SVK:n seurakirje 3-2019   (Julkaistu: 18.10.2019 08:34)

 

 

SVK                                                                                                     Helsingissä 14.10.2019

Seurakirje 3/2019

 

1.     Syysneuvottelupäivät ja -vuosikokous 23.11.

2.     Kalastusohjaajat seurojen apuna

3.     Vapaa-ajankalastajan kalenteri 2020 ilmestyy

4.     Haukikannat takaisin nousuun! – seminaari 23.10.

5.     Kestävämmästä verkkokalastuksesta julkaistiin kesällä opas 

6.     Valtakunnalliset leirit haussa

7.     Kalakiva – kerhotukipaketit

8.     Parasta hauelle- SVK:n vuosiviehe

9.     Kalatalousalue-edustajille

10.  Jäsenraportit ja muuta jäsenasiaa

11.  E-laskulla jäsenmaksun maksaminen on helppoa

12.  SVK:n jäsenedut löydät kotisivuilta

13.  SM-kisojen haku

14.  Kilpailukalenteri 2020

 

1. Syysneuvottelupäivät ja -vuosikokous 23.11. Helsingissä

Syysneuvottelupäivät ja -vuosikokous pidetään lauantaina 23.11. Helsingissä Hotelli Arthurissa.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi keskusjärjestön jäsenet (vapaa-ajankalastajapiirit ja perustajajäsenet) voivat tehdä esityksiä syyskokouksen päätettäväksi. Mikäli seurasi haluaa tehdä esityksen kokouksen päätettäväksi, tulee se hyvissä ajoin esittää alueesi vapaa-ajankalastajapiirille. Piirin tulee toimittaa mahdollinen esitys SVK:n hallitukselle viimeistään 23.10.

2. Kalastusohjaajat seurojen apuna
Lasten ja nuorten kalastusharrastuksen edistämistä varten on SVK palkannut kalastusohjaajia eri puolille Suomea. Nuorisotyöhön panostavien kalastusseurojen kannattaa olla yhteydessä kalastusohjaajiin tapahtumien järjestämiseksi ja uusien toimintatapojen kehittämiseksi. Ohjaajien yhteystiedot löytyvät: http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/yhteystiedot/

 

3. Vapaa-ajankalastajan kalenteri 2020 ilmestyy ensi viikolla
Vapaa-ajankalastajan kalenteri tarjoaa tuttuun tapaan vapaa-ajankalastajan tarvitsemia tietoja monipuolisesti ja tiiviissä muodossa. Vuoden 2020 kalenteri kertoo mm. särkikalojen tunnistuksesta, haukijigien rigauksesta, koukkujen vaihtamisesta, haukitehtaista ja paljon muusta. Kaikki harrastuksesi tärkeät yhteystiedot ja päivämäärät, kalastajan solmut, otteita kalastuslaista, kalanimi- ja ennätyskalalistat sekä kalojen ottipäivät löytyvät kalenterista.

 

Oman Vapaa-ajankalastajan kalenterisi voit tilata hintaan 11 euroa. Tilatessasi niitä myyntiin vähintään 10 kappaletta, laskutamme vain 9 euroa/kalenteri. Vuoden 2020 kalenteri ilmestyy lokakuun lopussa. Tilauksen voit tehdä SVK:n toimistoon vaikka heti (jaana.piskonen@vapaa-ajankalastaja.fi, puh. 050 597 4933).


4. Haukikannat takaisin nousuun! – seminaari    

SVK järjestää seminaarin haukikantojen tilasta sekä keinoista tehostaa haukien luontaista lisääntymistä keskiviikkona 23.10.2019 kello 9:15 alkaen Helsingin kaupungintalon aulan tapahtumatorilla, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki. Seminaarissa pohditaan, miten taantuneita haukikantoja voidaan vahvistaa erityisten lisääntymiskosteikkojen, ”haukitehtaiden”, avulla, mitä haukitehtaat voivat tarjota kunnille, kaupungeille ja niiden asukkaille, sekä mitä haukitehtaiden suunnittelussa on otettava huomioon. Lisäksi seminaarissa esitellään toimivia haukitehtaita ja kuullaan tuoreimpia tutkimustuloksia aiheen ympäriltä. Tarkempi ohjelma www.vapaa-ajankalastaja.fi/haukiseminaari/. Seminaaria on mahdollista seurata myös netissä Helsinki-kanavan kautta.

 

Tässä kahden minuutin video, jossa kerrotaan haukitehtaiden ideasta (äänet päälle): https://youtu.be/p8UIx3D9u2s

Ja täältä löytyy hieman lisätietoa aiheesta sekä hankkeen helmikuussa julkaisema opas ”Haukitehtaat osana kalaston- ja ympäristönhoitoa”:

https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/haukitehtaat/

Lisätietoja: Janne Antila, janne.antila@vapaa-ajankalastaja.fi, 045 630 4280.

 

5. Kestävämmästä verkkokalastuksesta julkaistiin kesällä opas
Vaikka verkkokalastajien osuus kalastuksen harrastajista on laskenut, silti yhä noin kolmasosa vapaa-ajankalastajista pyytää verkoilla. Verkoilla saadaan valtaosa vapaa-ajankalastuksen muikku-, siika- ja lahnasaaliista. Myös yli puolet harrastajakalastajien pyytämistä mateista ja taimenista pyydetään verkoilla ja kuhistakin lähes puolet. Verkot ottavat tehokkaasti talteen kalavesien tuottoa ja ilman verkkopyyntiä jäisi suuri osa kalalajeista kokonaan hyödyntämättä. Verkkokalastus on yleisintä Itä- ja Keski-Suomessa, Kainuussa ja Lapissa ja sitä suosivat erityisesti yli 64-vuotiaat.

Verkkokalastus aiheuttaa kuitenkin ongelmia. Verkko ei valikoi saalista lajin, vaan koon mukaan. Verkkokalastaja pyytää tahtomattaan sivusaaliina myös sellaisia kaloja, joiden kuuluisi vielä kasvaa tai lisääntyä. Suurin osa järvilohi-, järvi- ja meritaimenistukkaista jää saaliiksi liian pieninä pääasiassa tiheäsilmäisiin verkkoihin. Useiden vesistöjen kuhasaaliista valtaosa pyydetään verkoilla ennen niiden sukukypsyyttä.

Myös säädettyä alamittaa pienemmät tai rauhoitetut uhanalaiset kalat päätyvät usein verkkokalastuksen sivusaaliiksi. Eikä niiden vapauttaminen paljon tilannetta paranna, sillä verkosta päästetyt kalat selviävät huonosti hengissä. Verkkokalastus on uhka myös saimaannorpalle. Erityisesti nuoret norpat takertuvat ja hukkuvat helposti kalaverkkoihin, kuten tänä kesänä on jälleen tapahtunut verkkokalastusrajoitusten päätyttyä norpan suojelualueilla.

 Kalastussäädökset ja viranomaispäätökset luovat edellytykset kalavarojen monipuoliselle hyödyntämiselle sekä uhanalaisten kalalajien ja -kantojen suojelulle ja hyville verkkosaaliille. Jokainen verkkokalastaja voi myös itse harjoittaa pyyntiä siten, että se kohdistuu mahdollisimman tarkoin juuri haluttuun kalalajiin ja sivusaalis jää mahdollisimman vähäiseksi. Tiheäsilmäisestä verkosta saatu muikku ja harvasta verkosta saatu parikiloinen kuha ovat oikein valikoituneita saaliskaloja.

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on julkaissut kotisivuillaan oppaan Kestävämpää verkkokalastusta, josta löytyy paljon tietoa verkkokalastuksesta: https://issuu.com/vapaa-ajankalastajat/docs/kestavampaa_verkkokalastusta.

Opas kertoo muun muassa, millaisilla verkoilla, mistä ja milloin kutakin kalalajia kannattaa pyytää. Siitä löytyvät lisäksi esimerkiksi ohjeet verkkosaaliin käsittelyyn, verkkojen oikeaan merkintään ja säilytykseen sekä verkkokalastusta koskevat ajantasaiset kalastussäännökset.  

Jotta tämä opas saa sille kuuluvan laajan huomion järjestössä ja muualla, pyydämme että piirit ja seurat laittavat em. linkin oppaasta myös omille kotisivuilleen. Kiitos avusta.

 

6. Valtakunnalliset kesäleirit 2020 haussa
SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunta etsii leirinjärjestäjiä kahdelle nuorten kesäleirille vuodelle 2020. Leirien tulee olla kaikille avoimia ja leireille tulee sopia vähintään 25 osanottajaa. Leireille voivat osallistua nuoret sekä lapset yhdessä vanhempiensa kanssa. Leiriajankohdan tulee olla kesä-elokuun välisenä aikana ja olla kestoltaan 3-6 päivää. Nuoriso- ja perhetoimikunta myöntää järjestäjille tukea 1000-1500 €/leiri riippuen osallistujamäärästä ja muista kustannuksista. SVK: n toimihenkilöt avustavat tarvittaessa leirin järjestämisessä.
Järjestämisoikeutta voivat anoa SVK: n piirit ja/tai yksittäiset seurat.
Hakemukset tulee toimittaa marraskuun loppuun mennessä osoitteeseen janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi. Mukaan tulee liittää tieto leiripaikasta ja alustava leiriajankohta. Lisätiedustelut Janne Tarkiainen puh. 044 547 9116.


7. Kalakiva – kerhotukipaketit
Kalakiva – kerhotukijärjestelmä on kalaseuroja nuorisotoimintaan kannustava tukimuoto, jonka tavoitteena on kalakerhotoiminnan käynnistäminen ja seurojen nuorisojäsenmäärän kasvattaminen.
Tukipakettiin kuuluu kalastusvälineiden askarteluopas, askartelumateriaaleja sekä rahallista tukea. Tukipakettia voivat hakea ainoastaan SVK: n jäsenseurat kerhotoiminnan käynnistämiseen. Tukipaketti voidaan myöntää erityisin perustein myös toimiville kerhoille, jotka tarvitsevat materiaaliapua.
Tukipaketti myönnetään vuosittain 10 seuralle, jotka valitaan hakemusten perusteella. Hakemukseksi riittää vapaamuotoinen perustelu, miksi seura anoo tukea. Lisäksi tarvitaan tieto nykyisestä nuorisotoiminnasta sekä nuorisojäsenmäärästä.
Hakemukset voi jättää ympärivuotisesti: Janne Tarkiainen, janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi


8. Parasta hauelle - SVK:n vuosiviehe
Tänä vuonna SVK:n vuosivieheenä on Grosarin Laxman, joka tunnetaan maan mainiona haukivieheenä. Viehevärityskisan vaappu on erikoisväri ja sitä ei saa tilattua mistään muualta kuin SVK:n toimistolta. Vaappua valmistetaan ainoastaan 200 kappaletta, joten kannattaa olla nopea, tämä on keräilyharvinaisuus ja toimii mainiosti, vaikka kalakisojen palkintona. Kalastusseurat voivat tilata vaappuja hintaan 8 €/kpl + toimituskulut. Suositushinta ulosmyyntiin on 12 €/kpl. Tilaukset SVK:n toimistolta puh. 050 597 4933 tai jaana.piskonen@vapaa-ajankalastaja.fi.


9. Kalatalousalue-edustajille

Kala- ja ympäristötoimikunta järjestää kalatalousalueisiin nimetyille vapaa-ajankalastajien edustajille koulutustilaisuuksia marras-joulukuun aikana. Tilaisuuksissa käydään läpi kalatalousaluetoiminnan ajankohtaisia asioita sekä Yhtenäisluvat kuntoon -hankkeen tuloksia. Koulutuksista tiedotetaan myöhemmin syksyllä. Lisätiedustelut Jannelta, janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi tai 0400 946 968.

 

10. Jäsenraportit ja muuta jäsenasiaa

Seurat voivat pyytää pitkin vuotta tarpeensa mukaan erilaisia jäsenraportteja. Ne lähetetään pääsääntöisesti sähköisessä muodossa.

Henkilörekisteritietoja ei saa enää lähettää tavallisella sähköpostiviestillä. SVK on valinnut tietojen suojaustavaksi 7-Zip-ohjelman, jolloin saajalle lähetetään puhelimeen tekstiviestillä tiedoston avaamiseen tarvittava salasana tai vaihtoehtoisesti salasana voidaan antaa puhelinkeskustelussa.
Nykyään ollaan entistä tarkempia, kenelle tietoja annetaan. Tästä syystä seuran toimihenkilötiedot tulee pitää ajan tasalla. Vain jäsenrekisterissämme oleville toimihenkilöille voi antaa oman seuransa jäsen- ym. tietoja. Puhelimitse niitä ei anneta. Toimihenkilöllä tulee olla rekisterissämme sähköpostiosoite, jos tietoja kysellään sähköpostitse.

 

Muistattehan, että jäsenlaskun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus. Ylimääräisten maksukehotusten välttämiseksi jäsenen tai seuran tulee ilmoittaa mahdollisimman pian jäsenen erosta, kun jäsenlaskut on lähetetty tai mieluummin jo ennen laskutusta.

Uusilla jäsenlomakkeilla kerätään myös jäsenten sähköpostiosoitteita extranettiin kirjautumista varten. Muistattehan käyttää niitä ilmoittaessanne uusia jäseniä seuraanne!

 

11. E-laskulla (sähköinen lasku) jäsenmaksun maksaminen on helppoa!

Saat maksettavan jäsenmaksulaskun tiedot suoraan verkkopankkiisi; sinun tarvitsee vain tarkistaa tiedot ja vahvistaa lasku maksuun. Halutessasi voit myös asettaa maksulle automaattisen maksatuksen.

E-laskun käyttöönotolla laskun tietoja ei tarvitse näppäillä, virhemahdollisuudet poistuvat, lasku ei katoa, lasku menee maksuun eräpäivänä tai haluttuna maksupäivänä. E-lasku on nopea, helppo ja vaivaton tapa maksaa lasku.

 

Näin teet e-laskusopimuksen

1. Siirry laskuttajaluetteloon verkkopankissasi

2. Valitse laskuttaja, jolta haluat tilata e-laskun (Hae laskuttajan nimellä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö tai Y-tunnuksella 1644332-4)

3. Tee e-laskusopimus (tarvitset jonkin aikaisemman jäsenlaskumme viitenumeron)

  

Näin maksat e-laskun

1. Klikkaa e-laskun saapumisilmoitusta

2. Tarkista laskun tiedot

3. Vahvista ja hyväksy lasku pankkitunnuksillasi

 

Vinkki! Saat aina uudesta e-laskusta ilmoituksen verkkopankkiisi, mutta voit lisäksi tilata siitä erillisen ilmoituksen sähköpostiisi tai matkapuhelinnumeroosi.

 

12. SVK:n jäsenedut löydät kotisivuilta
SVK:lla on runsaasti jäsenetuja, joita jäsenet voivat hyödyntää jäsenkortin avulla. Jäsenedut löytyvät kotisivuilta www.vapaa-ajankalastaja.fi => Järjestö => Jäsenedut sekä lisäksi matkailun jäsenedut => Matkailu => Matkailun jäsenetuja.

 

13. SM-kisojen haku
SVK:n kilpailutoimikunta jaostoineen muistuttaa piirejä ja seuroja SM-kisojen hakuprosessista ja suorastaan yllyttää olemaan asian suhteen aktiivinen! Lyhyt sähköposti, johon laitetaan kisa, aika, paikka sekä yhteystiedot riittää. Viestit voi laittaa joko SVK:n kilpailuvastaavalle (marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi) tai sitten jollekin kyseisen jaoston jäsenelle. Jaostot yhteystietoineen löytyvät osoitteesta www.vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpailut. Jaostot käsittelevät anomuksia sitä mukaan kuin niitä tulee.

Kisoja myönnettäessä käytetään yhtenä pääkriteerinä sitä, onko kisaa hakeneella piirillä viime aikoina ollut haettavaa kisaa järjestettävänä, eli myönnöissä pyritään tasapuolisuuteen ja vuoroperiaatteeseen. Jaostot myöntävät sitoville hakemuksille mielellään kisoja 2-3 vuodeksi eteenpäin, joten piirien kannattaa pohtia kisatoimintaansa ja harkita hakemuksia myös pidemmällä aikavälillä. Tämä koskee myös maajoukkuekarsintakisoja!

Muistutamme, että kilpailujaostot myöntävät SM-kisojen järjestelyjä niin vapaa-ajankalastajapiireille kuin seuroillekin. On kuitenkin suotavaa, että seurat ilmoittavat omalle piirille hakuaikeistaan ennen järjestelyanomuksen lähettämistä. Suurimpien SM-kisojen osalta hakemusten on tultava piirien kautta. Näin tieto kilpailusta leviää tehokkaammin ko. piirin alueella, ja päällekkäisistä suunnitelmista vältytään. Tällaiset kisat ovat ainakin: SM-pilkki, SM-onki, SM-laituripilkki, SM-lohipilkki ja SM-särkipilkki.

 

14.Kilpailukalenteri 2020
Kilpailukalenteri täydentyy myöhemmin.

 

22.2.              Pilkkimaajoukkueiden loppukarsinta, paikka salainen

29.2.              SM-pilkin esikisa, Sorsasalo, Kuopio

15.3.              SM-mormuskointi, Räyringinjärvi, Veteli

21.-22.3.       MM-morrin loppukarsinnat vuodelle 2021, Lestijärvi

28.3.              SM-pilkki, Sorsasalo, Kuopio
29.3.              SM-kiiskipilkki, Rantasalmi
4.4.                SM-särkipilkki, Keitele, Viitasaari (huom! Muuttunut aika)
18.4.              SM-rautupilkki, Tuulispääjärvi

19.4.              SM-lohipilkki, Ahvenjärvi, Luosto

12.-14.6.       Viehekalastuksen SM (paikka vielä auki)

27.6.              SM-soutu-uistelu, Kilpijärvi, Iisalmi

heinäkuu       SM-kilpaonki, Uljuan tekoallas, P-Pohjanmaa

11.7.              SM-heittouistelu, Oravainen

12.7.              SVK:n mestaruusvetouistelu, Oravainen

 8.8.               SM-onki, Kalajärvi, Peräseinäjoki

??                  Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 1/2, Saimaan kanava, LPR, tarkka aika auki

13.9.              SM-laituripilkki, Suomenoja, Espoo

??                  Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 2/2, Kyläsaari/Arabianranta, tarkka aika auki

 

 

 

Kalaisaa syksyä ja kireitä siimoja!

Terveisin Jaana Vetikko, Markku Marttinen, Olli Saari, Petter Nissén, Janne Rautanen, Marcus Wikström, Janne Tarkiainen, Juha Ojaharju, Janne Antila, Johanna Antila, Jaana Piskonen, Ismo Malin ja Tarja Lehtimäki

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jaana Vetikko

tiedottaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

puh. +358 50 525 7806

jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

 

www.vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi

www.fisuun.fi

www.ottiopas.fi

 

 
 
 
 
 

« Takaisin

 
 

Ajankohtaista
01.06.2020 17:52 SVKn seurakirje 2-2020 Lisää >>
29.05.2020 13:36 Päivitetty ohjeistus koskien kalastusharrastustoiminnan järjestämistä Lisää >>
25.05.2020 19:11 SVKn yhteistiedote: Vapapäivä-kalastustapahtuma järjestetään 5. syyskuuta Lisää >>
22.05.2020 20:18 SVKn yhteistiedote: Kalastonhoitomaksu on nuorten hyvinvointia tukeva valmistujaislahja Lisää >>
16.05.2020 19:16 SVK:n seuroille ja piireille Levitättehän ystävällisesti tietoa leireistä nuorillenne, kiitos. Kesän valtakunnalliset leirit Lisää >>

 

 

 

 

©2020 Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri - MMD Networks Oy