SVKn seurakirje 4-2017   (Julkaistu: 06.12.2017 10:56)

 

SVK                                                                                                                          Helsingissä

Seurakirje 4/2017                                                                                                      5.12.2017

 

1. Syyskokouspäätöksiä

2. ELY-keskusten avustukset kalatalouden edistämiseen haettavissa tammikuussa

3. SVK:n toimisto on suljettuna 27.-29.12.

4. Vapaa-ajan Kalastaja 2018 aikataulu ja järjestöilmoitukset

5. Toimihenkilöilmoitus toimintavuodelle 2018

6. Jäsenluettelo

7. Jäsenmaksuilmoitus 2018

8. Vuoden 2018 jäsenmaksujen ja tilitysten perintäaikataulu

9. E-lasku on mahdollinen

10. Virkistyskalastajaedustajien koulutuspäivä 19.12.

11. Opi vaikuttamaan paikallisesti -koulutus 13.12.

12. Valtakunnallinen kalastuspäivä loppuu SVK:n osalta

13. Valtakunnalliset leirit 2018

14. Vuoden lähikalastuspaikka on haussa

15. Vuoden Vapaa-ajankalastaja

16. Tapahtumat 2018

17. Messut vuonna 2018

18. Kilpailukalenteri 2018

19. Tulevat SM-kilpailut

20. Muutoksia suurkalakilpailuun

21. Muistakaa päivittää seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoite

1. Syyskokouspäätöksiä

Syyskokous pidettiin Kiljavanrannassa 26.11.2017.

 

Valinnat

Syyskokous valitsi keskusjärjestön hallituksen jäseniksi Jarmo Niitynperän (Jouni Neuvonen), Esko Ijäksen (Jari Jamalainen) ja Rauno Veteläisen (Mika Väänänen).

 

Jäsenmaksut

Vuoden 2018 jäsenmaksut säilyvät ennallaan eli:

15 €/ varsinainen jäsen, 7,5 €/ perhejäsen ja 4 €/ nuorisojäsen sekä 40 € keskusjärjestön henkilöjäsen ja 500 €/ kannatusjäsen.

 

Matkakorvaukset

Syyskokous päätti, että SVK maksaa luottamushenkilöille matkakorvauksena matkakulut halvimman julkisen kulkuneuvon käytöstä tai omalla autolla matkustettaessa 60 % valtion matkustusohjesäännön mukaisesta kilometrikorvauksesta.

Aikaisemmin päätetyn mukaisesti omalla autolla matkustaessa suositellaan kimppakyytejä.

 

2. ELY -keskusten avustukset kalatalouden edistämiseen haettavissa tammikuussa

Viime vuodenvaihteen tapaan kalatalouden edistämisvarojen haku tullee alkamaan joulukuun lopussa ja päättymään tammikuun lopussa. Kalaseurojen tulee hyvissä ajoin valmistella vuoden 2018 aikana toteutettavat hankkeet ja toimittaa anomus vapaa-ajankalastajapiirille. Piiri koostaa hakemukset ja toimittaa hakemuksen ELY -keskuksen kalatalouden vastuualueelle. Päätökset avustuksista tulevat keväällä samoihin aikoihin kuin ennenkin.

Avustusrahaa on saatu mm. erilaisten nuorisotapahtumien sekä koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Rahaa voi hakea esimerkiksi onkipäivien tai vaikkapa kalastusleirin toteuttamiseen.

SVK:n kalatalousasiantuntijat avustavat tarvittaessa alueensa seuroja hakemusten teossa.

 

3. SVK:n toimisto on suljettuna 27.-29.12.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön toimisto on suljettu 27.-29.12.

Toimisto on avoinna jälleen 2.1. alkaen ma-pe klo 9-16 ja puhelinpalvelu ma-to klo 9-16.

 

4. Vapaa-ajan Kalastaja 2018 aikataulu ja järjestöilmoitukset
Ilmestymisajat sekä toimituksellisen aineiston ja seurailmoitusten toimitusaikataulut 2018:

lehti                  aineistopäivä   ilmestymispäivä 
1                          5.12.17                                     26.1.
2                          6.2.                                           29.3.
3                          10.4.                                         1.6.
4                          26.6.                                         24.8.
5                          21.8.                                         12.10.
6                          16.10.                                       7.12.

Muistattehan, että seurat ja piirit voivat ilmoittaa kilpailuistaan, kokouksistaan ja muista tapahtumistaan lehtemme järjestötoimintaa –palstalla. Yksipalstainen enintään 40 mm:n ilmoitus maksaa vain 10 euroa + alv. Tätä suuremmista ilmoituksista veloitamme vain 0,50 e/ylimenevä palstamm. Ilmoitukset voi toimittaa toimitussihteerille aineistopäivään mennessä sähköpostitse jaana.vetikko(at)vapaa-ajankalastaja.fi tai postitse: Vanha talvitie 2-6- A 11, 00580 Helsinki. Mukaan tieto, mihin numeroon ilmoitus on tarkoitettu sekä se, jos ilmoitukseen halutaan mukaan seuran logo. Logot voi toimittaa jpg- tai pdf-muodossa nelivärisinä tai mustavalkoisina.

 

5. Toimihenkilöilmoitus toimintavuodelle 2018 (toimitetaan paperitulosteena seuralle)

Seurat ilmoittavat toimihenkilöilmoituksella seuran toimihenkilöissä tai heidän yhteystiedoissaan tapahtuneet muutokset tulevalle toimintavuodelle. Seuran toimistolinkin tiedot toimivat seuran postinsaajana, sekä järjestön kotisivulla seuran yhteyshenkilönä. Jäsenasioita (jäsenmaksutilitykset) koskeva postitus tapahtuu seuran jäsenasiainhoitajalle.  Toimihenkilöiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet tulee ilmoittaa postituksen onnistumiseksi. Toimihenkilön tulee olla seuran jäsen.

Palauta järjestön jäsenrekisteriin lomake heti seuran vuosikokouksen jälkeen.

 

6. Jäsenluettelo (toimitetaan paperitulosteena seuralle)

Jäsenluettelo on tulostettu marraskuun lopun rekisteritilanteesta, ja siinä näkyvät seuran aktiivijäsenet. Tee jäsenluetteloon tarvittavat korjaukset; poistot, osoite- ja jäsenlajimuutokset sekä syntymäaika korjaukset vastaamaan v. 2018 perintää. Nuorisojäsenet (s.1999) siirtyvät aikuisjäseniksi v. 2018 alusta. Ohjelmallisesti muutos tapahtuu seuraavasti; nuori ei lehteä, siirtyy perhejäseneksi (edellyttää samassa osoitteessa asuvaa pääjäsentä) ja vastaavasti lehden saanut nuori siirtyy pääjäseneksi. Jäsenluetteloon voit merkitä, jos haluat tästä poikkeavan menettelyn.

 

Eropäivällä merkityt jäsenet on tulostettu erilliselle listalle, ja poistuvat rekisteristä ja laskutuksesta siirryttäessä vuodelle 2018. Postita korjattu jäsenluettelo ja toimihenkilöilmoitus järjestön jäsenrekisteriin viimeistään 15. tammikuuta 2018 mennessä.

 

7. Jäsenmaksuilmoitus 2018

Ilmoita seuralle toimitetulla lomakkeella jos seuran jäsenmaksuihin on tulossa muutoksia.  Tarkista kohdat jäsenmaksu yhteensä ja osuus seuralle. Järjestön osuus on merkitty vastaamaan vuoden 2018 tilannetta. Palauta lomake järjestön jäsenrekisteriin 15. tammikuuta 2018 mennessä.

 

8. Vuoden 2018 jäsenmaksujen aikataulu

Keskitettyperintä laskutus:

-viikko 7: helmikuu, lasku jäsenille 2. luokan kirjeenä tai e-laskuna, eräpäivä 14 pv. laskun päivästä

-viikko 14: huhtikuu maksumuistutuslasku, laskun eräpäivä lopettaa jäsenlehden postituksen maksamattomalle

-laskutusajo kuukauden 1 päivä, uudelle rekisteriin ilmoitetulle jäsenelle

 

Tilitykset seuroille ja piirille:

-viikko: 15 huhtikuu

-viikko: 26 kesäkuu

-viikko: 52 joulukuu

 

9. E-lasku on mahdollinen

Verkkopankkia käyttävän jäsenen on mahdollista saada laskunsa e-laskuna antamalla siihen tarvittavat tiedot omassa verkkopankissaan.

 

10. Virkistyskalastajaedustajien koulutuspäivä 19.12.

Kalastusalueissa toimivien virkistyskalastajaedustajien koulutuspäivä järjestetään Helsingissä tiistaina 19.12.

Paikka on Suomen Liikemiesten kauppaopisto Pasilassa, aivan rautatieaseman läheisyydessä. Tilaisuus alkaa klo 9:30 ja päättyy n. klo 16.

Kaikkien kalastusalueissa toimivien virkistyskalastajaedustajien toivotaan osallistuvan tilaisuuteen.

Tarkempi koulutuspäivän ohjelma on liitteenä.

 

11. Opi vaikuttamaan paikallisesti -koulutus 13.12.
Suomen Latu järjestää vaikuttamiseen liittyvän koulutuksen Valo-talolla (Radiokatu 20) Helsingissä 13.12.2017. Koulutus on maksuton ja avoin kaikille. Koulutusta voi seurata myös verkosta osoitteessa www.suomenlatu.fi/vaikuta.

Oheisesta linkistä löytyy lisätiedot:
https://www.suomenlatu.fi/uutiset/vaikuta/ulkoilu-kuuluu-kaikille-opi-vaikuttamaan-paikallisesti.html

12. Valtakunnallinen kalastuspäivä loppuu SVK:n osalta
SVK:n hallituksen päätöksellä keskusjärjestö irtaantuu Valtakunnallisen kalastuspäivän järjestelyistä ensi vuodesta (2018) alkaen. Syy irtaantumiseen ovat mm. talkoolaisten paikoittainen uupumus sekä tapahtuman vaikuttavuuden hiipuminen. Kalatalouden Keskusliitto jatkaa hankkeen parissa omin päin. SVK:n piirit ja seurat voivat halutessaan hakea avustusta alueellisten tapahtumien järjestämiseksi jatkossakin, mikäli toiminta katsotaan paikallisesti mielekkääksi. Keskusjärjestö kiittää kaikkia näinä kaikkina vuosina kyseisen hankkeen parissa työskennelleitä talkoolaisia ja puuhahenkilöitä!
SVK jatkaa vuorostaan kovaa uurastustaan nuorisotyön saralla uusia ja entistä tehokkaimpia keinoja etsien ja uusia polkuja hyödyntäen, tuloksellisuutta ja työn vaikuttavuutta silmällä pitäen.

13. Valtakunnalliset leirit 2018

Nuoriso- ja perhetoimikunta etsii leirinjärjestäjiä vuoden 2018 nuorten pilkkileirille sekä toiselle kesäleirille. Toisen kesäleirin järjestämisoikeus on jo myönnetty Kainuuseen Hossassa pidettäväksi.

 

Leirien tulee olla kaikille avoimia ja kesäleirille tulee sopia vähintään 25 osanottajaa. Leireille voivat osallistua nuoret sekä lapset yhdessä vanhempien kanssa. Kesäleiriajankohdan tulee olla kesä-elokuun välisenä aikana ja olla kestoltaan 3-6 päivää. Nuoriso- ja perhetoimikunta myöntää järjestäjille tukea 1 000-1500 €/leiri riippuen osallistujamäärästä ja muista kustannuksista. SVK:n toimihenkilöt voivat avustaa leirin järjestämisessä.

Järjestämisoikeutta voivat anoa SVK:n piirit ja/tai yksittäiset seurat.

Hakemukset tulee toimittaa 15.12.2017 mennessä osoitteeseen janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi
Mukaan tulee liittää tieto leiripaikasta ja alustava leiriajankohta. Eduksi on pieni kuvaus leirin tulevasta ohjelmasta ja kalastusmahdollisuuksista. Lisätiedustelut Janne Rautanen puh. 0400 946 968.

 

14. Vuoden lähikalastuspaikka on haussa

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö etsii jälleen vuoden lähikalastuspaikkaa. Valinnassa otetaan huomioon mm. kalastuspaikan sijainti (kaupunki-/taajama–alueella), kalan saamisen todennäköisyys, saavutettavuus myös julkisilla kulkuvälineillä, lasten ja liikuntaesteisten kalastusmahdollisuus sekä lupien ja tiedon saatavuus.

Ehdotuksia vuoden lähikalastuspaikaksi voivat tehdä vapaa-ajankalastajapiirit ja niiden jäsenseurat. Perustellut ehdotukset tulee lähettää 14.2.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen juha.ojaharju@vapaa-ajankalastaja.fi tai kirjeitse Juha Ojaharju, Keskustie 52, 63100 Kuortane. Ehdotukseen on suotavaa liittää tietoa paikasta ja mahdollisuuksien mukaan myös valokuvia.

 

15. Vuoden Vapaa-ajankalastaja

Muistutamme, että Vuoden Vapaa-ajankalastaja valitaan jälleen vuodenvaihteen jälkeen. Jokaista vapaa-ajankalastajapiiriä toivotaan esittävän joulukuun loppuun mennessä yhden ansiokkaan henkilön perusteluineen. Kilpailutoimikunta tekee päätöksensä seuraavan vuoden tammikuun aikana. Kilpailutoimikunnan valintaan vaikuttavat seuraavat kriteerit: aktiivinen osallistuminen järjestön eri SM-kisoihin, aktiivinen osallistuminen seuratoimintaan sekä medianäkyvyys (esim. jonkun lajin uusi SE). Titteli myönnetään kerran vuodessa yhdelle SVK:n jäsenelle.

Vuoden Vapaa-ajankalastaja saa palkinnokseen kiertopokaalin sekä pienemmän palkinnon, joka jää voittajalle muistoksi.

Ehdotukset kalatalousasiantuntija Marcus Wikströmille, p. 045 110 2126 tai marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fikuluvan vuoden loppuun mennessä!

 

16. Tapahtumia 2018

21.4. SVK:n kevätvuosikokous 
9.6. Vapapäivä, tapahtumia eri puolilla Suomea Metsähallituksen kohteissa

22.-24.11. SVK:n syysvuosikokous ja -neuvottelupäivä, Viking Line

 

17. Messut vuonna 2018

Keskusjärjestö osallistuu omalla osastollaan seuraaville messuille: Pohjanmaan Suurmessut 7.-.8.4.,
Lapsimessut Helsingissä 20.-22.4., Lapin Erämessut 10.-13.5. sekä Riihimäen Erämessut 7.-10.6.

Lisäksi keskusjärjestö avustaa vapaa-ajankalastajapiirejä osallistumisessa alueellisesti merkittäville messuille antamalla käyttöön messuosaston pystyttämiseen tarvittavia rakenteita ja messuilla jaettavaa materiaalia. Aluetyöntekijät avustavat myös mahdollisuuksiensa mukaan messuosastoilla. Materiaalitoimituksia koskevien tilausten tulee olla SVK:n toimistolla vähintään yksi kuukausi ennen tapahtumaa. Vapaa-ajan Kalastaja –lehden mahdolliset tilaukset vieläkin aikaisemmin ilmestymisajoista riippuen.

 

18. Kilpailukalenteri 2018
Kansalliset kilpailut:

17.2.                 Pilkkimaajoukkueiden loppukarsinta, paikka salainen

24.2.                 SM-kiiskipilkki, Riihilampi, Liperi

3.3.                   SM-särkipilkki, Suuri-Onkamo, P-Karjala
4.3.                   SM-mormuskointi, Valvatusjärvi, Joroinen

10.3.                 SM-pilkin esikisa, Kuusamojärvi, Kuusamo

17.3.                 SM-lohipilkki, Iso-Ruuhijärvi, Kainuu

24.-25.3.          MM-morrin loppukarsinnat vuodelle 2019, Kouvola

??                      SM-perhonsidontakilpailu, ajankohta ja paikka vielä auki

7.4.                   SM-pilkki, Kuusamojärvi, Kuusamo

21.4.                 SM-rautupilkki, Tuulispääjärvi

16.6.                 SM-kelluntarengas, Vekaranjärvi, Ahvenlampi

7.-8.7.              SM-kilpaonki, Huittinen (alustava ajankohta)

14.7.                 SM-heittouistelu, Liperi

15.7.                 SVK:n mestaruusvetouistelu, Liperi

21.7.                 SM-soutu-uistelu, Haapavesi, Ruokolahti
4.-5.8.              Naisten SM-perho, Kuusamo
4.-5.8.              Senioreiden SM-perho, Kuusamo
5.8.                   SM-onki, Saimaan kanava
11.-12.8.          Perhokalastuksen SM-joukkuekisa, Kuhmo

11.-12.8.          Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 1/2, Lempäälän kanava

17.-19.8.          Perhokalastuksen SM-finaali, Taivalkoski

18.8.                 SM-Veneonki, Piipsjärvi, Oulainen
25.8.                 Nuorten SM-perhokalastuskilpailu, Hammonjoki, Hollola

1.-2.9.              Nuorten SM-toimintakilpailu, Lounais-Suomi (tarkempi paikka vielä auki)

??                      Epävir. MM-tuulastus, Hartola (alustava paikka, ajankohta vielä auki) 
??                      SM-tuulastus, Hartola (alustava paikka, ajankohta vielä auki)

23.9.                 SM-laituripilkki, Lohja, Etelä-Suomi

29.-30.9.          Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 2/2, Kolun kanava      

10.11.               SM-tietokilpailu, paikka vielä auki

Perhokalastuksen SM-karsintakilpailut (alustavat tiedot):

Perniö              Lohenrengas                             5.-6.5.2018

Espoo               Sulalampi                                  10.5.2018

Oulu                 Mustalampi                              10.5.2018

Ylöjärvi             Julkujärvi                                   12.5.2018

Keuruu             Valkeinen (vene)                      13.5.2018

Vekaranjärvi   Risulampi                                  19.5.2018

Vekaranjärvi   Ahvenlampi (vene)                  20.5.2018

Lieto                 Nautelankoski 26.5.2018

Oulu                 Mustalampi (kellu)                  26.5.2018

Jyväskylä         Kuusikkolampi                          27.5.2018

Nurmijärvi       Nukarinkoski   2.6.2018

Tyrnävä           Tyrnävänjoki                             2.6.2018

Espoo               Vantaanjoki                              3.6.2018

Iisalmi              Pitkäkoski                                  3.6.2018

Hollola             Hammonjoki   9.6.2018

Karkkila            Karjaanjoki                                10.6.2018

Jämsä               Survosenkoski 10.6.2018

Viitasaari         Huopanankoski                        16.6.2018

Kivijärvi            Heikinlampi                               17.6.2018

Vekaranjärvi   Ahvenlampi (kellurengas)      16.6.2018

Kerimäki          Kannantakainen (kellu)           29.-30.6.2018

Koski                 Paimionjoki                               30.6.2018

Pudasjärvi       Iijoki, Kipinä                              30.6.2018

Utajärvi            Valkeisjärvi (vene)                   1.7.2018

Virrat                Koskelankoski 1.7.2018

Muurame        Muuramenjoki                         7.7.2018

Kuhmo             Pajakka, Akon ja Saarikoski, 7.7.2018

Kuhmo             Syväjärvi (vene)                        8.7.2018

Isojoki              Kangasjärvi (kellurengas)       14.7.2018


Kansainväliset kilpailut:

17.-18.3.          MM-morri, Temirtau/Lake Samarkandskoye, Kazakstan

14.4.                 PM-pilkki, Luulaja, Ruotsi
5.-11.6.            EM-Perhokalastus, Tsekki

16.-17.6.          Veteraanien MM-onki, Kroatia

23.-24.6.          Seurajoukkueiden MM-kilpaonki, Unkari
21.-22.7.          EM-kilpaonki, Slovenia

24.-25.8.          Naisten MM-kilpaonki, Puola

8.-9.9.              Miesten MM-kilpaonki, Portugali

17.-23.9.          MM-Perhokalastus, Trentino, Italia

 

19. Tulevat SM-kilpailut
Tietoa tulevista kilpailuista löytyy oheisesta liitteestä. Kilpailuissa noudatetaan SVK:n kilpailutoimikunnan hyväksymiä sääntöjä, jotka löytyvät mm. netistä os. www.vapaa-ajankalastaja.fi. Huom! Uudistetut säännöt päivitetään SVK:n kotisivuille heti kun hallituksemme ovat ne hyväksyneet. Kilpailukutsut julkaistaan Vapaa-ajan Kalastaja –lehdissä 1/2018 ja 2/2018.

 

20. Suurkalarekisteri ja -kilpailu

Vuoden suurkalastaja on SVK:n jäsenille suunnattu uusi kilpailu.
Vuodesta 2017 lähtien palkitaan vuoden ansioitunein suurkalojen pyytäjä Vuoden Suurkalastaja-tittelillä.
Kriteerinä toimii SVK:n suurkalakilpailuun vuoden aikana ilmoitettujen vapautettujen suurkalojen lukumäärä. Lopputulokseen lasketaan kolme suurkalaa per laji kalastajaa kohden. Jokaisesta kalasta saa yhden pisteen, eli yhdestä lajista voi saada kokoon maksimissaan kolme pistettä. Vuoden Suurkalastajaksi julistetaan se, joka on vuoden aikana saanut eniten pisteitä.
Kalojen tulee olla saatu 1.1. – 31.12.2017 välisenä aikana. Titteliä voivat tavoitella kaikki SVK.n jäsennumeron omaavat henkilöt, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vuonna 2017.

Vuoden Suurkalastaja-tittelin saajat palkitaan kalastusvälineillä täydennettynä Rapalan Urban Back-repulla (nuorten sarja) ja Rapalan Limited Series Magnum-viehelaukulla (aikuisten sarja). Rapala-rahasto – Urheilukalastuksen asialla (rahasto.rapala.fi) on palkintojen lahjoittaja.

Suurkalan voi ilmoittaa sähköisesti osoitteessa: http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalailmoitus/

Tulostettava suurkalan ilmoituslomake: http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/tulostettava-suurkalan-ilmoituslomake/
Suurkalakilpailuun on tehtävä ilmoitus yhden (1) kuukauden kuluessa pyyntihetkestä, tai viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.
Suurkalan rekisteröintiä varten voi ilmoituksen tehdä myöhemminkin, ilman aikarajaa. Suurkalarekisteriin otetaan vain 2000-luvulla saatuja kaloja.

21. Muistakaa päivittää seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoite
On tärkeää, että seurat ilmoittavat haluamansa sähköpostiosoitteen (tai -osoitteet) seurakirjeen toimitusta varten Jaana Vetikolle, jaana.vetikko(at)vapaa-ajankalastaja.fi, jos eivät ole sitä vielä tehneet. Muistakaa ilmoittaa myös sähköpostien muutoksista. Samalla jakelulla lähetetään seurojen käyttöön ja tiedoksi mm. SM-kilpailujen kutsuja ja mediatiedotteita.


Kalaisaa talvea, hyvää joulua ja kireitä siimoja!

 

 

Terveisin Jaana Vetikko, Markku Marttinen, Olli Saari, Petter Nissén, Janne Rautanen, Marcus Wikström, Janne Tarkiainen, Juha Ojaharju, Mika Oraluoma, Janne Antila, Jaana Piskonen ja Tarja Lehtimäki

 

 

Kilpailutoimintaa talvella ja keväällä 2018

 

Kilpailuissa noudatetaan SVK:n kilpailutoimikunnan hyväksymiä sääntöjä, jotka löytyvät mm. netistä os. www.vapaa-ajankalastaja.fi. Huom! Uudistetut säännöt päivitetään SVK:n kotisivuille heti kun hallituksemme ovat ne hyväksyneet. Kilpailukutsut julkaistaan Vapaa-ajan Kalastaja –lehdissä 1/2018 ja 2/2018.HUOM! Useamman kisan kilpailusarjat ja säännöt tulevat sääntömuutosten takia todennäköisesti muuttumaan. Uudet säännöt sarjajakoineen päivitetään SVK:n kotisivuille heti kun SVK:n hallitus ovat ne hyväksyneet.


Kutsu pilkinnän maajoukkuekarsintaan vuodelle 2019

Pilkinnän maajoukkueiden loppukarsinta vuodelle 2019 kilpaillaan lauantaina 17.2.2018.  Piirit järjestävät omat alkukarsintansa tai muuten päättävät loppukilpailuun oikeuttamansa kilpailijat. Varsinaisia piirikohtaisia kiintiöitä ei ole. Loppukisaan pääsevät myös kaikki nuoret ja aikaisempien PM-kisojen henkilökohtaiset mitalistit sekä vuoden 2018 PM-joukkueen jäsenet. PM-pilkin juniori-ikä on 19 vuotta ja veteraani-ikä 55 vuotta. Nyt valittava joukkue osallistuu vuoden 2019 Suomessa käytävään PM-pilkkiin, joten karsintavuonna juniori voi olla enintään 18 vuotta ja veteraanin täytyy täyttää vähintään 54 vuotta vuoden 2018 aikana. Piirien ei tarvitse enää maksaa alkukarsinnoistaan veroja SVK:lle. Jokainen loppukilpailija maksaa paikan päällä itse osallistumismaksunsa. Loppukarsinnan osanottomaksut ovat 20 € aikuisten sarjoissa ja 10 € nuorten sarjassa. Kokoontumispaikkana Vierumäen Matkakeidas, valtatie-4 varrella (Lahti-Heinola välillä). Ilmoittautuminen klo 7.00-8.30 välisenä aikana. Lisätietoja: Sami Kainulainen, p. 050 559 3357. 

Kutsu SM-kiiskipilkkiin

SM-kiiskipilkki järjestetään 24.2. Liperin Riihilammella (osoite: Ahostie, Liperi). Kisakeskus sijaitsee noin 1 km Liperin keskustasta Joensuuhun päin ja sinne on opastus tieltä 476. Kilpailuaika kaikissa sarjoissa klo 10-14. Kilpailualueelle siirtyminen alkaa klo 9.30 ja kilpailijoiden on oltava punnitusalueella viimeistään klo 14.30. Ennakkoilmoittautuminen 10.2. mennessä sähköpostitse juha.kosonen@liperi.fi tai postitse osoitteeseen: Juha Kosonen, Mäntytie 21 83100 Liperi. Ilmoittautumiseen seuran nimi ja piiri sekä osanottajien nimet ja sarjat sekä yhdyshenkilön yhteystiedot. Kisapaikalla myös jälki-ilmoittautuminen kisa-aamuna klo 8.00-9.00. Ennakko-ilmoittautuminen on voimassa, kun osanottomaksu on maksettu tilille Liperin Urheilukalastajat FI09 5234 0340 0304 41. Viestiin merkiksi kilpailijan seura tai yksityisen osanottajan nimi.

Kilpailukortit saa seuroittain kisakeskuksesta la 24.2. klo 8.00 lähtien. Ota mukaan maksukuitista kopio. Osanottomaksut aikuisten sarjoissa 20 € ja nuorten sarjoissa 10 €. Kilpailualueella pilkkiminen ja avantojenteko on kielletty 14 vrk ajan ennen kilpailua. Lisätiedot: Juha Kosonen, p. 040 734 5908.

 

Kutsu SM-särkipilkkiin

Särkipilkinnän SM-kilpailut järjestetään 3.3. Kisapaikkana on Suuri-Onkamo järvi Tikkalassa Pohjois-Karjalassa. Opastus Joensuu-Lappeenranta tieltä. Kisakeskuksen lähelle pääsee syöttämällä navigaattoriin osoitteen: Sintsintie 580, Rääkkylä (sieltä eteenpäin löytyy hyvät opasteet). Kaikissa sarjoissa klo 10-14 Kilpailualueelle siirtyminen alkaa noin klo 9.30 ja kilpailijoiden on oltava punnitusalueella klo 14.30 mennessä. Ilmoittautuminen sähköpostilla ennakkoon 16.2. mennessä. Jälki-ilmoittautua voi paikan päällä kilpailukansliassa 3.3. klo 9.00 mennessä. Ennakkoilmoittautuminen on voimassa, kun osanottomaksu on maksettu 16.2. mennessä Pohjois-Karjalan Urheilukalastajien tilille FI2949240010628324. Viestiksi maksuun laitetaan SM-särki + minkä seuran tai yksityisen osanottajan puolesta maksu on suoritettu. Ilmoittautumiset osoitteella aatos.tekokoski@vr.fi. Ilmoittautumisessa mainittava: piiri, seura, ilmoittajan nimi, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero ja osoite, kilpailijan nimi, sarja. Kilpailukortit saa seuroittain kilpailukeskuksesta 3.3. klo 7:30 alkaen. Ota mukaan tuloste ilmoittautumisesta, maksukuitti tai kopio siitä. Osanottomaksut aikuisten sarjoissa 20 €, nuorten sarjoissa 10 € ja joukkuemaksut 20 €. Kilpailualueella pilkkiminen ja avantojen teko on kielletty 14 vrk ajan ennen kilpailupäivää. Lisätietoja: Aatos Tekokoski, p. 045 353 3762.

Kutsu SM-morriin
Mormuskoinnin SM-kilpailu järjestetään su 4.3. Joroisten Valvatusjärvellä. Kilpailukeskus Kahvila Kukkola vanhan 5-tien varrella. Kilpailu on avoin kaikille mormuskoinnin harrastajille. Kilpailumaksut: aikuisten sarjat 20 €, n15 ja n19 10 €, n12 ei maksua. Joukkueet: miehet ja miesveteraanit 20 €. Naisten ja nuorten joukkue 10 €. Ilmoittautuminen vain etukäteen 26.2. mennessä osoitteeseen ajtuomainen@gmail.com. Ilmoittautumisessa mainittava osallistujien nimet, sarjat ja joukkueet sekä yhteyshenkilö ja puhelinnumero. Maksu ilmoittautumisista tulee suorittaa VaPa Varkaus ry tilille FI2310443000205971 26.2. mennessä. Viestiksi maksuun on merkittävä seuran ja ilmoittajan nimi. Kilpailukortit saa 4.3. kilpailukeskuksesta kisa-aamulla klo 7.30 – 8.45. Ota mukaan maksukuitti tai sen kopio. Ajo-ohje: kilpailukeskus sijaitsee vanhan viitostien varrella, 4,5 km Jari-Pekka liikenneaseman kiertoliittymästä pohjoiseen (osoite: Kuopiontie 446). Opasteet myös pohjoisesta tuleville. Kilpailuruutujen suoja-alueet merkitään ennen sääntöjen mukaisen rauhoituksen alkamista ja suoja-alueen sisällä on kilpailijoilta harjoittelu ja liikkuminen kielletty.  Suoja-alueet julkaistaan  www.vapavarkaus.net sivustolla rauhoituksen alkaessa. Lisätietoja: Antti Tuomainen, p. 040 835 2928 tai Tapani Kurki, p. 0400 613 510.

Kutsu SM-pilkin esikilpailuun 
SM-pilkin esikilpailu kisataan la 10.3. Kuusamossa. Kilpailukeskus ja kilpailutoimisto sijaitsevat kilpailupaikan välittömässä läheisyydessä, eli Tolpanniemen venesatamassa (Kuusamo). Kilpailuaika kaikissa sarjoissa on klo 10.00 -14.00. Kilpailualueelle siirtyminen alkaa noin klo. 9.15 annettavalla äänimerkillä, ja maalialueelle kilpailijan on palattava klo. 15.00 mennessä. Kilpailualue sijaitsee Kuusamojärvellä, lähtöpaikka on Tolpanniemen venesatama. Kilpailualueesta on saatavilla karttoja kisajärjestäjältä 3e kappalehintaan. 
Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailutoimistossa kilpailupäivän aamuna. Osanottomaksut ovat aikuisten sarjoissa 20e ja nuorten sarjoissa 10e. Kalapussit jaetaan ainoastaan punnituksen yhteydessä. Lisätietoja antavat kilpailujohtaja Rauno Veteläinen, p. 0400 916 350 sekä varajohtaja Tapio Ojala p. 040 759 9404.

Kutsu SM-lohipilkkiin

SM-lohipilkki kilpaillaan la 17.3. Kajaanissa, Iso-Ruuhijärvellä. Kilpailuaika: klo 10-14 + 30min siirtymät. Kilpailukeskus sijaitsee Iso-Ruuhijärven kalatuvalla osoitteessa Ruuhijärventie 661, 87900 Kajaani. Osallistumismaksut: miehet ja naiset 20 €, nuoret 19v. 10 €, joukkuemaksu (3-henkilöä) 30 €. Jälki-ilmoittautumismaksut 25 € ja 15 €. Ilmoittautumiset 15.1-3.3. Tulostettava ilmoittautumislomake osoitteessa:  www.kainuunvapaa-ajankalastajat.fi/sm-lohipilkki2018. Maksu 3.3.2018 mennessä Kainuun Vapaa-ajankalastajien tilille FI25 4600 0010 8855 11, viitteeksi ilmoittajan nimi. Kilpailuohjeet, säännöt ja kartta annetaan kilpailijoille kisakansliasta kilpailukorttien yhteydessä. Kisakanslia avoinna perjantaina klo 12.00-20.00 Hotelli Scandic Kajanuksessa ja lauantaina kilpailukeskuksessa klo 6.00 alkaen. Tiedustelut: Mikko Toiviainen, p. 0400 690 025.


Kilpailukutsu MM-morrikarsintaan vuodelle 2019

MM-morri joukkuekarsinta vuodelle 2019 järjestetään Kouvolassa Sompasen järvellä 24-25.3.

Kisakeskuksena toimii Sompasen P-alue osoitteessa Heinolantie 889, 45910 Kouvola.

Molempien päivien kilpailut käydään kaksieräisinä. Lauantain ensimmäinen kisa käydään klo 10-12.30 ja toinen erä 14.30-17.00. Sunnuntain ensimmäinen erä 9.30-12.00 ja toinen 14-16.30. Ruutuarvonta 45min ennen kisan alkua. Kaikki kilpailevat täydet 4 erää, eli molemmat päivät. Kilpailuun kirjallinen ennakkoilmoittautuminen 19.3. mennessä osoitteeseen veskuusela@gmail.com. Osallistumismaksu 50e maksetaan paikan päällä. Kilpailuruudut merkitään viimeistään 2 vrk ennen kilpailua. Harjoittelu 10 metriä lähempänä ruutua kielletty!

HUOM!! Erätauoilla ruokailumahdollisuus. Paikalla Eräkokki molempina päivinä! Tiedustelut Vesa Kuusela, p. 0400 604 005.


Kutsu SM-pilkkiin 
SM-pilkki kisataan la 7.4. Kuusamossa. Kilpailukeskus ja kilpailutoimisto sijaitsevat osoitteessa Sossonniementie 94, Raatesalmi, 93600 Kuusamo. Kilpailuaika on kaikissa sarjoissa klo 10.00 -14.00. Kilpailualueelle siirtyminen alkaa noin klo. 9.15 ja maalialueelle on palattava klo. 15.00 mennessä. Kilpailualue sijaitsee Kuusamojärvellä.  Kilpailualueesta on saatavilla karttoja kisajärjestäjältä 3 euron kappalehintaan. Karttoja voi ostaa myös SM-esikilpailun 10.3. ja SM-kilpailun 7.4. yhteydessä.  Vesialueen omistaja on myöntänyt luvan kilpailualueen rauhoittamiseksi pilkinnältä 24.3.-7.4. klo 10.00, eli kilpailualueella on kaikki harjoittelu kielletty 24.3. alkaen. Kilpailualueella suoritetaan harjoituskiellon aikana valvontaa järjestäjien toimesta. Kilpailutoimisto avataan pe 6.4. klo 15.00 ja se on avoinna klo 20.00 asti. Kilpailupäivänä toimisto avataan klo 7.00. Kilpailutoimiston sähköpostiosoite on ajtuomainen@gmail.com ja puhelin aukioloaikoina: 040 835 2928. Ilmoittautuminen verkkosivujen lomakkeella tai postin välityksellä siihen tarkoitetulla lomakkeella. Järjestäjät toivovat ilmoittautumisen tapahtuvan verkkosivujen kautta. Ilmoittautumisten jälkeen lähetetään yhteyshenkilölle sähköpostina tiedot osallistumismaksujen maksamista varten: maksun saaja, tilinumero, maksettava summa ja viitenumero. Ilmoittautua voi myös palauttamalla kilpailukutsun mukana SVK:n toimesta seuroille lähetetyt lomakkeet postitse 8.3. mennessä, osoitteella: Antti Tuomainen, Ainonkuja 4, 78400 Varkaus. Lomake tulisi täyttää selvällä käsialalla. Ilmoittautumisten saavuttua järjestäjälle yhteyshenkilölle lähetetään tiedot osallistumismaksun maksamista varten. Osanottomaksut 
aikuisten sarjoissa 20 e, nuorten sarjoissa 10 e. Joukkuemaksu miesten ja miesveteraanien sarjassa 20 e, naisten ja naisveteraanien sarjassa 15 e ja nuorten sarjassa 15 e. Perhesarjan maksu 20 e. 
Osanottomaksuun sisältyy kilpailukortti, kisatarra ja käsiohjelma. Kalapussit saa punnituksen yhteydessä. Kilpailuun voi ilmoittautua kilpailutoimistossa vielä pe 6.4. klo 15.00-20.00 ja la 7.4. klo 7.00-9.00 välisinä aikoina. Kaikkien jälki-ilmoittautuneiden maksut ovat aikuisten sarjoissa 30 e ja nuorten sarjoissa 15 e. Joukkuemuutokset tulee tehdä kilpailutoimistossa 7.4. klo 8.00 mennessä. Jälki-ilmoittautumisessa toivotaan käytettävän SVK:n jäsenkorttia. Lisätietoja antavat kilpailujohtaja Rauno Veteläinen, p. 0400 916 350 sekä varajohtaja Tapio Ojala p. 040 759 9404.

 

 

 


« Takaisin

 
 

Ajankohtaista
20.09.2021 20:29 SVKn seurakirje 3-2021 Lisää >>
14.09.2021 14:15 SVKn tiedote: Street fishing -kisakiertue saatiin päätökseen - Vuoden katukalastajat tulevat Vaasasta Lisää >>
14.09.2021 14:14 SVKn yhteistiedote: Kalastonhoitomaksujen tuotto lähenee 10 miljoonaa − kalastuksen suosiossa hieman laskua viime vuodesta Lisää >>
14.09.2021 14:12 Vapaaehtoistyön tarvekartoitus Lisää >>

 

 

 

 

 

 

©2021 Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri - MMD Networks Oy