielä SVK:n hallituksen linjausta.). Sijoituksen osakilpailussa ratkaisee kalojen paino. Kussakin sarjassa suurimman saaliin saanut saa yhden pisteen, toiseksi tullut kaksi pistettä jne. Saalispainojen mennessä tasan tai kilpailijoiden jäädessä kaloitta, kilpailijat saavat jakamiensa sijojen edellyttämän pistemäärän keskiarvon.

Esim. 1: kaksi kilpailijaa jakaa 5. sijan saavat (5+6):2 = 5,5 pistettä kumpikin.  
Esim. 2: 30 kilpailijasta 4 jää kaloitta.  Kilpailijat jakavat sijat 27-30. Saaden kukin (27+30):2= 28,5 pistettä.

Molemmissa osakilpailuissa saadut pisteet lasketaan yhteen: vähiten pisteitä saanut kilpailija on voittaja. Jos kahden tai useamman kilpailijan pistemäärä on sama, molempien osakilpailujen yhteenlaskettu kokonaissaalismäärä ratkaisee sijoituksen. Jos saman pistemäärän saaneiden kilpailijoiden molempien osakilpailuiden yhteenlaskettu saalis on yhtä suuri, voittaa toisessa osakilpailussa enemmän saalista saanut kilpailija. Jos saalismäärät mitalisijoilla ovat samat, jaetaan sijoitukset ja jätetään seuraava mitali jakamatta. Muilla sijoilla ratkaisee arpa. Vain yhteen osakilpailuun osallistuva kilpailija sijoittuu tulostaulukon loppuun.

Joukkuetulosten laskennassa joukkueen jäsenten sijoituspisteet lasketaan yhteen ja sijoituksen ratkaisee pienin pistemäärä. Naisten joukkuekisassa joukkueet voivat muodostua sekä naisista sekä naisveteraaneista. Joukkuekisan tulosta varten naiset ja naisveteraanit tulee pisteyttää myös siten, että laskennassa huomioidaan kaikki samassa ruudussa kilpailleet ja tämän perusteella määritetyistä sijoituspisteistä lasketaan joukkuetulos.

9 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

10 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailujaosto voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n työntekijälle.

11 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

12 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

 


SM-PILKKIKILPAILUN SÄÄNNÖT, päivitetty 26.5.2014

1 § Suomen pilkkimestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille pilkinnän harrastajille. Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:

a) Henkilökohtaisista mestaruuksista
– miesten sarjassa (20-54vuotiaat miehet)
– miesveteraanien sarjassa, 55-64 -vuotiaat miehet
– miesveteraanien sarjassa, 65-74 -vuotiaat miehet
– miesveteraanien sarjassa, 75-84 -vuotiaat miehet
– miesveteraanien sarjassa, yli 85 -vuotiaat miehet
– naisten sarjassa (20-54vuotiaat naiset)
– naisveteraanien sarjassa, 55-64 -vuotiaat naiset
– naisveteraanien sarjassa, 65-74 -vuotiaat naiset
– naisveteraanien sarjassa, 75-84 -vuotiaat naiset
– naisveteraanien sarjassa, yli 85 -vuotiaat naiset
– alle 19-vuotiaiden poikien sarjassa
– alle19-vuotiaiden tyttöjen sarjassa
– alle 15-vuotiaiden poikien sarjassa
– alle 15-vuotiaiden tyttöjen sarjassa
– alle 12 -vuotiaiden sarjassa (yhteinen sarja tytöille ja pojille).

Esitys:
a) Henkilökohtaisista mestaruuksista:

- miesten sarjassa (20 - 59 vuotiaat miehet)

- miesveteraanien sarjassa, 60 – 69 vuotiaat

- miesveteraanien sarjassa, 70 – 79 vuotiaat

- miesveteraanien sarjassa yli 80 v.

- miesveteraanien sarjassa yli 85 vuotiaat (tämä sarja jäisi pois)


(Sama uusittu sarjajako koskisi naisiakin)

Alle 19-vuotiaiden sarjoissa kilpailevat kilpailuvuonna 19, 18, 17, 16 vuotta täyttävät
Alle 15-vuotiaiden sarjoissa kilpailevat kilpailuvuonna 15, 14, 13 vuotta täyttävät
Alle 12-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja nuoremmat.

Aikuisten sarjoissa kilpailuvuonna ikärajan saavuttavat kuuluvat vuoden alusta alkaen kyseiseen sarjaan.

b) Joukkuemestaruuksista Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön kuuluvien seurojen kesken
c) Perhesarjamestaruuksista
d) Seurajoukkuemestaruudesta

e) Piirien nuorten joukkuemestaruudesta

Kilpailujen järjestelyolosuhteiden niin vaatiessa voi keskusjärjestön hallitus järjestäjien esityksestä rajoittaa osanottajamäärää.

2 § Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet kilpailijat, mutta Suomenmestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle, Suomessa vakituisesti asuvalle tai sellaiselle ulkomaalaiselle, joka on SVK:n tai sen jäsenseuran jäsen.

3 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön joukkuemestaruuksista kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:
– miesten joukkuekilpailu (4 kilpailijaa/ joukkue)
– miesveteraanien joukkuekilpailu (4 kilpailijaa/ joukkue)
– naisten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
– naisveteraanien joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
– nuorten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue) alle 19- ja 15-vuotiaiden sarjoissa kilpailevista

Joukkueiden tulee koostua ko. henkilökohtaisten sarjojen kilpailijoista. (Kaikki joukkueiden jäsenet osallistuvat samalla myös henkilökohtaiseen kilpailuun.) Mies- ja naisveteraanijoukkueisiin saa kuulua kilpailijoita kaikista veteraanisarjoista.
Joukkueiden osallistumismäärää ei rajoiteta. Kilpailuun nimetyn joukkueen tulee olla täysilukuinen. Kaikkien joukkueen jäsenten on henkilökohtaisesti palautettava kilpailun päätyttyä kilpailukorttinsa punnitsijoille tai kilpailun järjestäjien määräämään paikkaan (ns. O-kortit), muuten joukkuetulosta ei hyväksytä.

Perhesarja: Perhejoukkueen tulee koostua 3-4 henkilöstä, niin että mukana on enintään kaksi huoltajaa ja 1-2 kilpailuvuonna 19 vuotta täyttävää tai nuorempaa lasta. Huoltajiksi hyväksytään vanhempien lisäksi myös isovanhemmat ja sisarukset. Sukulaisuussuhdetta katsotaan vastaavan myös avo- tai avioliiton myötä syntynyt sukulaisuus Kaikkien joukkueen jäsenten on henkilökohtaisesti palautettava kilpailun päätyttyä kilpailukorttinsa punnitsijoille tai kilpailun järjestäjien määräämään paikkaan (ns. O-kortit), muuten perhejoukkuetulosta ei hyväksytä.
Seurajoukkuemestaruus: seurajoukkuemestaruus ratkaistaan kunkin SVK:n seuran jäsenten yhteistuloksella.
Piirien nuorten joukkuemestaruus: mestaruus ratkaistaan kuhunkin SVK:n vapaa-ajankalastajien piiriin kuuluvien nuorten – eli henkilökohtaisissa sarjoissa alle 19v, alle 15v ja alle 12v kilpailevien – yhteistuloksella.

4 § Kilpailujoukkueet ja pelkästään henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuvat on ilmoittautumisen yhteydessä nimettävä erikseen. Mahdolliset muutokset ennakolta ilmoitettuihin joukkueisiin on tehtävä kirjallisesti kilpailukansliaan ennen kilpailun alkua järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Alle 12-vuotiaiden sarjassa pilkkivällä nuorella voi olla tukihenkilö. Tukihenkilö saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa koukusta, mutta ei muuten fyysisesti osallistua pilkkimiseen. Lisäys: Tukihenkilö voi osallistua oman sarjansa kilpailuun. Saaliskaloja ei saa antaa tai vaihtaa nuoren ja tukihenkilön - tai kenenkään muunkaan henkilön - välillä.

5 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

6 § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua. Kilpailujen järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan lupa.

7 § Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Kilpailijat saavat siirtyä kilpailualueelle noin tuntia ennen kilpailun alkua suoritetun selostus- ja avajaistilaisuuden jälkeen lähtöluvan saatuaan. Varsinaisen kilpailun alkamis- ja päättymishetki osoitetaan selvällä merkillä. Avannon tekoa ei voi aloittaa ennen kuin kilpailun alkamishetken merkki on annettu sillä kairan terän tulee olla suojattu siihen asti. ESITYS: (Tämä lause poistetaan, sama asia tulee uudestaan 10§:ssä). Kilpailijoiden on lopetettava kalastaminen päättymismerkkiin, jonka jälkeen heillä on tunti aikaa siirtyä merkitylle maalialueelle. Myöhästyneiden kilpailijoiden saalista ei punnita. Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä kilpailualueelta poistuminen on kielletty. ESITYS: Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä kilpailualueelta poistuminen on sallittu vain punnituspisteen kautta. Kilpailun järjestäjä on velvollinen järjestämään punnitusmahdollisuuden ennen kilpailun virallista päättymistä.

8 § Kilpailualue on selvästi merkittävä ja pilkkiminen tämän alueen ulkopuolella on kielletty. Varusteiden vieminen kilpailualueelle ennen kilpailua ja varusteiden jättäminen kilpailualueelle kilpailun jälkeen on kielletty. Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty. ESITYS: Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty, paitsi hätätilanteissa tai äkillisissä sairaustapauksissa, mutta näissä tilanteissa avustetun kilpailijan suoritus kuitenkin hylätään. Avustetun kilpailijan tulosta ei huomioida joukkuetulosta laskiessa. Koko joukkuetta ei kuitenkaan hylätä.
Nostokoukun antaminen kanssakilpailijalle on sallittu, mutta kalan nostossa ei saa avittaa. Kilpailijan on nostettava kalansa itse. Jokainen kantaa/kuljettaa kaikki omat tavaransa itse. Repun nostaminen toisen selkään on kuitenkin sallittu.
Avannon teko (ellei toisin määrätä) 50 metriä lähemmäksi aurattuja tai merkittyjä jääteitä sekä virallisesti merkittyjä pyydyksiä on kielletty. Kiellon rikkoja on velvollinen, kilpailusta pois sulkemisen lisäksi, vaadittaessa maksamaan uuden tien aukaisemisen. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi toisen avantoa on kielletty. ESITYS: Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi avantoa, jossa joku toinen pilkkii, on kielletty. Edes kanssakilpailijan myöntämällä luvalla ei saa pilkkiä tätä säännöissä määriteltyä etäisyyttä lähempänä. Kiistatilanteessa kairaaminen tulee välittömästi keskeyttää siihen asti kun etäisyys on luotettavasti mitattu (esim. kairaa tai mittanauhaa käyttäen). Pilkkijä hallitsee vain yhtä avantoa kerrallaan ja avantoja ei voi varata ennen eikä jälkeen pilkkimisen. Kilpailun aikana teräsuojaamatonta jääkairaa ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan, vaan se on kairattava pilkkimisen ajaksi pystyyn.

SM-pilkin esikisa tulee järjestää noin kaksi viikkoa ennen virallista kisaa ja kisojen välinen aika on harjoittelulta (pilkkiminen ja avantojen teko) täysin rauhoitettu. ESITYS: SM-pilkin esikisa järjestetään tarvittaessa, mutta siten että varsinaisen kisan ja esikisan välillä on vähintään kuukausi aikaa. SM-pilkin kisa-alue on täysin rauhoitettu (pilkkiminen ja avantojen teko) 14 vrk ennen varsinaista SM-pilkkiä.
Kilpailualueen takaraja tulee olla lähdöstä maksimissaan 6 km päässä. Kilpailukartta tulee hyväksyttää SVK:n pilkkijaostolla hyvissä ajoin jo kisaa edeltävänä vuonna.
Kilpailun järjestäjä on velvollinen keli-olosuhteiden niin vaatiessa ja jäätilanteen ja muiden turvallisuussyiden niin salliessa tekemään riittävästi aurattuja reittejä tai moottorikelkka-uria tasapuolisesti koko kilpailualueelle.
Järjestäjien toimesta kilpailualuetta on valvottava ja alueella olevat pyydykset on merkittävä. Lisäksi on suoritettava riittävä jäätiedustelu.

9 § Puhelimen käyttö on kielletty siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana, paitsi soitettaessa yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon. ESITYS: Kaikuluotaimen, sekä sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty, pois lukien GPS-paikantimet (kaikki sarjat) ja moottorikairat (veteraanisarjat). Puhelimen tekstiviestiominaisuutta ja puheominaisuutta ei saa käyttää, pois lukien soitto yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon.
Kaikuluotaimen, GPS-paikantimen sekä muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty. Tuomarineuvosto voi kuitenkin antaa lääkärintodistusta vastaan luvan akkuporakonekäyttöisen kairan käyttöön. 75- ja 85-vuotiaitten sarjoissa akkuporakoneen käyttö on sallittua. ESITYS: Moottorikäyttöinen kaira on sallittu kaikissa veteraanisarjoissa sekä tuomarineuvoston luvalla vamman tai sairauden vuoksi muissa sarjoissa. Moottorikäyttöisellä kairalla saa kairata vain yhden avannon kerrallaan, ja uutta avantoa moottorikairalla ei saa tehdä ennen kuin kilpailija on itse pilkkinyt kairaamastaan avannosta.

10 § Kilpailussa on jokaisella kilpailijalla oltava mukanaan jäänaskalit. Jokaisella kilpailuun osallistuvalla on oltava henkilökohtainen jääkaira. Alle 12 -vuotiailla jääkaira ei ole pakollinen. Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana aina aloitusmerkkiin asti kairan terän on oltava suojattuna, lopetusmerkin jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava. ESITYS: Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana kairan terän on oltava suojattuna. Kairan terän suojuksen voi kuitenkin siirtymisen jälkeen poistaa jo ennen aloitusmerkkiä, kilpailijan valittua aloituspaikkansa. Lopetusmerkin jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava uudelleen. Suojaamaton kaira on turvallisuussyistä kairattava pystyyn. Jäätä ei saa kuitenkaan lävistää ennen aloitusmerkkiä.

11 § Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) onkea kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi- tai useampihaarainen koukku, poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit ovat sallittuja, mutta syötin on oltava pilkin koukussa. ESITYS: Kaikki syötit ovat sallittuja, pois lukien kaikenlaisten liima-, taikina- sekä kalasyöttien käyttö. Kuolleelta kalalta poistettu silmä on sen sijaan sallittu syötti. Syötin on oltava pilkin koukussa. Syöttejä saa hajustaa. Houkuttimien ja hajusteiden kuten mäskin, ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty kilpailun aikana sekä kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana. Kilpailualueella on liikuttava jalan. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntarajoitteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen. ESITYS: Kilpailualueella on liikuttava jalan, kilpailuvälineiden kuljettamiseen voi käyttää pulkkaa/ahkiota. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntarajoitteisille poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen, esim. potkurilla tai vastaavalla.

12 § Kilpailukalaksi hyväksytään vain ahven. Muut kalat on punnituspaikalla oltava erillään punnittavista kaloista. ESITYS: Järjestäjän on tuotava punnitusalueelle pressu tai muu paikka, jonka päällä kisaajat voivat tarkistaa kalansa ja erotella punnitukseen kelpaamattomat vääränlajiset kalat ennen kalojen seulalle vientiä. Mikäli muita kaloja tavataan, saalista ei punnita. Saaliiksi saatu kala suositellaan tapettavaksi välittömästi ennen talteenottoa. Mitään kaloja ei saa jättää jäälle. Lain määräämät alamittaiset kalat tulee laittaa takaisin avantoon. Saaliiksi saadut, muut kalat on tuotava erilliseen järjestäjän määräämään paikkaan tai laitettava takaisin avantoon. Järjestäjä ei ole velvollinen palauttamaan punnittuja kaloja kilpailijalle mutta kilpailija voi pyytäessä saada omat kalat käyttöönsä.

13 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten, perhe- tai joukkuesarjojen kohdalla sama, jaetaan mitalisija(t) ja jätetään seuraava(t) sija(t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.
Kilpailun järjestäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että jokaista vaakaa kohden on vähintään kaksi seulaa ja riittävä määrä seulojia. Kaikkien kilpailijoiden kalat tulee seuloa ja sitä on myös valvottava.

14 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

15 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

16 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle konsulentille.

17 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

18 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

19 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

 


SM-RAUTUPILKINNÄN SÄÄNNÖT, päivitetty 26.5.2014

1 §
Suomen lohipilkinnän mestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille alan harrastajille. Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet kilpailijat, mutta Suomenmestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle, Suomessa vakituisesti asuvalle tai sellaiselle ulkomaalaiselle joka on SVK:n tai sen jäsenseuran jäsen.Suomen rautupilkinnän mestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille alan harrastajille. Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:

a) henkilökohtaisista mestaruuksista     
- miesten sarjassa
- naisten sarjassa
- alle 19-vuotiaiden sarjassa (kilpailuvuonna 19 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat)
Jokaisella alle 12-vuotiaalla saa olla nimetty tukihenkilö. Tukihenkilö saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa koukusta, mutta ei muuten fyysisesti osallistua pilkkimiseen.

b) joukkuemestaruudesta kolme (3) henkisin joukkuein. Joukkueeseen voi kuulua kilpailijoita kaikista sarjoista mutta kaikkien joukkueen jäsenten on osallistuttava myös henkilökohtaiseen kilpailuun.
Joukkueiden osallistumismäärää ei rajoiteta. Kilpailuun nimetyn joukkueen tulee olla täysilukuinen. Kaikkien joukkueen jäsenten on henkilökohtaisesti palautettava kilpailukorttinsa punnitsijoille kilpailun päätyttyä, muuten joukkuetulosta ei hyväksytä.

2 § Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet kilpailijat, mutta Suomenmestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle, Suomessa vakituisesti asuvalle tai sellaiselle ulkomaalaiselle joka on SVK:n tai sen jäsenseuran jäsen. (Mainittu 1§:ssä)

3 § Kilpailukala rautupilkinnässä on rautu. Järjestäjän tulee noudattaa lakisääteisiä alamittarajoja. Muut kalat on oltava erillään punnittavista. Mikäli muita kaloja tavataan, saalista ei punnita.

4 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

5 § Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Siirtymäaikaa on ½ tuntia (meno) ja ½ tuntia (paluu) jonka kuluessa tulee olla merkityllä maalialueella. Kalastus aloitetaan ja lopetetaan selvällä äänimerkillä. Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä kilpailualueelta poistuminen on kielletty. Kilpailualueella on liikuttava jalan. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntaesteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen.

6 § Puhelimen käyttö on kiellettysiirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana, paitsi soitettaessa yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon.
Kaikuluotaimen, GPS-paikantimen sekä muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö kielletty.
ESITYS: Kaikuluotaimen, sekä sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty, pois lukien GPS-paikantimet (kaikki sarjat). Puhelimen tekstiviestiominaisuutta ja puheominaisuutta ei saa käyttää, pois lukien soitto yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon. Akkukairan käyttö on sallittu. ESITYS: Moottorikäyttöisellä kairalla saa kairata vain yhden avannon kerrallaan, ja uutta avantoa moottorikairalla ei saa tehdä ennen kuin kilpailija on itse pilkkinyt kairaamastaan avannosta.

7 § Syötteinä voi käyttää toukkia, katkarapuja, matoja , kalan mätiä ja hyönteisiä sekä hajustettua syöttitahnaa. Kaloja ja kalanpaloja ei saa käyttää syötteinä. Houkuttimien käyttö kuten ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty.

8 § Kilpailuvälineinä saa käyttää yhtä vapaa kerrallaan. Siimassa saa olla vain yksi koukulla varustettu viehe ja syötti. Lisäperukkeiden käyttö on kielletty. Kilpailun järjestäjillä on oikeus tarkistaa kilpailijan välineet ja varusteet ennen kilpailua tai sen aikana. Nostokoukun käyttö on sallittu. Jos kahden tai useamman kilpailijan siimat sotkeutuvat kalaa väsyttäessä ja kala saadaan ylös, kuuluu kala kilpailijalle, jonka vieheeseen se on tarttunut. ESITYS: Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty, paitsi hätätilanteissa tai äkillisissä sairaustapauksissa, mutta näissä tilanteissa avustetun kilpailijan suoritus kuitenkin hylätään. Avustetun kilpailijan tulosta ei huomioida joukkuetulosta laskiessa. Koko joukkuetta ei kuitenkaan hylätä.
Kilpailijan on nostettava kalansa itse. Jokainen kantaa/kuljettaa kaikki omat tavaransa itse. Repun nostaminen toisen selkään on kuitenkin sallittu.

9 §
Saaliskala tulee välittömästi tainnuttaa, mutta jättää suolistamatta. Ennen punnitusta suolistettuja kaloja ei punnita.

10 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten tai joukkuesarjojen kohdalla sama jaetaan mitalisija(t) ja jätetään seuraava(t) sija(t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

11 § Kilpailijoilla on oltava mukanaan jäänaskalit. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi toista kilpailijaa on kielletty. Pilkkimisen ajaksi jääkairaa on kairattava pystyyn.
Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana aina aloitusmerkkiin asti kairan terän on oltava suojattuna, sekä lopetusmerkin antamisen jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava.

12 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

13 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailujaosto voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle konsulentille.

14 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

15 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

16 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

17 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.


SM-SÄRKIPILKIN SÄÄNNÖT, päivitetty 26.5.2014

1 §
Särkikala Suomen mestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille kalastuksen harrastajille. Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet, mutta Suomenmestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle, Suomessa vakituisesti asuvalle tai sellaiselle ulkomaalaiselle joka on SVK:n tai sen jäsenseuran jäsen.


2 § Sarjat:

a) Henkilökohtaiset mestaruudet

- miesten sarjassa 20-59 miehet
- miesveteraanien sarjassa kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävä ja sitä vanhemmat
- naisten sarjassa 20-59 naiset
- naisveteraanien sarjassa kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävä ja sitä vanhemmat
- nuorten alle 19 -vuotiaiden sarjassa
- nuorten alle 15 -vuotiaiden sarjassa
- nuorten alle 12 -vuotiaiden sarjassa

ESITYS:

b) Joukkuemestaruudet Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön kuuluvien seurojen kesken

- miesten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa / joukkue)

- miehet yli 60v joukkuekilpailu (3 kilpailijaa / joukkue)

- naisten ja naiset yli 60v joukkuekilpailu (2 kilpailijaa / joukkue, saa olla molemmista naisten sarjoista)

- nuorten joukkuekilpailu (2 kilpailijaa / joukkue) alle 19- ja 15-vuotiaiden sarjoissa kilpailevista

3 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

4 § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastuksenhoitomaksua. Kilpailujen järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan lupa.

5 § Kilpailuaika on neljä tai viisi tuntia. Kilpailijat saavat siirtyä kilpailualueelle noin puoli tuntia ennen kilpailun alkua suoritetun selostus- ja avajaistilaisuuden jälkeen lähtöluvan saatuaan. Varsinaisen kilpailun alkamis- ja päättymishetki osoitetaan selvällä merkillä. Avannon tekoa ei saa aloittaa ennen kuin kilpailun alkamishetken merkki on annettu. Kilpailijoiden on lopetettava kalastaminen päättymismerkkiin, jonka jälkeen heillä on puoli tuntia aikaa siirtyä merkitylle maalialueelle. Myöhästyneiden kilpailijoiden saalista ei punnita. Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä kilpailualueelta poistuminen on kielletty.

6 § Kilpailualue on selvästi merkittävä ja pilkkiminen tämän alueen ulkopuolella on kielletty. Varusteiden vieminen kilpailualueelle ennen kilpailua ja varusteiden jättäminen kilpailualueelle kilpailun jälkeen on kielletty. Toisen kilpailijan avustaminen kilpailun aikana on kielletty. Avannon teko (ellei toisin määrätä) 50 metriä lähemmäksi aurattuja tai merkittyjä jääteitä sekä merkittyjä pyydyksiä on kielletty. Kiellon rikkoja on velvollinen, kilpailusta pois sulkemisen lisäksi, vaadittaessa maksamaan uuden tien aukaisemisen. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi toisen avantoa on kielletty. Kilpailun aikana teräsuojaamatonta jääkairaa ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan, vaan se on kairattava pilkkimisen ajaksi pystyyn.
ESITYS: Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi avantoa, jossa joku toinen pilkkii, on kielletty. Edes kanssakilpailijan myöntämällä luvalla ei saa pilkkiä tätä säännöissä määriteltyä etäisyyttä lähempänä. Kiistatilanteessa kairaaminen tulee välittömästi keskeyttää siihen asti kun etäisyys on luotettavasti mitattu (esim. kairaa tai mittanauhaa käyttäen). Pilkkijä hallitsee vain yhtä avantoa kerrallaan ja avantoja ei voi varata ennen eikä jälkeen pilkkimisen.

7 § Kilpailualueella harjoittelu (pilkkiminen ja avantojen teko) on kiellettyä 7 vrk (alkaen klo 00:00) ennen kilpailun alkua. Myös kilpailijoiden liikkuminen kilpailualueella tänä aikana on kielletty.  Puhelimen käyttö on kielletty, paitsi soitettaessa yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon.

Kaikuluotaimen ja muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö kielletty. Tuomarineuvosto voi kuitenkin hakemuksesta lääkärintodistusta vastaan antaa luvan akkuporakonekäyttöisen kairan käyttöön.

ESITYS: Kaikuluotaimen, sekä sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty, pois lukien GPS-paikantimet (kaikki sarjat) ja moottorikairat (veteraanisarjat). Puhelimen tekstiviestiominaisuutta ja puheominaisuutta ei saa käyttää, pois lukien soitto yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon.

ESITYS: Moottorikäyttöinen kaira on sallittu kaikissa veteraanisarjoissa sekä tuomarineuvoston luvalla vamman tai sairauden vuoksi muissa sarjoissa. Moottorikäyttöisellä kairalla saa kairata vain yhden avannon kerrallaan, ja uutta avantoa moottorikairalla ei saa tehdä ennen kuin kilpailija on itse pilkkinyt kairaamastaan avannosta.


8 § Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) onkea kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi - tai useampihaarainen koukku, pois lukien tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi tai useampihaarainen koukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan. Lisäpainojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun. ESITYS: Kaikki syötit on sallittuja, pois lukien kaikenlaisten liima-, taikina- sekä kalasyöttien käyttö. Kuolleelta kalalta poistettu silmä on sen sijaan sallittu syötti. Syötin on oltava pilkin koukussa. Syöttejä saa hajustaa. Vain eläinkuntaan kuuluvat syötit ovat sallittuja. Syötin on oltava pilkin koukussa. Houkuttimien, kuten ryynien, toukkien, matojen ym. pudotteleminen avantoon on kielletty kilpailun aikana ja kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana.

Kilpailualueella on liikuttava jalan. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntaesteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen.

ESITYS: Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty, paitsi hätätilanteissa tai äkillisissä sairaustapauksissa, mutta näissä tilanteissa avustetun kilpailijan suoritus kuitenkin hylätään. Avustetun kilpailijan tulosta ei huomioida joukkuetulosta laskiessa. Koko joukkuetta ei kuitenkaan hylätä.
Kilpailijan on nostettava kalansa itse. Jokainen kantaa/kuljettaa kaikki omat tavaransa itse. Repun nostaminen toisen selkään on kuitenkin sallittu.


Kilpailualueella pilkkiminen ja avantojen teko neljäntoista (14) vuorokauden (alkaen klo 00:00) aikana kilpailun alkamiseen saakka on kielletty.

9 §
Kilpailukalaksi hyväksytään kaikki särkikalojen (Cyprinidae) heimoon kuuluvat kalat sekä niiden risteytymät. Muut kalat on punnituspaikalla oltava erillään punnittavista kaloista. Mikäli muita kaloja tavataan, saalista ei punnita. ESITYS: Järjestäjän on tuotava punnitusalueelle pressu tai muu paikka, jonka päällä kisaajat voivat tarkistaa kalansa ja erotella punnitukseen kelpaamattomat vääränlajiset kalat ennen kalojen seulalle vientiä. Saaliiksi saatu kala suositellaan tapettavaksi välittömästi ennen talteenottoa. Mitään kaloja ei saa jättää jäälle. Lain määräämät alamittaiset kalat tulee laittaa takaisin avantoon. Muut kalat on tuotava järjestäjän määräämään paikkaan tai laitettava takaisin avantoon.

10 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten mitalisijojen kohdalla sama, sijoitus jaetaan ja jätetään seuraava sija jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin painon ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

11 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

12 § Kilpailussa on jokaisella oltava mukanaan jäänaskalit. Jokaisella kilpailijalla on oltava oma henkilökohtainen jääkaira. Alle 12-vuotiailla jääkaira ei ole pakollinen. Alle 12-vuotiaille saa olla tukihenkilö. Tukihenkilö saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa koukusta, mutta ei muuten fyysisesti osallistua tuettavan pilkkimiseen. ESITYS: Tukihenkilö voi osallistua oman sarjansa kilpailuun. Saaliskaloja ei saa antaa tai vaihtaa nuoren ja tukihenkilön - tai kenenkään muunkaan henkilön – välillä. Kilpailualueella on liikuttava jalan, kilpailuvälineiden kuljettamiseen voi käyttää pulkkaa/ahkiota. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntarajoitteisille poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen, esim. potkurilla tai vastaavalla.

Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana aina aloitusmerkkiin asti kairan terän on oltava suojattuna, sekä lopetusmerkin antamisen jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava.

ESITYS: Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana kairan terän on oltava suojattuna. Kairan terän suojuksen voi kuitenkin siirtymisen jälkeen poistaa jo ennen aloitusmerkkiä, kun kilpailija on valinnut aloituspaikkansa, mutta lopetusmerkin jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava uudelleen. Turvallisuussyistä kairaa, jonka terä ei ole suojattu, ei saa säilyttää jäällä poikittain, vaan sitä tulee pitää kädessä tai se tulee kairata jäähän siten, että kaira pysyy pystyssä (enintään 10 cm syvyyteen). Jään läpi ei saa kairata ennen aloitusmerkkiä.

13 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa kilpailijan suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailujaosto voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

14 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

15 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

16 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

17 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.


MORMUSKOINNIN MAAJOUKKUEKARSINNAN SÄÄNNÖT, päivitetty 26.5.2014

1 § Kilpailun osanottajat

Kilpailun nimi on mormuskoinnin maajoukkuekarsinta ja se on avoin kaikille Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön jäsenille, niin jäsenseurojen jäsenille kuin kannatusjäsenille.
Karsinta on kaksipäiväinen. Molempien päivien kilpailut ovat erillisiä kilpailuja koostuen kahdesta osakilpailusta, jotka molemmat kestävät 2.5 tuntia (pakottavista syistä kilpailuaikaa voidaan lyhentää, minimi 1,5 tuntia).
Kilpailuajan päättymisestä ilmoitetaan 5 minuuttia ennen päättymistä sekä kilpailun päättyessä.

2 § Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu vain etukäteen, SM-kutsussa kisan järjestäjän ilmoittamaan osoitteeseen ja määräaikaan mennessä.

3 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut. Osanottomaksu on 2,5 kertaa SM-mormuskan osanottomaksu.

4 § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua. Kilpailujen järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan lupa.

ESITYS:

5 § Yleiset säännökset

 1. Karsinta on kaksipäiväinen. Molempien päivien kilpailut ovat erillisiä kilpailuja koostuen kahdesta osakilpailusta, jotka molemmat kestävät 2.5 tuntia (pakottavista syistä kilpailuaikaa voidaan lyhentää, minimi 1,5 tuntia).
  Kilpailuajan päättymisestä ilmoitetaan 5 minuuttia ennen päättymistä sekä kilpailun päättyessä. Ylitsepääsemättömien vaikeuksien vallitessa kilpailu on laillinen kestettyään yli 1,5 h. Järjestäjä voi rajoittaa kilpailuaikaa mm. sääolojen vuoksi (ankara pakkanen). Rajoittamisesta on kuitenkin mainittava ennen erän alkamista. Kilpailun järjestäjä voi keskeyttää kilpailun nopeasti heikentyneen jäätilanteen vuoksi.

Kilpailuruudut ovat suorakaiteen muotoisia. Vähimmäispinta-ala kilpailijaa kohden ruudussa on 400 m2. Kilpailuruudun lyhyemmän sivun pituus tulee olla vähintään 1/3 pitemmän sivun pituudesta. Kussakin ruudussa voidaan järjestää vain yksi osakilpailu.

Ruudut merkitään kirjaimin A, B, C, jne. Kilpailijat arvotaan ruutuihin ja kuhunkin ruutuun sijoitetaan n.15 kilpailijaa. Kilpailualueeksi käy vain makeanveden vesistö, siis joki, järvi tai tekoallas.
 

Harjoittelu 10 metriä lähempänä merkittyjä ruutuja on kielletty.

 

Kilpailujärjestäjä antaa jokaiselle kilpailijalle kaksi kilpailijan tunnusnumerolla varustettua merkkiä avantojen merkitsemiseksi. Lippujen on kooltaan oltava kilpailijoiden ja ruututuomareiden helposti havaittavissa.

Kilpailija voi samanaikaisesti kalastaa vain yhdellä vavalla ja yhdellä siimalla, johon kiinnitetty yksi yksihaaraisella koukulla varustettu mormuska. Mormuskan rungon ja koukun tulee olla kiinteästi kiinni toisissaan. Mormuskan rungon pituus ei saa olla yli 15 mm. Lisäpainojen käyttö siimassa mormuskan ylä- tai alapuolella on kielletty. Kumisyötin ja muiden vastaavien synteettisten mato- ja toukkajäljitelmien käyttö on kielletty. Kerralla voi käyttää vain yhtä onkea. Ongittaessa vapa on oltava kädessä, ei yksin pyytämässä.

Syöttäminen/houkuttelu on salittu. Ehdotus: Liimiä ja mäskiä saa olla yhteensä 2 litraa (mitataan käyttövalmiina). Tämän lisäksi tulevien syöttien kokonaismäärä ei saa ylittää 1,5 litraa. Matoja saa tästä määrästä olla maksimissaan 0,5 litraa ja vesihyönteisten toukkia (jokereita, isompia surviaissääsken toukkia jne.) maksimissaan 1 litran verran. Yli 1 cm pitkiä surviaissääsken toukkia saa tästä määrästä kuitenkin olla maksimissaan 0,25 litraa. Valvoja suorittaa syöttien tarkistamisen.

Pohjasyötössä paikallaan pysyvän syöttäjän käyttö on kielletty, mutta erillisen syöttösuppilon käyttö on sallittu. Mikäli syöttimäärää rajoitetaan, tulee tuomarin/valvojan ne tarkistaa. Harjoittelun ja kilpailun jälkeen jäljelle jääneitä syöttejä ei saa heittää avantoon.

Ruudun sisälle saavat mennö ainoastaan kilpailijat ja ruututuomarit. Kilpailijat eivät saa avustaa millään tapaa toisiaan, lukuun ottamatta ensiapua. Tuomarin luvalla on mahdollista vaihtaa rikkoutunut jääkaira. Aloitusmerkin jälkeen kilpailijat eivät saa poistua ruudun ulkopuolelle.

 

2 § Kilpailualue
Kilpailu tapahtuu rajatussa suorakaiteen muotoisessa ruudussa, jossa on tilaa vähintään 400 neliömetriä kilpailijaa kohden. Ruudun lyhyemmän sivun on oltava vähintään 1/3 pidemmästä sivusta. Alueen minimisyvyys on oltava 1,5 m.

Ruudut merkitään kirjaimin A, B, C, jne. Kilpailijat arvotaan ruutuihin ja kuhunkin ruutuun sijoitetaan n.15 kilpailijaa. Kilpailualueeksi käy vain makeanveden vesistö, siis joki, järvi tai tekoallas.
Merkitylle kilpailualueelle - eli ruutuun - saavat kilpailun  aikana mennä ainoastaan kilpailijat ja valvojat.


3 § Kilpailijan välineet
Vain mormuska on sallittu. Rungon enimmäishalkaisija (pituus) on 15 mm, jossa kiinteänä yksihaarainen koukku. Siimassa saa olla vain yksi mormuska.  Ylimääräisten painojen käyttö on kielletty.

Kerralla voi käyttää vain yhtä onkea. Ongittaessa vapa on oltava kädessä, ei yksin pyytämässä.

Syöttäminen/houkuttelu on sallittua. Järjestäjä saattaa rajoittaa houkutusaineiden ja syöttien määrää. Tällöin valvoja suorittaa niiden tarkastamisen.
Paikallaan pysyvän syöttäjän käyttö on kielletty, mutta erillisen syöttisuppiloiden käyttö sallittu.

Mormuskan saa varustaa luonnollisella tai keinotekoisella syötillä tai houkuttimella. Pakkien, vapojen tai kairojen jättö merkkaamattomille reille (valevaraus) on kielletty. Kairassa on aina oltava suojus, paitsi kilpailuruudussa, jossa kaira on pidettävä pystyyn kairattuna.


4 § Etäisyyssääntö
Etäisyys toisen kilpailijan merkitystä reiästä on oltava vähintään 5 metriä. Kiistat ratkaisee ruututuomari/valvoja.

5 § Merkitseminen
Kullekin kilpailijalle annetaan kaksi (2) tunnusnumerolla varustettua lippua (merkkiä), jotka on asetettava 30 cm etäisyydelle varatusta reiästä niin, että sekä tuomari että muut kilpailijat voivat sen selvästi nähdä. Vain merkityllä (omalla) reiällä voi onkia tai syöttää. Merkki on oltava mukana syötettäessäkin reikiä, samoin merkki on oltava mukana aina uutta reikää kairatessa. Nostokoukkua saa käyttää vain kalan nostossa sen jälkeen kun se on tartutettu.
 

6 § Kilpailu

 1. Ennen ensimmäistä signaalia kilpailijat voivat vapaasti siirtyä ruudun ympärille.

Ensimmäinen signaali annetaan viisi minuuttia ennen kilpailun alkamista, jolloin kilpailijat saavat siirtyä ruutuun ja varata ensimmäisen paikan merkillä. Paikan varausta tehdessä (merkin asettaminen jäälle) kilpailijalla tulee olla molemmat jalat ruudun sisällä. Merkin heittäminen paikan valtaamiseksi on kielletty. Kilpailijoilla tulee olla 5 metrin välimatka toisiinsa. Ensiksi paikan varanneella kilpailijalla on etulyöntiasema. Kiistanalaisen tapauksen ratkaisee ruututuomari. Jos ruututuomari ei pysty ratkaisemaan tilannetta, heitetään kolikkoa tai vedetään pitkää tikkua. Paikan varaamisen jälkeen kilpailija saa poistaa teräsuojuksen.

Toinen signaali merkitsee kilpailun alkamista

Kilpailijat voivat vapaasti liikkua kilpailu-alueella ja kairata haluamansa määrän reikiä. Kilpailijat voivat kuitenkin kairata ja kalastaa vain merkeillä varaamilla paikoillaan, eivätkä he voi tehdä reikää tai kalastaa 5 metriä lähempänä toisen kilpailijan varaamaa paikkaa tai reikää. Paikka katsotaan varatuksi, kun merkki on jäällä ja kairaaminen on aloitettu (terä koskettaa jäätä). Merkin tulee sijaita 30 cm päässä varatusta reiästä ja sen tulee selkeästi oltava näkyvissä muille kilpailijoille ja tuomareille. Kilpailija voi pyytää ruututuomaria mittaamaan etäisyyden kilpailijoiden välillä epäselvissä tilanteissa. Mittaus suoritetaan reiän keskeltä reiän keskelle.

Kilpailijat saavat jättää pilkkitarvikkeensa vain omalle merkitylle reiälle, lukuun ottamatta pilkkikairaa, joka saa sijaita vapaasti ruudun alueella. Turvallisuussyystä kairat tulee olla kairattuna pystyyn tai suojattuna teräsuojuksella (tylsyneen terän tapauksessa). Vapaita reikiä ei saa peittää kairalla. On kiellettyä kalastaa toisen merkitsemän reiän alueella. Kalastamisella tarkoitetaan myös kairaamista ja pohjasyöttöä.

Kolmas signaali annetaan viisi minuuttia ennen kilpailun päättymistä.

Neljäs signaali merkitsee kilpailun päättymistä. Tämän signaalin jälkeen kaloja, jotka eivät ole täysin veden yläpuolella, ei hyväksytä kilpailukaloiksi.


6 § Paikan varaaminen
Kilpailun alussa paikka varataan jäämällä varatulle paikalle seisomaan/istumaan. Myöhemmin paikka katsotaan varatuksi kairaamisen aloitushetkestä lähtien. Kilpailun aikana kilpailijalla voi olla varattuna samanaikaisesti 2 merkeillä varustettua paikkaa, joista toisella hän kalastaa tai kairaa uutta.

7 § Kilpailun aloitus
Kilpailijat saavat - merkin saatuaan vähintään 5 minuuttia ennen alkua - siirtyä ruutuun, varata ensimmäisen paikan ja poistaa teräsuojuksen.  Kilpailun alkamismerkin jälkeen saa aloittaa kairaamisen ja kilpailun. Aloitusmerkin jälkeen kilpailija ei saa enää poistua ruudun ulkopuolelle.
Kilpailuajan päättymisestä ilmoitetaan 5 minuuttia ennen päättymistä sekä kilpailun päättyessä
.

7 § Kilpailijaa koskevat muut määräykset:
Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty. Kilpailija ei saa käyttää kulkuvälinettä kilpailuruudussa. Liikuntarajoitteiset voivat anoa erivapautta kilpailun tuomarineuvostolta. Jäänaskalien käyttöä suositellaan. Radiopuhelimen, kaikuluotaimen ja muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty.
Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

8 § Sijoitukset

Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Sijoituksen osakilpailussa ratkaisee kalojen paino. Kussakin sarjassa suurimman saaliin saanut saa yhden pisteen, toiseksi tullut kaksi pistettä jne. Saalispainojen mennessä tasan tai kilpailijoiden jäädessä kaloitta, kilpailijat saavat jakamiensa sijojen edellyttämän pistemäärän keskiarvon.

Esim. 1: kaksi kilpailijaa jakaa 5. sijan saavat (5+6):2 = 5,5 pistettä kumpikin.  
Esim. 2: 30 kilpailijasta 4 jää kaloitta.  Kilpailijat jakavat sijat 27-30. Saaden kukin (27+30):2= 28,5 pistettä.

Osakilpailuissa saadut pisteet lasketaan yhteen: vähiten pisteitä saanut kilpailija on voittaja. Jos kilpailijan pistemäärä on sama, osakilpailujen yhteenlaskettu kokonaissaalismäärä ratkaisee sijoituksen. Mikäli sekin on yhtä suuri, ratkaisee arpa.

Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Sijoituksen ruudussa ratkaisee saaliin paino. Pistemäärä on sijoituksen mukainen (ruudun paras saa yhden pisteen, kakkonen kaksi pistettä jne.). Mikäli kilpailijoiden saaliin paino on sama, tai useampi jää kalatta, he saavat pisteitä jaettavana olevien sijojen mukaisen keskiarvon, esim. sijat 3 ja 4 -> (3 + 4) : 2 = 3,5 pistettä molemmille.
Toinen esimerkki: 15 kilpailijasta 4 jää kaloitta. Kilpailijat jakavat sijat 12-15 saaden kukin (12+15) : 2= 13,5 pistettä.

Sijoituksen kilpailussa ratkaisee osakilpailujen yhteenlaskettu pistemäärä, alhaisin pistemäärä voittaa. Mikäli pistemäärät ovat yhtä suuret, ratkaisee loppusijoituksen kokonaissaaliin paino. Mikäli sekin on yhtä suuri, ratkaisee lopputuloksen suurempi osakilpailun saaliin paino. Mikäli sekin on yhtä suuri, ratkaisee arpa
.


Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.


10 § Tuomarineuvosto
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

11 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Osanottomaksu on 2,5 kertaa SM-mormuskan osanottomaksu.


 

 

SM-HEITTOUISTELUKILPAILUN SÄÄNNÖT, päivitetty 26.5.2015

1 § Kilpailun nimi on heittouistelun Suomen mestaruuskilpailu.

2 § Kilpailun järjestää Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö yhdessä jäsenjärjestöineen.

3 § Kilpailu on avoin kaikille heittouistelun harrastajille. Kilpailu käydään venekunnittain, joiden vahvuus on enintään kaksi (2) henkilöä.

4 § Kilpailussa ratkaistaan venekuntakohtainen Suomen mestaruus sekä seurojen välinen joukkuemestaruus, jotka voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle tai Suomessa vakituisesti asuvalle.
Lisäksi ratkaistaan Vuoden uistelija. Tittelin ja kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuun se venekunta, jonka SM-heiton ja SVK:n mestaruusvetouistelun sijoituspisteet ovat pienimmät. Voittaakseen venekunnan tulee siis osallistua molempiin kisoihin. Tasatuloksen sattuessa voittajan ratkaisee saaliskalojen yhteispaino. Kiertopalkinto katkeaa - eli voittaja saa sen pitää - viidestä hajakiinnityksestä tai kolmesta peräkkäisestä kiinnityksestä. Mahdollisesta kiertopalkinnon kaiverruksesta vastaa venekunta itse. Kiertopalkinnon voittanut venekunta vastaavat siitä, että palkinto löytää tiensä seuraavan vuoden kisan palkintotilaisuuteen.

5 § Kilpailussa noudatetaan Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vahvistamia kilpailusääntöjä. Kilpailijoiden tulee tuntea säännöt ja noudattaa niitä.

6 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

7 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja kilpailunjärjestäjä eivät vakuuta kilpailijoita.

8 § Kilpailijoilla on oltava veneessä kelluntavälineet.

9 § Jokaisella 18-64 -vuotiaalla kilpailijalla tulee olla kuitti maksetusta valtion kalastonhoitomaksusta, järjestäjät velvoitetaan tarkastamaan.

10 § Kilpailuaika on kuusi (6) tuntia. Kilpailu alkaa aloitusmerkistä ja päättyy lopetusmerkkiin. Venekunnan on saavuttava punnitusalueelle ennen lopetusmerkkiä. Ehdotus: Ennen ja jälkeen kilpailun on ½ tuntia siirtymäaikaa.

11 §
Kalastus tapahtuu veneestä heittokalastusvälineillä. Kalastusmuodoista vain heittouistelu on sallittu. Heiton jälkeen, viimeistään vieheen painuttua pohjaan, tulee aloittaa vieheen sisäänotto. Vetouistelu, onkiminen ja pilkkiminen on kielletty.

12 § Hyväksyttävät kilpailukalat ovat hauki, ahven, kuha, taimen, lohi, kirjolohi, nieriä, harjus, siika ja säyne Punnittavien kalojen tulee täyttää lain määräämät tai alueella voimassa olevat alamitat. Kilpailun järjestäjä voi halutessaan nostaa ko. alamitat. Alamitat kaloilla ovat vähintään: ahven 20 cm, hauki 40 cm, lohikaloilla 61cm (Ehdotus: lohikalat poistetaan kisasta kokonaan) ja muut kalat 41 cm (kuha kuitenkin vähintään 42cm). Kilpailukalat ja lajikohtaiset pistekertoimet määrätään vesistökohtaisesti ja ne on ilmoitettava kilpailukutsussa. (Ehdotus: kertoimista luovutaan)

13 §
Kalat punnitaan vatsaontelo tyhjänä ja kidukset kiinni kalassa, ellei muita ohjeita ole annettu kilpailun järjestäjän toimesta. (vähintään välitön tainnutus ja verestys) kalat tulee säilyttää veneessä mahdollisimman viileässä ja suojaisessa paikassa.

14 § Kilpailun paremmuus ratkaistaan venekunnan/ joukkueen saaliin painosta annettujen pisteiden perusteella. Eniten pisteitä saanut venekunta/ joukkue on voittaja. Mikäli mitalisijoilla on kaksi (2) tai useampi venekunta samoissa pisteissä, ratkaistaan tasatulos suurimman kalan painosta saatujen pisteiden perusteella. Mikäli sekin on sama, ratkaistaan paremmuus arvalla.

15 § Venekunta saa käyttää enintään kahta (2) vapaa kerrallaan. Vapaa kohden pyynnissä saa olla vain yksi (1) koukuilla varustettu viehe. Koukkujen tulee olla kiinteästi tai renkaalla kiinni vieheessä. Yksittäisen yksi- tai useampihaaraisen koukun kiinnittämiseen saa käyttää enintään yhtä (1) rengasta. Kaikenlaisten syöttien, kuten matojen, toukkien, taikinan, kalojen ja muiden vastaavanlaisten syöttien, käyttö on kielletty, eikä veneessä saa niitä olla. Nestemäisten hajusteiden käyttö on vieheessä sallittu. Kilpailuun osallistuva venekunta on velvollinen antamaan järjestäjille oikeuden tarkastaa veneensä ja välineensä. Teknisten apuvälineiden, kuten moottorin, kaikuluotaimen yms. käyttö on sallittu. Moottorin käyttö ohjaukseen ja paikallaan pitoon on sallittu.

16 § Venekunta saa veneeseen kiinnitettävän kilpailunumeron, joka on pidettävä kilpailun aikana selvästi näkyvillä.

17 § Kilpailijoille jaettavaan kilpailualueen karttaan on merkitty kilpailualueen rajat ja rantautumispaikat. Kilpailualueelta ei saa poistua luvatta, poisluettuina hätätilanteet. Luvan poistumiseen muissa tapauksissa myöntää kilpailun valvoja.

18 § Kilpailun aikana ei saa mennä kymmentä (10) metriä lähemmäksi toista kilpailijaa, paitsi lähtöalueella, rantautumispaikoilla ja hätätilanteessa. Rantautuminen on sallittu ainoastaan järjestäjän osoittamilla rantautumispaikoilla.

19 § Kilpailijat eivät saa tahallisesti häiritä toisten kilpailijoiden suoritusta. Myös muu epäurheilijamainen käytös on kielletty.

20 § Kilpailijat eivät saa aiheuttaa haittaa ranta-asukkaille tai selvästi merkitylle muulle kalastukselle. Muutoinkin on noudatettava vesilläliikkujille annettuja sääntöjä.

21 § Venekunta on velvoitettu palauttamaan kilpailukorttinsa järjestäjille. Kilpailukortin palauttamatta jättäneet venekunnat vastaavat tarpeettomista etsintätoimista aiheutuneista kuluista.

22 § Järjestäjän määräämä kilpailun osanottomaksu maksetaan järjestäjän ilmoittamalla tavalla. Pankkisiirtolomakkeista tulee ilmetä venekunnan miehistön nimet sekä mahdollisesti edustamansa seuran nimi. Jälki-ilmoittautumisesta peritään lisämaksu.

23 § Kilpailussa taltioitua kuva- ja äänimateriaalia saa tallentaja käyttää korvauksetta kaikkeen kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen.

24 § Protestiaika on 15 min punnitustulosten julkistamisen jälkeen. Protesti on tehtävä kirjallisesti. Protestimaksu on sama kuin kilpailun osanottomaksu. Jos protesti hyväksytään, maksettu protestimaksu palautetaan. Protestin käsittelee kilpailun tuomaristo, jonka päätöksestä ei voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle konsulentille.

25 § Kilpailun tuomarineuvoston nimeää SVK:n uistelujaosto.

26 § Kilpailijakokous on pidettävä 15 minuuttia ennen kilpailun alkua.

27 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

28 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.SVK:N VETOUISTELUMESTARUUSKILPAILUN SÄÄNNÖT, päivitetty 26.5.2014

1 §
Kilpailun nimi on Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vetouistelumestaruuskilpailu.

2 § Kilpailun järjestää Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön valtuuttama jäsenjärjestö.

3 § Kilpailu on avoin kaikille SVK:n jäsenille ja kilpailu käydään venekunnittain. Ehdotus: Kilpailu on avoin kaikille lajin harrastajille mutta mestaruuden voivat voittaa vain SVK:n jäsenet (seura- ja/tai suorajäsenet). Kilpailu käydään venekunnittain. Veneessä voi olla enintään kaksi (2) henkilöä.

4 § Kilpailussa ratkaistaan venekuntakohtainen SVK:n mestaruus ja kolmesta venekunnasta koostuva SVK:n seurojen välinen joukkuemestaruus.
Lisäksi ratkaistaan Vuoden uistelija. Tittelin ja kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuun se venekunta, jonka SM-heiton ja SVK:n mestaruusvetouistelun sijoituspisteet ovat pienimmät. Voittaakseen venekunnan tulee siis osallistua molempiin kisoihin. Tasatuloksen sattuessa voittajan ratkaisee saaliskalojen yhteispaino. Kiertopalkinto katkee - eli voittaja saa sen pitää - viidestä hajakiinnityksestä tai kolmesta peräkkäisestä kiinnityksestä. Mahdollisesta kiertopalkinnon kaiverruksesta vastaa venekunta itse. Kiertopalkinnon voittanut venekunta vastaavat siitä, että palkinto löytää tiensä seuraavan vuoden kisan palkintotilaisuuteen.

5 § Kilpailussa noudetaan Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vahvistamia kilpailusääntöjä. Lisänä voi olla järjestäjien esittämiä ja uistelujaoston hyväksymiä paikallisia ohjeita. (katso 10 § ja 12 §)

6 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

7 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

8 § Kilpailijakokous pidetään 15 minuuttia ennen siirtymäajan alkua ja siihen osallistuminen on pakollinen jokaiselle venekunnalle.

9 § Jokaisella 18-64-vuotiaalla kilpailijalla tulee olla maksettuna valtion kalastonhoitomaksu. Järjestäjät velvoitetaan tämä tarkastamaan.

10 § Kilpailuaika on 6-8 tuntia järjestäjän päätöksen mukaan. Ennen ja jälkeen kilpailun on ½ tuntia siirtymäaikaa.

11 § Kalastus tapahtuu moottorivetouisteluna. Vain vetouistelu on sallittu. Vieheiden heittäminen on kielletty.

12 § Kilpailukaloiksi hyväksytään hauki, ahven, kirjolohi, kuha, taimen, lohi, nieriä, harjus, siika ja säyne. Punnittavien kalojen tulee täyttää lain määräämät tai alueella voimassa olevat alamitat. Kilpailun järjestäjä voi halutessaan nostaa ko. alamitat. Ahvenen alamitta on vähintään 20 cm, hauen alamitta 40 cm, lohikalat 61cm (Ehdotus: lohikalat poistetaan kisasta kokonaan) ja muilla kaloilla 41 cm (kuha kuitenkin vähintään 42cm). Kilpailukalat ja lajikohtaiset pistekertoimet määrätään vesistökohtaisesti ja ne on ilmoitettava kilpailukutsussa.

13 § Kalat punnitaan vatsaontelo tyhjänä ja kidukset kiinni kalassa, ellei muita ohjeita ole annettu kilpailun järjestäjän toimesta (vähintään välitön tainnutus ja verestys). Kalat tulee säilyttää veneessä mahdollisimman viileässä ja suojaisessa paikassa.

14 § Kilpailuparemmuus ratkaistaan venekunnan saaliin painosta, kertoimella korjattujen pisteiden summana. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan paremmuus suurimman yksittäisen kalan antamien pisteiden perusteella ja tämän jälkeen arvalla.

15 § Venekunta saa käyttää kilpailussa 4-8 vapaa kerrallaan pyynnissä. Vapamäärä ratkaistaan kilpailukohtaisesti ja se tulee ilmoittaa kutsussa. Kutakin vapaa kohden hyväksytään yksi viehe/ perho. Plaanarien ja muiden lain sallimien apuvälineiden käyttö on sallittu. Täkyraksin käyttö luonnollisen syötin kera on kielletty, mutta keinotekoisella vieheellä varustettuna sallittu. Kilpailun järjestäjällä on oikeus tarkastaa kilpailuveneet.

16 § Venekunta saa veneeseen kiinnitettävän kilpailunumeron, joka on kiinnitettävä veneen vasemmalle puolelle selvästi näkyville.

17 § Kilpailijoille jaetaan ennen kilpailua kilpailualueen kartat ja kilpailusäännöt, joihin venekuntien tulee tutustua.

18 § Kilpailijat eivät saa mennä kymmentä (10) metriä lähemmäksi toista venekuntaa, paitsi lähtöalueella, rantauduttaessa sekä hätätilanteessa.

19 § Kilpailijat eivät saa tahallisesti häiritä toista kilpailijaa, eikä muita vesilläliikkujia tai ranta-asukkaita. Selvästi merkityt pyydykset tulee väistää 50 metrin etäisyydeltä.

20 § Venekunta on vastuussa siitä, että kilpailukortit palautetaan kilpailun päätyttyä järjestäjille. Kortin palauttamatta jättäneet ovat vastuussa mahdollisista etsinnöistä aiheutuvista kuluista.

21 § Järjestäjien määräämä osanottomaksu maksetaan järjestäjän kutsussa ilmoittamalla tavalla. Pankkisiirroissa tulee ilmetä venekunnan nimet ja seura sekä piiri. Jälki- ilmoittautumisesta voidaan periä lisämaksu.

22 § Kilpailuista taltioitua äänite- ja kuvamateriaalia saa tallentaja käyttää kaikkeen kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen.

23 § Protestiaika on 15 minuuttia tulosten julkaisemisesta. Protesti on tehtävä kirjallisesti. Protestimaksu on kilpailumaksun suuruinen ja se palautetaan, jos protesti hyväksytään. Protestin käsittelee ennalta ilmoitettu tuomaristo eikä sen päätöksestä voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

24 § Kilpailun tuomarineuvoston nimeää SVK:n uistelujaosto.

25 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

26 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.SM-SOUTU-UISTELUN SÄÄNNÖT, päivitetty 06.04.2016

1 §
Kilpailun nimi on Suomenmestaruus soutu-uistelukilpailu.

2 § Kilpailun järjestää Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön valtuuttama jäsenjärjestö.

3 § Kilpailu on avoin kaikille Suomessa asuville alan harrastajille.

4 § Kilpailussa ratkaistaan venekuntakohtainen Suomen mestaruus, joka voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle tai Suomessa vakituisesti asuvalle.

5 § Kilpailussa noudatetaan näitä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vahvistamia kilpailusääntöjä. Lisänä saattaa olla järjestäjien esittämiä ja uistelujaoksen hyväksymiä paikallisia ohjeita. (Ks. 13 § ja 16 §)

6 § SVK:n hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

7 § Kilpailu koostuu yhdestä loppukilpailusta.

8 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

9 § Kilpailijakokous pidetään 15 minuuttia ennen kilpailun alkua.

10 § Jokaisella 18-64-vuotiaalla kilpailijalla tulee olla maksettuna valtion kalastonhoitomaksu. Järjestäjät velvoitetaan tämä tarkastamaan.

11 § Kilpailuaika voi vaihdella järjestäjien esityksestä vuosittain.

12 § Kalastus tapahtuu soutaen vetouisteluna. Viehettä ei saa heittää, vaan se tulee laskea veteen. GPS:n ja kännykän käyttö on sallittu mutta muiden elektronisten apuvälineiden käyttö on kielletty. Lisäys: Takilan käyttö on kielletty.

13 §
Kilpailukaloiksi hyväksytään hauki, ahven, kuha, kirjolohi, taimen, lohi, nieriä, harjus, siika ja säyne. Punnittavien kalojen tulee täyttää lain määräämät tai alueella voimassa olevat alamitat. Kilpailun järjestäjä voi halutessaan nostaa ko. alamitat. Ahvenen alamitta on vähintään 20 cm, hauen alamitta 40 cm, lohikaloilla 61cm ja muilla kaloilla 41 cm (kuha kuitenkin vähintään 42cm) (Ehdotus: lohikalat poistetaan kisasta kokonaan). Kilpailukalat ja lajikohtaiset pistekertoimet määrätään vesistökohtaisesti ja ne on ilmoitettava kilpailukutsussa.

14 § Kalat punnitaan vatsaontelo tyhjänä ja kidukset kiinni kalassa, ellei muita ohjeita ole annettu kilpailun järjestäjän toimesta (vähintään välitön tainnutus ja verestys). Kalat tulee säilyttää veneessä mahdollisimman viileässä ja suojaisessa paikassa.

15 § Kilpailuparemmuus ratkaistaan venekunnan saaliin painosta, kertoimella korjattujen pisteiden summana. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan paremmuus suurimman yksittäisen kalan antamien pisteiden perusteella ja tämän jälkeen arvalla.

16 § Venekunta saa käyttää kilpailussa 2-4 vapaa kerrallaan pyynnissä. Vapamäärä määrätään kilpailukohtaisesti ja se tulee ilmoittaa kutsussa. Kutakin vapaa kohden hyväksytään yksi viehe tai perho. Täkyraksin käyttö luonnollisen syötin kera on kielletty, mutta keinotekoisella vieheellä varustettuna sallittu. Ns. pikkuplaanarien käyttö ratkaistaan kilpailukohtaisesti. Jokaisella kilpailuun osallistujalla on oltava pelastusliivit tai muu kelluntavaruste. Kilpailun järjestäjällä on oikeus tarkastaa kilpailuveneet.

17 § Venekunta saa veneeseen kiinnitettävän kilpailunumeron, joka on kiinnitettävä veneen vasemmalle puolelle selvästi näkyville.

18 § Kilpailijoille jaetaan ennen kilpailua kilpailualueen kartat ja kilpailusäännöt, joihin venekunnan tulee tutustua.

19 § Kilpailijat eivät saa mennä kymmentä (10) metriä lähemmäksi toista venekuntaa, paitsi lähtöalueella, rantauduttaessa sekä hätätilanteessa.

20 § Kilpailijat eivät saa tahallisesti häiritä toista kilpailijaa, eikä muita vesillä liikkujia sekä ranta-asukkaita. Selvästi merkityt pyydykset tulee väistää 50 metrin etäisyydeltä.

21 § Venekunta on vastuussa siitä, että kilpailukortit palautetaan kilpailun päätyttyä järjestäjille. Kortin palauttamatta jättäneet ovat vastuussa mahdollisista etsinnöistä aiheutuvista kuluista.

22 § Järjestäjien määräämä osanottomaksu maksetaan järjestäjän kutsussa ilmoittamalla tavalla. Pankkisiirroissa tulee ilmetä venekunnan nimet ja seura/ paikkakunta. Kipparin nimi on alleviivattava. Jälki-ilmoittautumisesta voidaan periä lisämaksu.

23 § Kilpailusta taltioitu äänite- ja kuvamateriaalia saa tallentaja käyttää kaikkeen kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen.

24 § Protestiaika on 15 minuuttia tulosten julkaisemisesta ja protesti on tehtävä kirjallisesti. Protestimaksu on kilpailumaksun suuruinen ja se palautetaan, jos protesti hyväksytään. Protestin käsittelee ennalta ilmoitettu tuomaristo ja sen päätöksestä ei voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

25 § Tuomarineuvoston valitsee SVK:n uistelujaosto.

26 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

27 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.SM-TUULASTUKSEN SÄÄNNÖT, päivitetty 26.5.2014

1 §
SM-tuulastuskilpailut ovat avoimet kaikille tuulastuksen harrastajille.

2 § Kilpailussa on yksi yleinen venekuntakohtainen sarja. Miehistön lukumäärää on vapaa. Lisäksi on joukkuekilpailu. Joukkueessa voi olla enintään kolme ennalta ilmoitettua venekuntaa. Joukkueeksi hyväksytään; seurajoukkueet, työpaikkajoukkueet yms. Epäselvissä tapauksissa tuomarineuvosto hyväksyy tai hylkää joukkueen, jo ennen kisaa.

3 § Venekuntakohtainen Suomen mestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle tai Suomessa vakituisesti asuvalle.

4 § Kilpailussa hyväksytään kaikki kalalajit. Kilpailussa sovellettavat alamitat:
- Hauki 50 cm
- Kuha 42 cm
- Lohikalat 61 cm
Lakisääteisesti alamittaisen kalan tuominen punnitukseen johtaa kilpailusuorituksen hylkäämiseen. Kilpailun punnitukseen tuodut kalat, jotka eivät täytä näiden sääntöjen kohdassa 4 mainittuja alamittoja, mutta täyttävät kalastuslain määräämän alamitan, ei punnita. Kalat punnitaan kokonaisina.

5 § Pyyntitapana hyväksytään vain perinteinen tuulastus atraimella. Jousen, harppuunan, iskukouran yms. käyttö on kielletty. Valaisimen käytössä ei ole rajoituksia. Sähkömoottorin käyttö on sallittu vain siirtymiin, eli silloin kun ei tuulasteta. Muiden moottoreiden käyttö kielletty. Kisaveneissä tulee olla jonkinasteiset kulkuvalot kun siirrytään paikasta toiseen. Tuulastusvalon sytyttäessä voidaan kulkuvalot sammuttaa.

6 § Niillä kilpailijoilla, joille laki vaatii, on oltava valtion kalastuksenhoitomaksu suoritettuna, järjestäjät velvoitetaan tarkastamaan.

7 § Kilpailukortti on ehdottomasti palautettava kilpailun jälkeen kilpailukeskukseen. Kilpailija vastaa kilpailukortin palauttamatta jättämisen laiminlyönnin takia käynnistettyjen, aiheettomien etsintöjen kustannuksista.

8 § Kaikilla veneissä olevilla tulee olla kelluntavälineet. Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan ja ovat vastuussa sääntöjen noudattamisesta.

9 § Kilpailuveneiden minimietäisyys toisistaan on 10 m (poissulkien hätätilanne ja lähtö- ja maalialueella liikuttaessa).

10 § Kilpailijakokous puolituntia ennen kilpailun alkua, johon on vähintään yhden veneessä olevan osallistuttava (mahdolliset lisärajoitukset).

11 § Kilpailijat saavat kartan, jossa näkyy kilpailualueen rajat, ja mahdolliset rantautumispaikat. Kilpailualueelta poistuminen kilpailun aikana katsotaan keskeyttämiseksi, ja suoritus hylätään.

12 § Kilpailuaika ilmoitetaan kilpailukutsussa. Lähtö tapahtuu yhteislähtönä lähtömerkistä ja paluu järjestäjän osoittamalle punnituspaikalle, rantautuminen muualle katsotaan keskeyttämiseksi.

13 § Kilpailun tai punnituksen aikana vahvasti alkoholin vaikutuksen alaisena esiintyminen aiheuttaa suorituksen hylkäämisen.

14 § Kilpailussa on kolmijäseninen tuomarineuvosto, joita yksi on järjestäjien nimeämä ja kaksi kilpailijoiden keskuudesta. Protestiaika on 15 minuuttia punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston päätöksestä ei ole valitusoikeutta. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

15 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

16 § Osallistumismaksun suorittamalla sitoutuu noudattamaan yllä olevia sääntöjä.MM-TUULASTUKSEN SÄÄNNÖT, päivitetty 26.5.2014

1 §
MM-tuulastuskilpailut ovat avoimet kaikille eri maiden tuulastuksen harrastajille.

2 § Kilpailussa on yksi yleinen venekuntakohtainen sarja. Miehistön lukumäärää on vapaa.

3 § Kilpailussa hyväksytään kaikki kalalajit. Kilpailussa sovellettavat alamitat:
- Hauki 50 cm
- Kuha 42 cm
- Lohikalat 61 cm
Lakisääteisesti alamittaisen kalan tuominen punnitukseen johtaa kilpailusuorituksen hylkäämiseen. Kilpailun punnitukseen tuodut kalat, jotka eivät täytä näiden sääntöjen kohdassa 4 mainittuja alamittoja, mutta täyttävät kalastuslain määräämän alamitan, ei punnita. Kalat punnitaan kokonaisina.

4 § Pyyntitapana hyväksytään vain perinteinen tuulastus atraimella. Jousen, harppuunan, iskukouran yms. käyttö on kielletty. Valaisimen käytössä ei ole rajoituksia. Sähkömoottorin käyttö on sallittu vain siirtymiin, eli silloin kun ei tuulasteta. Muiden moottoreiden käyttö kielletty. Kisaveneissä tulee olla jonkinasteiset kulkuvalot kun siirrytään paikasta toiseen. Tuulastusvalon sytyttäessä voidaan kulkuvalot sammuttaa.

5 § Niillä kilpailijoilla, joille laki vaatii, on oltava valtion kalastuksenhoitomaksu suoritettuna, järjestäjät velvoitetaan tarkastamaan.

6 § Kilpailukortti on ehdottomasti palautettava kilpailun jälkeen kilpailukeskukseen. Kilpailija vastaa kilpailukortin palauttamatta jättämisen laiminlyönnin takia käynnistettyjen, aiheettomien etsintöjen kustannuksista.

7 § Kaikilla veneissä olevilla tulee olla kelluntavälineet. Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan ja ovat vastuussa sääntöjen noudattamisesta.

8 § Kilpailuveneiden minimietäisyys toisistaan on 10 m (poissulkien hätätilanne ja lähtö- ja maalialueella liikuttaessa).

9 § Kilpailijakokous puolituntia ennen kilpailun alkua, johon on vähintään yhden veneessä olevan osallistuttava (mahdolliset lisärajoitukset).

10 § Kilpailijat saavat kartan, jossa näkyy kilpailualueen rajat, ja mahdolliset rantautumispaikat. Kilpailualueelta poistuminen kilpailun aikana katsotaan keskeyttämiseksi, ja suoritus hylätään.

11 § Kilpailuaika ilmoitetaan kilpailukutsussa. Lähtö tapahtuu yhteislähtönä lähtömerkistä ja paluu järjestäjän osoittamalle punnituspaikalle, rantautuminen muualle katsotaan keskeyttämiseksi.

12 § Kilpailun tai punnituksen aikana vahvasti alkoholin vaikutuksen alaisena esiintyminen aiheuttaa suorituksen hylkäämisen.

13 § Kilpailussa on kolmijäseninen tuomarineuvosto, joita yksi on järjestäjien nimeämä ja kaksi kilpailijoiden keskuudesta. Protestiaika on 15 minuuttia punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston päätöksestä ei ole valitusoikeutta. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

14 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

15 § Osallistumismaksun suorittamalla sitoutuu noudattamaan yllä olevia sääntöjä.
SM-TIETOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT, päivitetty 10.1.2012

Vapaa-ajankalastajien SM-tietokilpailuilla pyritään lisäämään jäsenistön mielenkiintoa harrastuskalastajalle tärkeän tiedon hankintaan. SM-tietokilpailut ovat osa Keskusjärjestön jäsenistölle tapahtuvasta valistustoiminnasta.

1. JÄRJESTÄMISOIKEUS

Suomen Vapaa-ajankalastajien SM-tietokilpailu järjestetään kahdessa vaiheessa seuraavasti: alkukarsintana Vapaa-ajankalastajapiirien mestaruuskilpailut, loppukilpailuna SM-tietokilpailu. Ehdotus: Suomen Vapaa-ajankalastajien SM-tietokilpailu järjestetään keskusjärjestön toimesta. Jokaisella vapaa-ajankalastajapiirillä on oikeus lähettää kaksi nuorten joukkuetta ja kaksi yleisen sarjan joukkuetta kyseiseen loppukilpailuun.
Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön jäsenseuroihin kuuluvat henkilöt. Lisäys: Lisäksi Keskusjärjestöllä on oikeus kutsua kaksi ns. ulkopuolista joukkuetta, jotka voivat muodostua esim. kala-alan toimijoista, viranomaisista julkisuuden henkilöistä, tai muista järjestön sopiviksi katsomista henkilöistä.

A) Piirien tietokilpailut järjestetään Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön seurajoukkueiden kesken. Ehdotus: Piirien mahdolliset karsintakisat järjestetään niihin ilmoittautuneiden joukkueiden kesken. Järjestelyistä vastaa kukin piiri itsenäisesti. Järjestäjät tekevät myös kilpailutehtävät.

B) SM-tietokilpailuun osallistumista rajoitetaan seuraavasti:

Nuorten sarja: jokaisen piirin kaksi (2) parasta joukkuetta pääsee SM-tietokilpailuun.

Yleinen sarja: jokaisen piirin kaksi (2) parasta joukkuetta pääsee SM-tietokilpailuun.

Lisäys: Kutsuttujen sarja: SVK:lla on oikeus kutsua kaksi (2) ulkopuolista joukkuetta SM-tietokilpailuun.

Loppukilpailujärjestelyistä vastaa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö.

2. JOUKKUEIDEN KOKOONPANO

Aikuisten sarjassa kilpailujoukkueen muodostaa kolme (3) saman seuran henkilöjäsentä. Nuorten joukkueen muodostaa kolme (3) alle 18-vuotiasta saman seuran nuorisojäsentä. Lisäys: Joukkueet voivat koostua samojen tai eri jäsenseurojen henkilöjäsenistä ja/tai nk. suorajäsenistä.
Karsinnan jälkeen voi seura muuttaa joukkueen kokoonpanoa yhdellä (1) jäsenellä.

3. KILPAILUJEN AJANKOHTA

Karsinnat tulee järjestää kalenterivuosittain ennen marraskuun 1. päivää. (Ehdotus: lause poistetaan)
SM-tietokilpailun ajan ja paikan määrää SVK.

4. KILPAILUTEHTÄVÄT

Kilpailutehtävien tulee olla mahdollisimman yksiselitteisiä ja selväpiirteisiä. Ne saavat kosketella vapaa-ajankalastajan tarpeellisia aihepiirejä, kuten kalastuslainsäädäntöä, veneilyä, ulkoilua, vesiä ja vesistöjä, kalastusta, kalabiologiaa, välineitä, luonnon- ja ympäristönsuojelua, jokamiesoikeuksia ja -velvollisuuksia, järjestötoimintaa jne.

Kilpailutehtävien laadintaa varten tulee järjestäjien asettaa puolueeton työryhmä tai valita henkilö, joka jättää tehtävät vastauksineen suljetussa kuoressa kilpailun päätuomarille. Keskusjärjestön toimesta laaditaan tehtävät SM-tietokilpailua varten.


5. TIETOKILPAILUN KULKU

Tietokilpailun sujumiselle on ratkaisevaa yksiselitteiset kysymykset tai tehtävät, hyvä juontaja, tarkka tuloskirjanpito ja nopea vastauspapereiden käsittely.

Kilpailupaikaksi sopiva tila on juhla- tai ravintolasali, mihin kilpailujoukkueet voidaan sijoittaa toisistaan erilleen. Yleisöä tulee mahtua paikalle seuraamaan kilpailun kulkua.

Kilpailutehtävät jaetaan kirjallisena (tehtävä peitettynä) jokaiselle kilpailijalle. Juontaja esittää ko. tehtävän suullisesti ja ilmoittaa ajan, jonka kuluessa tehtävään on vastattava, sekä tehtävästä saatavissa oleva pistemäärä. Vastausajan aikana kilpailijat saavat tutustua kirjallisesti jaettuun tehtävään. Jokainen joukkue tai henkilö vastaa kirjallisesti. Aina vuorotellen vastauspapereitten pois keräämisen jälkeen joukkue tai henkilö vastaa myös suullisesti tehtävään. (Ehdotus: lause poistetaan) Juontajan ilmoitettua oikean vastauksen, pisteet kirjataan näkyvästi tulostaululle. Piirien tietokilpailussa kilpailutehtäviä voi olla 8-15 riippuen osanottajien määrästä. Ennen kilpailun alkua ilmoitetaan, montako tehtävää tullaan esittämään. SM-tietokilpailussa esitetään kolmetoista (5+3+5) tehtävää, joista kolme (3) on nk. henkilökohtaista tehtävää, yksi kullekin joukkueen jäsenelle.

Tietokilpailujen kulun sujuvuus edellyttää ainakin seuraavia toimihenkilöitä:
– tuomaristo (3 henkilöä)
– sihteeristö (1-2 henkilöä)
– juontaja

– toimitsijoita (1-3 henkilöä)
– mahdollisia järjestysmiehiä
Lisäys: tuomaristo toimii tarvittaessa myös sihteeristönä ja juontajina.

6. TULOKSET

Oikeasta kilpailutehtävän vastauksesta annetaan kysymysten laatijan esittämä pistemäärä. Kilpailun voittaa se joukkue, jonka pistemäärä on kilpailun loputtua suurin. Mikäli useampi kuin yksi (1) joukkue päätyy tasatulokseen, ratkaistaan paremmuus lisätehtävillä, joita esitetään tehtävä kerrallaan korkeintaan viisi (5), kunnes paremmuus selviää. Mikäli lisätehtävien jälkeen joukkueet ovat vielä tasapisteissä, niin paremmuus ratkaistaan arvalla.

7. TUOMARISTO

Kilpailutehtäviin annettujen vastausten arvostelussa ja muista kilpailun järjestämiseen liittyvistä asioissa antaa lopullisen ratkaisun kilpailun tuomaristo. Tuomaristoon tulee kuulua kolme (3) henkilöä.
Karsintojen tuomariston nimeää kilpailun järjestäjä.
SM-tietokilpailun tuomariston muodostavat Keskusjärjestön nimeämä puheenjohtaja sekä kaksi (2) jäsentä. Ehdotus: SM-tietokilpailun tuomariston muodostavat Keskusjärjestön nimeämät henkilöt.

8. PROTESTIT

Kilpailua koskevat vastalauseet on tehtävä viidentoista (15) minuutin kuluessa protestiajan alkamisen jälkeen. Protestiajan alkamis- ja päättymishetken ilmoittaa kilpailun ylituomari. Ehdotus: Protestiajan alkamis- ja päättymishetken ilmoittaa kilpailun tuomaristo. Tuomaristo käsittelee vastalauseen välittömästi protestiajan päätyttyä. Tuomariston tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

9. KUSTANNUSTEN JAKO

Kilpailijoilta ei peritä osanottomaksua, eikä palkintoja pyritä suuressa määrin jakamaan. SM-tietokilpailussa jaetaan kolmelle parhaalle joukkueelle SVK:n SM-mitalit.
Karsintojen, piiritietokilpailujen kustannuksista vastaa järjestäjä. SM-tietokilpailun järjestelykustannuksista vastaa SVK.

10. MUITA OHJEITA

Karsintojen järjestäjän on toimitettava nimiluettelot SM-tietokilpailuun päässeiden joukkueiden osalta SVK:lle viikon sisällä karsinnasta.

 


« Takaisin

 
 

Ajankohtaista
20.09.2021 20:29 SVKn seurakirje 3-2021 Lisää >>
14.09.2021 14:15 SVKn tiedote: Street fishing -kisakiertue saatiin päätökseen - Vuoden katukalastajat tulevat Vaasasta Lisää >>
14.09.2021 14:14 SVKn yhteistiedote: Kalastonhoitomaksujen tuotto lähenee 10 miljoonaa − kalastuksen suosiossa hieman laskua viime vuodesta Lisää >>
14.09.2021 14:12 Vapaaehtoistyön tarvekartoitus Lisää >>

 

 

 

 

 

 

©2021 Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri - MMD Networks Oy