SVKn tiedote: Vapaa-ajankalastajat haastaa kunnat perustamaan haukitehtaita   (Julkaistu: 24.10.2019 16:45)

 

 

TIEDOTE 24.10.2019

Julkaistavissa heti

 

 

Vapaa-ajankalastajat haastaa kunnat perustamaan haukitehtaita

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) haastaa kunnat ja kaupungit pohtimaan haukitehtaan perustamista kunnan alueelle. Haukitehtaat ovat alueita, jotka on kunnostettu sopiviksi hauen kutualueiksi. Niiden avulla voidaan vahvistaa paikallista elinkeinotoimintaa sekä tarjota uudenlainen virkistäytymis- ja oppimisympäristö kunnan asukkaille ja oppilaille.

 

Haukien lisääntymismenestyksen parantaminen on tärkeää, koska lisääntymisalueiden pinta-ala on pienentynyt ja niiden soveltuvuus lisääntymiseen on heikentynyt ihmistoiminnan myötä. Hauella on tärkeä rooli ylläpitää tasapainoista kalastorakennetta ja se hillitsee osaltaan rehevöitymistä. Lisäksi hauki on korkealle arvostettu urheilukala ja sen kalastuksen ympärillä pyörii suuria euromääriä. Moni nykyisellään huonosti hauen lisääntymiseen soveltuva kosteikko voitaisiin kunnostaa merkittäväksi hauen lisääntymisalueeksi – haukitehtaaksi. Haukitehtaasta on haukien lisäksi hyötyä myös valumavesien puhdistamisessa ja lintujen elinympäristönä.

 

Haukitehtaiden perustamisessa kunnilla ja kaupungeilla on keskeinen rooli. Potentiaalisen haukitehtaan suunnittelu voidaan käynnistää kasaamalla alueen ympäriltä toimijoita, joihin haukitehdas voisi positiivisesti vaikuttaa. Tämä ryhmittymä voi kuntavetoisesti yhdessä alueellisten kalataloustoimijoiden kanssa pohtia haukitehtaan perustamista ja sen rahoitusmahdollisuuksia.

 

Haukitehtaat tarjoavat monia mahdollisuuksia ja hyötyjä kunnille, kaupungeille ja niiden asukkaille.

Niiden avulla voidaan vahvistaa paikallisia elinkeinoja, kuten parantaa kunnan alueella kalastusoppaiden yritystoiminnan edellytyksiä sekä täten tukea kalastusmatkailusta ja kalastusharrastuksesta hyötyvien muiden yrittäjien toimintaa, esimerkiksi majoitus- ja ravintolayrittäjiä. Hyvin toimivat haukitehtaat vähentäisivät myös kalaistutusten tarvetta.

 

Haukitehdas voi toimia kunnassa uudenlaisena merkityksellisenä, ympäristövastuutakin ilmentävänä virkistysympäristönä niin asukkaille kuin matkailijoille.

Lisäksi haukitehdas voi olla uudenlainen oppimisympäristö koululaisille. Se tuo helposti ymmärrettävästi esille ympäristön ketjuvaikutuksia sekä auttaa nuoria ja lapsia ymmärtämään konkreettisesti kalojen merkitystä vesistöissä.

Elinkeinojen tukemisen ja kalastusmatkailun edellytysten parantamisen, oppimisympäristön luomisen ja uudenlaisen monipuolisen virkistysympäristön mahdollistamisen kautta kuntaan voidaan luoda uutta vetovoimatekijää ja vahvistaa kunnan positiivista imagoa.

 

Haukitehtaat ovat nyt ajan hermolla. SVK haastaa kaikki kunnat ja kaupungit pohtimaan haukitehtaan perustamista omalla alueellaan. Haastamme myös johtamaan esimerkki edellä, kuten vaikkapa laittamalla kaupunginhallitus tai johtoryhmät osallistumaan haukitehtaan kaivamiseen alueellenne.

 

 

 

Lisätietoja:
SVK, kalatalousasiantuntija Janne Antila p. 045 630 4280, s-posti: janne.antila(at)vapaa-ajankalastaja.fi
SVK, kalatalousasiantuntija Juha Ojaharju p. 045 113 3050, s-posti: juha.ojaharju(at)vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/haukitehtaat/

 

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 506 seurassa toimii yhteensä noin 38 000 kalastuksen harrastajaa.

www.vapaa-ajankalastaja.fiwww.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen

www.fisuun.fiwww.ottiopas.fihttps://www.facebook.com/vapaa.ajankalastajat/

 

 

Jaana Vetikko

tiedottaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

puh. +358 50 525 7806

jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

 

www.vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi

www.fisuun.fi

www.ottiopas.fi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Takaisin

 
 

Ajankohtaista
01.06.2020 17:52 SVKn seurakirje 2-2020 Lisää >>
29.05.2020 13:36 Päivitetty ohjeistus koskien kalastusharrastustoiminnan järjestämistä Lisää >>
25.05.2020 19:11 SVKn yhteistiedote: Vapapäivä-kalastustapahtuma järjestetään 5. syyskuuta Lisää >>
22.05.2020 20:18 SVKn yhteistiedote: Kalastonhoitomaksu on nuorten hyvinvointia tukeva valmistujaislahja Lisää >>
16.05.2020 19:16 SVK:n seuroille ja piireille Levitättehän ystävällisesti tietoa leireistä nuorillenne, kiitos. Kesän valtakunnalliset leirit Lisää >>

 

 

 

 

©2020 Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri - MMD Networks Oy