SVKn seurakirje 4-2019   (Julkaistu: 11.12.2019 19:20)

 

 

SVK                                                                                                                            Helsingissä 11.12.2019

Seurakirje 4/2019

 

1. Syyskokouspäätöksiä

2. ELY-keskusten avustushaku kalatalouden edistämiseen muuttuu vuonna 2020

3. SVK:n toimisto on suljettuna 23.-31.12.

4. Vapaa-ajan Kalastaja 2020 aikataulu ja järjestöilmoitukset

5. Jäsenasiaa seuroille

6. E-lasku

7. SVK 20 vuotta: logo käyttöönne, osallistukaa tapahtumiin, vapaa-ajankalastaja.fi/juhlavuosi

8. Valtakunnallinen nuorisovetäjä ja nuorivetäjäkoulutus 18.1.-19.1.
9. PilkkiVapapäivien tapahtumat
10.
 Valtakunnalliset pilkkileirit

11. Kalatalousalue-edustajien koulutukset

12. Vuoden lähikalastuspaikka on haussa

13. Vuoden Vapaa-ajankalastaja

14. Tapahtumat 2020

15. Messut vuonna 2020

16. Kilpailukalenteri 2020

17. Tulevat SM-kilpailut

18. Kilpailujen hakeminen
19. Kilpailujen uutisointi ja kuvat mitalisteista

20. Ilmoita suurkalasi

21. Muistakaa päivittää seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoite

1. Syyskokouspäätöksiä

Syyskokous pidettiin Hotelli Arthurissa Helsingissä 23.11.2019.

 

Valinnat

Syyskokous valitsi keskusjärjestön puheenjohtajaksi Saara-Sofia Sirénin sekä varapuheenjohtajaksi Seppo Eskelisen. Emma Kari jatkaa toisena varapuheenjohtajana.

Syyskokous valitsi keskusjärjestön hallituksen jäseniksi Timo Hartikaisen (varajäsen Aarne Keurulainen) ja Veli-Matti Mäenpään (varajäsen Juha Väisänen).

 

Jäsenmaksut

Vuoden 2020 jäsenmaksut säilyvät ennallaan eli:

15 €/varsinainen jäsen, 7,5 €/perhejäsen ja 4 €/nuorisojäsen sekä 40 € keskusjärjestön henkilöjäsen ja 500 €/ kannatusjäsen.

 

Matkakorvaukset

Syyskokous päätti, että SVK maksaa luottamushenkilöille matkakorvauksena matkakulut halvimman julkisen kulkuneuvon käytöstä tai omalla autolla matkustettaessa 60 % valtion matkustusohjesäännön mukaisesta kilometrikorvauksesta.

Aikaisemmin päätetyn mukaisesti omalla autolla matkustaessa suositellaan kimppakyytejä.


2. ELY-keskusten avustushaku kalatalouden edistämiseen muuttuu vuonna 2020
Kalatalouden edistämisvarojen hakuaika on todennäköisesti 7.1.-28.2.2020. Haku muuttunee ensi vuonna sähköiseksi, eli hakemuksien teko edellyttää henkilökohtaista sähköistä tunnistautumista. Mikäli henkilö ei ole hakijayhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellinen, tarkistaa ELY-keskus hakemuksen oikeellisuuden yhdistykseltä. Vaihtoehtona säilynee mahdollisuus toimittaa avustushakemukset kirjallisesti.
Muutoksia on tulossa myös mm. hankkeen kustannusten arviointiin ja hyväksyttävien kulujen kirjauskäytänteisiin. SVK tiedottaa muuttuvasta hakumenettelystä erillisellä viestillä heti, kun lisätietoja on saatavilla. Ennakkotiedon mukaan lisätiedot löytyvät myöhemmin myös sivulta:
www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset
Rahoitettavien hankkeiden valinnassa huomioon otettavat erityiset painopisteet ovat yhä kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelu, kalastusharrastuksen edistäminen ja kalastuksen valvonta. Lisäksi hankkeiden kytkeytyminen syksyllä julkaistuun Vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategiaan tulee olemaan tärkeää. Lisätietoja strategiasta: www.mmm.fi/kalat/strategiat-ja-ohjelmat/vapaa-ajankalastus
SVK:n kalatalousasiantuntijat avustavat tarvittaessa alueensa seuroja hakemusten teossa.

 

3. SVK:n toimisto on suljettuna 23.-31.12.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön toimisto on suljettu 23.-31.12.
Toimisto on avoinna jälleen 2.1. alkaen ma-pe klo 9-16 ja puhelinpalvelu ma-to klo 9-16.

 

4. Vapaa-ajan Kalastaja 2020 aikataulu ja järjestöilmoitukset
Ilmestymisajat sekä toimituksellisen aineiston ja seurailmoitusten toimitusaikataulut 2020:

lehti                  aineistopäivä  ilmestymispäivä
1                        3.12.-19                                     24.1.
2                        28.1.                                           27.3.
3                        7.4.                                             29.5.
4                        16.6.                                           14.8.
5                        18.8.                                           9.10.
6                        13.10.                                         4.12.

Muistattehan, että seurat ja piirit voivat ilmoittaa kilpailuistaan, kokouksistaan ja muista tapahtumistaan lehtemme järjestötoimintaa-palstalla. Yksipalstainen enintään 40 mm:n ilmoitus maksaa vain 10 euroa + alv. Tätä suuremmista ilmoituksista veloitamme vain 0,50 e/ylimenevä palstamm. Ilmoitukset voi toimittaa päätoimittajalle aineistopäivään mennessä sähköpostitse jaana.vetikko(at)vapaa-ajankalastaja.fi tai postitse: Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki. Mukaan tieto, mihin numeroon ilmoitus on tarkoitettu sekä se, jos ilmoitukseen halutaan mukaan seuran logo. Logot voi toimittaa jpg- tai pdf-muodossa nelivärisinä tai mustavalkoisina.

 

5. Jäsenasiaa seuroille

Jäsenraportit postitetaan paperisina entiseen tapaan joulukuun alkupäivinä. Ilmoitattehan jäsensihteerille vain muutokset 15.1.2020 mennessä. Muut tiedot pysyvät ennallaan jäsenrekisterissämme. Ettehän lähetä itse tehtyä jäsenluetteloa koko jäsenistöstänne, koska siitä ei selviä, mitkä tiedot ovat muuttuneet. Kaikki jo ilmoittamanne muutokset on otettu talteen ja ne päivitetään sitä mukaa, kun ne on mahdollista tehdä.

Pidättehän seuranne toimihenkilötiedot ajan tasalla. Jäsentietoja ei anneta kuin rekisteriimme merkityille toimihenkilöille tietoturvasyistä. Raporttien salasanasuojaukseen käytetään 7-Zip-ohjelmaa. Tämä ilmainen ja turvallinen ohjelma tulee asentaa tietokoneelle, jotta tällä ohjelmalla suojatut raportit aukeavat.
Seurat, jotka saavat SVK:lta laskun piirin ja SVK:n osuuksista, eivät saa lisätä uusia jäseniä jo laskutetulle laskulle. Uudet jäsenet laskutetaan seuraavalla laskulla.

Jäsenerosta tulee aina ilmoittaa. Maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus. Lähetämme tuhansia turhia maksukehotuksia, jotka maksavat.

 

6. E-lasku

Verkkopankkia käyttävän jäsenen on mahdollista saada laskunsa e-laskuna tekemällä e-laskutussopimus verkkopankissa. Sopimuksen tekemiseen tarvitaan laskun viitenumero.

 

7. SVK 20 vuotta: logo käyttöönne, osallistukaa tapahtumiin, vapaa-ajankalastaja.fi/juhlavuosi

Järjestömme juhlii ensi vuonna 20-vuotisjuhlaansa. Juhlavuoden tavoitteena on tuoda vapaa-ajankalastus ja kalastusharrastus entistäkin näkyvämmäksi, tuoda esille vapaa-ajankalastuksen hyvinvointia ja iloa tuottavaa merkitystä, tuoda esille hyviä vapaa-ajankalastuksen mahdollisuuksia Suomessa sekä kannustaa näiden kautta kalastuksesta kiinnostuneita osallistumaan myös seuratoimintaan. Juhlavuoden kantavana teemana on yhdessä tekeminen, joten myös seuroja kannustetaan lämpimästi ottamaan aktiivisesti osaa juhlavuoteen. Liitteenä juhlavuoden logo käyttöönne ja kuvaesimerkkimiten voitte tuoda mukana oloanne esille. Kannustamme käyttämään logoa osana toimintaanne koko juhlavuoden 2020 ajan. Voitte käyttää logoa esim. seuratoimintanne materiaaleissa, tapahtumailmeessä, sosiaalisessa mediassa ja nettisivuillanne. Toivomme, että tiedotatte jäsenillenne myös omissa viestintäkanavissanne juhlavuoden tapahtumista ja toiminnoista. 

 

Juhlavuoden Suomi Madepilkkii 8.2., Suomi Pilkkii 14.3. ja Suomi Onkii 23.5. -tapahtumat ovat monissa piireissä jo tiukan suunnittelun alla. Tutustukaa tapahtumiin osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi/juhlavuosi. Olettehan seuroissa aktiivisia ja ottakaa yhteyttä omaan piiriinne tai juhlakoordinaattoriin, mikäli olette kiinnostuneet ottamaan osaa järjestelyihin. Tulkaa mukaan ja jakakaa niistä tietoa eteenpäin. Yhdessä olemme enemmän!

Lisätietoja: juhlakoordinaattori Johanna Antila, SVK, 050 573 9332, johanna.antila(at)vapaa-ajankalastaja.fi  

 

8. Valtakunnallinen nuorisovetäjä ja nuorivetäjäkoulutus 18.1.-19.1.
SVK järjestää Nuorten ohjaus ja opastaminen – vinkit turvalliseen toimintaan -nuorisovetäjäkoulutuksen Tyrvännöllä, hotelli Petäyksessä. Koulutus on suunnattu vapaa-ajankalastajapiirien nuoriso- ja perhetoimikuntien jäsenille sekä seurojen nuorisotoimijoille. Ohessa järjestetään myös Nuori vetäjä -koulutuksen ensimmäinen osio, joten kaikki innokkaat 16-20-vuotiaat nuoret mukaan koulutukseen!
SVK tarjoaa jäsenilleen ohjelman, majoituksen ja ruokailut, sekä korvaa matkakulut 25 snt/km + 2snt/lisähenkilö tai matkalippujen hinta. Julkisilla kulkuvälineillä (juna, linja-auto) saapuville järjestetään kuljetus Hämeenlinnasta tarvittaessa
Koulutukseen ilmoittaudutaan 31.12.2019 mennessä Jaana Piskoselle. jaana.piskonen@vapaa-ajankalastaja.fi, p. 050 597 4933.
Lisätietoja: Janne Tarkiainen p. 044 547 9116.

9. PilkkiVapapäivien tapahtumat

Keskusjärjestö järjestää yhteistyössä Metsähallituksen kanssa PilkkiVapapäivän tapahtumia tehohoidetuissa erityiskalastuskohteissa. Pilkkivapapäivää vietetään hiihtolomaviikoilla kuudella kohteella eri puolilla Suomea. Pilkkivapapäivänä kalastus on kaikille alle 18-vuotiaille ilmaista!
Kaikki Pilkkivapapäivän kohteet ovat ns. erityiskalastuskohteita, joissa lupa vaaditaan myös pilkkimiseen. Aikuiset voivat ostaa itselleen kalastusluvan normaalin käytännön mukaisesti esimerkiksi mobiililupana.
Tervetuloa mukaan kalastamaan yhdessä nuorten kanssa tai talkoilemaan mukavia tapahtumia! Lisätietoa tapahtumista löydät Fisuun.fi sivujen tapahtumasivuilta.

Kohteet (alustava):
Evon Niemisjärvet 22.2.
Teijo, Matildanjärvi 22.2.
Kinnula Heikinlampi 22.2.
Mikkelin Valkea 26.2.
Kuhmon Syväjärvi 3.3.
Sievi Maasydänjärvi 7.3.

Tapahtuma-aika on kello 9-15. Saaliskiintiö on kaksi lohikalaa/nuori.


10. Valtakunnalliset pilkkileirit
SVK järjestää yhdessä Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin kanssa valtakunnallisen Fisuun-pilkkileirin Upilan leirikeskuksessa 28.2.-1.3. (www.upila.fi.) Leirillä majoitus tapahtuu 2-4 hengen huoneissa, omat liinavaatteet täytyy ottaa mukaan. Leirillä kalastetaan pääasiassa pilkkien Vesijärvellä. Leirin hinta on SVK:n jäsenseurojen jäsenille 40 € ja ulkopuolisille 60 €. Hinta sisältää majoituksen, ruokailut, saunan, askartelumateriaalit sekä ohjatun kalastuksen. Leirillä on myös mahdollisuus suorittaa kalastaville nuorille räätälöityjä harrastusmerkkejä. Ilmoittautumiset 10.2. mennessä ilmoittautumislomakkeen kautta, lisätietoa ja linkki ilmoittautumiseen www.fisuun.fi/tapahtumat. Leirille mahtuu 40 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Leiri on tarkoitettu ensisijaisesti 10-17-vuotiaille.
Lisätiedot: janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi tai 044 547 9116.

Puruveden Kala-Harrit järjestävät valtakunnallisen nuorten pilkkileirin Pääkannan leirikeskuksessa Kerimäellä 20.3.-22.3. Leirillä majoitus tapahtuu lattiamajoituksena, omat makuualustat ja makuupussit täytyy ottaa mukaan. Leirillä kalastetaan pilkkien Puruvedellä. Leirin hinta on SVK:n jäsenseurojen jäsenille 20 € ja ulkopuolisille 30 €. Hinta sisältää majoituksen, ruokailut, askartelumateriaalit sekä ohjatun kalastuksen. Leirillä on myös mahdollisuus suorittaa kalastaville nuorille räätälöityjä harrastusmerkkejä. Ilmoittautumiset 1.3. mennessä Mika Huomanille. Leirille mahtuu 25 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Leiri on tarkoitettu ensisijaisesti 10-18-vuotiaille, alle 10-vuotiaat ainoastaan vanhemman seurassa.  
Lisätiedot: mikahuoman@gmail.com tai 044 281 3307.

11. Kalatalousalue-edustajien koulutukset

SVK:n kala- ja ympäristötoimikunta kutsuu kalatalousaluetoimintaan nimetyt sekä toiminnasta kiinnostuneet koulutukseen ja vaihtamaan kokemuksia toiminnasta! 
Keskusjärjestö tarjoaa jäsenistölle ohjelman, ruokailut, majoituksen sekä matkakulut järjestön matkakulukorvauspäätöksen mukaisesti.
Ohjelmassa käydään läpi Yhtenäisluvat kuntoon -hankkeen tuloksia, tavoitteita käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadintaan, vaihdetaan kokemuksia toiminnasta sekä saunotaan.
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta!
Tarkempi ohjelma ja kutsut on toimitettu edustajille sekä piireille.

Koulutuspaikat ja ajankohdat:

Varkaus, Varkauden klubi 10.-11.1.2020
Sipoo, Koulutuskeskus Sopukka 17.-18.1.2020
Tampere, Varalan urheiluopisto 31.1.-1.2.2020
Rokua, Healt & Spa hotel 14.-15.2.2020


12. Vuoden lähikalastuspaikka on haussa

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö etsii jälleen vuoden lähikalastuspaikkaa. Valinnassa otetaan huomioon mm. kalastuspaikan sijainti (kaupunki-/taajama-alueella), kalan saamisen todennäköisyys, saavutettavuus myös julkisilla kulkuvälineillä, lasten ja liikuntaesteisten kalastusmahdollisuus sekä lupien ja tiedon saatavuus.
Ehdotuksia vuoden lähikalastuspaikaksi voivat tehdä vapaa-ajankalastajapiirit ja niiden jäsenseurat. Perustellut ehdotukset tulee lähettää 14.2.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen juha.ojaharju@vapaa-ajankalastaja.fi tai kirjeitse Juha Ojaharju, Keskustie 52, 63100 Kuortane. Ehdotukseen on suotavaa liittää tietoa paikasta ja mahdollisuuksien mukaan myös valokuvia.

 

13. Vuoden Vapaa-ajankalastaja

Vuoden Vapaa-ajankalastaja valitaan jälleen vuodenvaihteen jälkeen. Jokaisen vapaa-ajankalastajapiirin toivotaan esittävän joulukuun loppuun mennessä yhtä ansiokasta henkilöä perusteluineen. Kilpailutoimikunta tekee päätöksensä seuraavan vuoden tammikuun aikana. Kilpailutoimikunnan valintaan vaikuttavat seuraavat kriteerit: aktiivinen osallistuminen järjestön eri SM-kisoihin, aktiivinen osallistuminen seuratoimintaan sekä medianäkyvyys (esim. jonkun lajin uusi SE). Titteli myönnetään kerran vuodessa yhdelle SVK:n jäsenelle.

Vuoden Vapaa-ajankalastaja saa palkinnokseen kiertopokaalin sekä pienemmän palkinnon, joka jää voittajalle muistoksi.

Ehdotukset perusteluineen kalatalousasiantuntija Marcus Wikströmille marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fikuluvan vuoden loppuun mennessä!

 

14. Tapahtumia 2020

25.4. SVK:n kevätvuosikokous 
6.6. Vapapäivä, tapahtumia eri puolilla Suomea Metsähallituksen kohteissa

28.11. SVK:n syysvuosikokous

 

15. Messut vuonna 2020
Keskusjärjestö osallistuu omalla osastollaan seuraaville messuille: Helsingin Venemessut 7.-16.2., Mökki & Meri 27.-29.3. Turussa, Lapsimessut Helsingissä 17.-19.4., Lapin Erämessut 15.-17.5. Rovaniemellä sekä Riihimäen Erämessut 4.-7.6.

Lisäksi keskusjärjestö avustaa vapaa-ajankalastajapiirejä osallistumisessa alueellisesti merkittäville messuille antamalla käyttöön messuosaston pystyttämiseen tarvittavia rakenteita ja messuilla jaettavaa materiaalia. Aluetyöntekijät avustavat myös mahdollisuuksiensa mukaan messuosastoilla. Materiaalitoimituksia koskevien tilausten tulee olla SVK:n toimistolla vähintään yksi kuukausi ennen tapahtumaa. Vapaa-ajan Kalastaja –lehden mahdolliset tilaukset vieläkin aikaisemmin ilmestymisajoista riippuen.

 

16. Kilpailukalenteri 2020
Kansalliset kilpailut:

22.2.                 Pilkkimaajoukkueiden loppukarsinta, paikka salainen (kokoontumispaikka: Tiiriön ABC klo 7.00 alkaen)

29.2.                 SM-pilkin esikisa, Sorsasalo, Kuopio

14.-15.3.          MM-morrin loppukarsinnat vuodelle 2021, Lestijärvi (huom! Muuttunut ajankohta!)

21.3.                 SM-mormuskointi, Räyringinjärvi, Veteli (huom! Muuttunut ajankohta!)

28.3.                 SM-pilkki, Sorsasalo, Kuopio
29.3.                 SM-kiiskipilkki, Rantasalmi
4.4.                   SM-särkipilkki, Keitele, Viitasaari (huom! Muuttunut ajankohta!)
18.4.                 SM-rautupilkki, Tuulispääjärvi

19.4.                 SM-lohipilkki, Ahvenlampi, Luosto

23.-24.5.          Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 1/2, Saimaan kanava

12.-14.6.          Viehekalastuksen SM (paikka vielä auki)

??                      Nuorten SM-perhokalastuskilpailu, ajankohta ja paikka vielä auki

27.6.                 SM-soutu-uistelu, Kilpijärvi, Iisalmi

11.-12.7.          SM-kilpaonki, Uljuan tekoallas, P-Pohjanmaa

4.7.                   SM-heittouistelu, Oravainen (huom! Muuttunut, alustava ajankohta!)

5.7.                   SVK:n mestaruusvetouistelu, Oravainen (huom! Muuttunut, alustava ajankohta!)

8.8.                   SM-onki, Kalajärvi, Peräseinäjoki

??                      Perhokalastuksen SM-finaali, ajankohta ja paikka vielä auki

15.8.                 SM-Veneonki, Joroinen

29.-30.8.          Nuorten SM-toimintakilpailu, Kalajärvi, Seinäjoki

??                      Epävir. MM-tuulastus, Hankasalmi (tarkka ajankohta auki)

??                      SM-tuulastus, Hankasalmi (tarkka ajankohta auki)

13.9.                 SM-laituripilkki, Suomenoja, Espoo
26.-27.9.          Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 2/2, Kyläsaari/Arabianranta

??                      SM-kelluntarengas, ajankohta ja paikka vielä auki

??                      Perhokalastuksen SM-joukkuekisa, ajankohta ja paikka vielä auki

 

Kansainväliset kilpailut:

15.-16.2.          MM-morri, Liettua

21.3.                 PM-pilkki, Kongsvinger, Norja

6.-7.6.              Veteraanien MM-onki, Slovenia
6.-7.6.              Mastersien MM-onki, Slovenia

27.-28.6.          Seurajoukkueiden MM-kilpaonki, Serbia

25.-26.7.          EM-kilpaonki, Portugali

Heinä-elokuu  EM-Perhokalastus, Roros, Norja
11.-18.8.          MM-Perhokalastus, Kuusamo, Suomi

22.-23.8.          Naisten MM-kilpaonki, Alankomaat

12.-13.9.          MM-kilpaonki, Italia


17. Tulevat SM-kilpailut
Tietoa tulevista kilpailuista löytyy oheisesta liitteestä. Kilpailuissa noudatetaan SVK:n kilpailutoimikunnan hyväksymiä sääntöjä, jotka löytyvät mm. netistä os. www.vapaa-ajankalastaja.fi. Kilpailukutsut julkaistaan netissä sivuillamme.

 

18. Kilpailujen hakeminen

SVK:n kilpailutoimikunta jaostoineen muistuttaa piirejä ja seuroja SM-kisojen hakuprosessista ja suorastaan yllyttää olemaan asian suhteen aktiivinen! Lyhyt sähköposti, johon laitetaan kisa, aika, paikka sekä yhteystiedot riittää. Viestit voi laittaa joko SVK:n kilpailuvastaavalle (marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi) tai jollekin kyseisen jaoston jäsenelle. Jaostot yhteystietoineen löytyvät osoitteesta www.vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpailut. Jaostot käsittelevät anomuksia sitä mukaa kuin niitä tulee.
Kisoja myönnettäessä käytetään yhtenä pääkriteerinä sitä, onko kisaa hakeneella piirillä viime aikoina ollut haettavaa kisaa järjestettävänä, eli myönnöissä pyritään tasapuolisuuteen ja vuoroperiaatteeseen. Jaostot myöntävät sitoville hakemuksille mielellään kisoja 2-3 vuodeksi eteenpäin, joten piirien kannattaa pohtia kisatoimintaansa ja harkita hakemuksia myös pidemmällä aikavälillä. Tämä koskee myös maajoukkuekarsintakisoja!
Muistutamme, että kilpailujaostot myöntävät SM-kisojen järjestelyjä niin vapaa-ajankalastajapiireille kuin seuroillekin. On kuitenkin suotavaa, että seurat ilmoittavat omalle piirille hakuaikeistaan ennen järjestelyanomuksen lähettämistä. Suurimpien SM-kisojen osalta hakemusten on tultava piirien kautta. Näin tieto kilpailusta leviää tehokkaammin ko. piirin alueella, ja päällekkäisistä suunnitelmista vältytään. Tällaisia kisoja ovat ainakin: SM-pilkki, SM-onki, SM-laituripilkki, SM-lohipilkki ja SM-särkipilkki.

Kilpailutilanne on nähtävillä osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpailut -> Haetut ja myönnetyt kilpailut.

 

19. Kilpailujen uutisointi ja kuvat mitalisteista
Kansainvälisten kilpailujen ja SM-kilpailujen uutisointi on siirtynyt pääosin Vapaa-ajan Kalastaja -lehden nettisivuille (www.vapaa-ajankalastajalehti.fi). Sieltä voi lukea kisafiiliksiä ja katsella tunnelmakuvia. Tulokset julkaistaan vanhaan tapaan järjestön sivuilla (www.vapaa-ajankalastaja.fi), mutta toki kisajuttuihin laitetaan suorat linkit niihin. SM-kilpailujen mitalistien kuvia voi puolestaan katsella järjestömme Facebook-sivulla (www.facebook.com/vapaa.ajankalastajat), jonne niitä mahdollisuuksiemme mukaan laitetaan.

 

20. Ilmoita suurkalasi
Suurkalakilpailu on käynnissä. Muistathan lähettää ilmoituksen yhden (1) kuukauden kuluessa kalan saantihetkestä tai viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Vuoden ansioitunein suurkalojen pyytäjä palkitaan Vuoden Suurkalastaja-tittelillä. Kriteerinä toimii SVK:n suurkalakilpailuun vuoden aikana ilmoitettujen vapautettujen suurkalojen lukumäärä. Suurkalarekisteriin voi ilmoituksen tehdä myöhemminkin, ilman aikarajaa. Kala täytyy olla kuitenkin 2000-luvulla saatu. Suurkaloja ja muitakin kaloja voit ilmoittaa osoitteessa: https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalailmoitus/

21. Muistakaa päivittää seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoite
On tärkeää, että seurat ilmoittavat haluamansa sähköpostiosoitteen (tai -osoitteet) seurakirjeen toimitusta varten Jaana Vetikolle, jaana.vetikko(at)vapaa-ajankalastaja.fi, jos eivät ole sitä vielä tehneet. Muistakaa ilmoittaa myös sähköpostien muutoksista. Samalla jakelulla lähetetään seurojen käyttöön ja tiedoksi mm. SM-kilpailujen kutsuja ja mediatiedotteita.


Kalaisaa talvea, hyvää joulua ja kireitä siimoja!

 

 

Terveisin Jaana Vetikko, Markku Marttinen, Olli Saari, Petter Nissén, Janne Rautanen, Marcus Wikström, Janne Tarkiainen, Juha Ojaharju, Janne Antila, Johanna Antila, Jaana Piskonen, Tarja Lehtimäki ja Ismo Malin

 

 

Kilpailutoimintaa talvella ja keväällä 2020

 

Kilpailuissa noudatetaan SVK:n kilpailutoimikunnan hyväksymiä sääntöjä, jotka löytyvät mm. netistä os. www.vapaa-ajankalastaja.fi. Kilpailukutsut julkaistaan Vapaa-ajan Kalastaja –lehdissä 1/2020 ja 2/2020.


Kutsu pilkinnän maajoukkuekarsintaan vuodelle 2021
Pilkinnän maajoukkueiden loppukarsinta vuodelle 2021 on lauantaina 22.2.2020. Piirit järjestävät omat alkukarsintansa tai muuten päättävät loppukilpailuun oikeuttamansa kilpailijat.
Varsinaisia piirikohtaisia kiintiöitä ei ole. Loppukisaan pääsevät myös kaikki nuoret ja aikaisempien PM-kisojen henkilökohtaiset mitalistit sekä vuoden 2020 PM-joukkueen jäsenet. PM-pilkin juniori-ikä on 19 vuotta, veteraani-ikä 55 vuotta ja vanhempi veteraani-ikä 70 vuotta. Nyt valittava joukkue osallistuu vuoden 2021 Ruotsissa käytävään PM-pilkkiin, joten karsintavuonna juniori voi olla enintään 18 vuotta, veteraanin täytyy täyttää vähintään 54 vuotta ja vanhemman veteraanin 69 vuotta vuoden 2020 aikana. Piirien ei tarvitse enää maksaa alkukarsinnoistaan veroja SVK:lle. Jokainen loppukilpailija maksaa paikan päällä itse osallistumismaksunsa. Loppukarsinnan osanottomaksut ovat 20 € aikuisten sarjoissa ja 10 € nuorten sarjassa. Kokoontumispaikkana on Tiiriön ABC (osoita: Paroistentie 1, 13600 Hämeenlinna). Ilmoittautuminen klo 7.00-8.30 välisenä aikana. Huom! Akkukaira on sallittu kaikille 70v. täyttäneille! Sillä saa kuitenkin kairata vain yhden reiän kerrallaan. GPS ja kaikki muut elektroniset laitteet (myös puhelimet) ovat kiellettyjä. Kellonaikaa tulee siis katsoa ainoastaan kellosta, ei puhelimesta tms. Puhelinta saa käyttää vain aidossa hätätilanteessa; soitot hätänumeroon ovat siis sallittuja. (Pilkkijaoston linjaus 7.2.2018). Lisätietoja: Jari Mäkelä, p. 040 723 4128.


Kutsu SM-pilkin esikilpailuun
SM-pilkin esikilpailu järjestetään lauantaina 29.2. Kuopiossa. Kilpailukeskus ja kilpailutoimisto sijaitsevat kilpailupaikan välittömässä läheisyydessä Sorsasalon raviradalla. Kilpailuaika kaikissa sarjoissa klo 10.00-14.00. Kilpailualueelle siirtyminen alkaa noin klo 9.15 ja maalialueelle kilpailijan on palattava klo 15.00 mennessä. Kilpailualue sijaitsee Pohjois-Kallavedellä. Kilpailualueen karttoja saa kisajärjestäjältä 2 € kappalehintaan. Karttoja voi ostaa myös SM-esikilpailun yhteydessä. Kilpailuissa noudatetaan SVK:n SM-pilkin sääntöjä soveltuvin osin. Ne ovat nähtävänä kilpailukeskuksessa sekä SM-pilkin verkkosivuilla www.smpilkki2020.fi.
Kilpailutoimisto avataan kilpailupäivän aamuna klo 7.00, ilmoittautuminen klo 9.00 mennessä.  Osanottomaksut: aikuiset 15 €, nuoret ilmaiseksi. Lisätietoja: kilpailujohtaja Kyösti Kauppinen p. 044 330 4320 sekä varajohtaja Aarne Keurulainen, p. 041 436 1199.

Kilpailukutsu MM-morrikarsintaan vuodelle 2021
MM-morrin joukkuekarsinta vuodelle 2021 on Lestijärvellä 14.-15.3.2020. Kokoontuminen kalasatamassa, osoitteessa Rantatie, 69440 Lestijärvi. Molempien päivien kilpailut käydään kaksieräisinä. Lauantain ensimmäinen kisa käydään klo 10-12.30 ja toinen erä 14.30-17.00. Sunnuntain ensimmäinen erä 9.30-12.00 ja toinen 14-16.30. Ruutuarvonta 45 min ennen kisan alkua. Kaikki kilpailevat täydet 4 erää eli molemmat päivät. Kilpailuun kirjallinen ennakkoilmoittautuminen 8.3.2020 mennessä osoitteeseen petriah_@hotmail.com. Osallistumismaksu 50 € maksetaan paikan päällä. Kilpailuruudut merkitään viimeistään 2 vrk ennen kilpailua. Harjoittelu 10 metriä lähempänä ruutua kielletty! Tiedustelut: Petri Ahola, p. 050 342 0497.


Kutsu SM-morriin
Mormuskoinnin SM-kilpailu pidetään lauantaina 21.3. Vetelissä Räyringin järvellä. Kilpailukeskuksena toimii vanha meijeri osoitteessa Palokankaantie 30, 69820 Räyrinki.
Kilpailu on avoin kaikille mormuskoinnin harrastajille. Kilpailussa noudatetaan SVK:n hyväksymiä SM-sääntöjä. Kilpailumaksut ovat aikuisten sarjoissa 20 €, nuoret ilmaiseksi. Joukkuemaksut mies-/miesveteraanisarjoissa ovat 30 €, nais-/naisveteraanisarjoissa 20 € ja nuoret ilmaiseksi.
Ilmoittautuminen etukäteen 13.3. mennessä osoitteeseen antti.sillanpaa@metsagroup.com. Ilmoittautumisessa mainittava osallistujien nimet, sarjat ja joukkueet sekä yhteyshenkilö ja puhelinnumero. Maksut tulee suorittaa 13.3. mennessä Vetelin virkistyskalastajien tilille FI83 5512 0040 0098 13. Viestikenttään seuran ja ilmoittajan nimi. Kilpailukortit saa esittämällä maksukuitin tai kopion. Laajempi suoja-alue, jossa kilpailuruudut sijaitsevat, merkataan jäälle viimeistään 7 vuorokautta ennen kilpailua, jonka jälkeen ko. alueella harjoittelu ja liikkuminen on kielletty!
Lisätietoja: Antti Sillanpää, p. 050 433 0030.

Kutsu SM-pilkkiin
SM-pilkki järjestetään la 28.3. Kuopiossa. Kilpailukeskus ja kilpailutoimisto sijaitsevat osoitteessa Puikkarintie 41, Sorsasalo, 70420 Kuopio. Kilpailuaika kaikissa sarjoissa klo 10.00-14.00. Kilpailualueelle siirtyminen noin klo 9.15 ja maalialueelle on palattava klo 15.00 mennessä.
Kilpailualue sijaitsee Pohjois-Kallavedellä. Karttoja saa kisajärjestäjältä 2 € kappalehintaan. Kartta julkaistaan SM-pilkki 2020 -käsiohjelmassa. Kilpailualueella kaikki harjoittelu kielletty 14.3.-28.3. klo 10.00 välisenä aikana. Kilpailualueella suoritetaan harjoituskiellon aikana valvontaa. Henkilökohtaiset sarjat ovat avoimet kaikille pilkinnän harrastajille. Kilpailuissa noudatetaan SVK:n hyväksymiä sääntöjä. Säännöt julkaistaan SM-pilkki 2020 käsiohjelmassa ja ne ovat nähtävänä kilpailukeskuksessa sekä SM-pilkin verkkosivuilla. Kilpailutoimisto avoinna pe 27.3. klo 15-20 Hotelli Isovalkeisella, os. Majaniementie 2, Päiväranta, 70420 Kuopio. Kilpailuaamuna kilpailutoimisto löytyy osoitteesta Puikkarintie 41, Sorsasalo, 70420 Kuopio ja se avataan klo 7.00. Kisatoimiston sähköpostiosoite: ajtuomainen@gmail.com ja puhelin toimiston aukioloaikoina p. 040 835 2928. Ilmoittautuminen verkkosivujen lomakkeella (www.smpilkki2020.fi). Ilmoittautumisen jälkeen yhteyshenkilölle lähetetään maksutiedot. Osanottomaksut: aikuiset 20 €, nuoret ilmaiseksi. Joukkuemaksut: miesten ja miesveteraanien sarjoissa 40 €, naisten/naisveteraanien sarjassa 30 € ja perhesarjassa 20 €. Nuorten joukkueilta ei peritä maksua. Kilpailutoimistossa voi ilmoittautua vielä pe 27.3. klo 15.00- 20.00 ja la 28.3. klo 7.00- 9.00 välisinä aikoina. Jälki-ilmoittautumisista ei peritä lisämaksua! Joukkue-ilmoittautumiset ja olemassa olevien joukkueiden kokoonpanoihin tulevat muutokset tulee tehdä kilpailutoimistossa 28.3. klo 8.00 mennessä. Jälki-ilmoittautumisessa toivotaan käytettävän SVK:n jäsenkorttia. Lisätietoja: kilpailujohtaja Kyösti Kauppinen, p. 044 330 4320 sekä varajohtaja Aarne Keurulainen, p. 041 436 1199.


Kutsu SM-kiiskipilkkiin

SM-kiiskipilkki järjestetään su 29.3. Rantasalmen Hakojärvellä. Kilpailukeskus löytyy osoitteesta Tunnelinlavantie 42, Tuusmäki (Linkki karttaan). Kilpailuaika on kaikissa sarjoissa klo 10-14. Kilpailualueelle siirtyminen alkaa klo 9.30 ja kilpailijoiden on oltava punnitusalueella viimeistään klo 14.30. Kilpailuissa noudatetaan SVK:n hyväksymiä sääntöjä, jotka löytyvät osoitteesta www.vapaa-ajankalastaja.fi ja ne ovat lisäksi nähtävillä kilpailukeskuksessa.

SM-kiiskipilkkiin ilmoittaudutaan ennakkoon 23.3. mennessä. Ilmoittautuminen tehdään erillisellä ilmoittautumislomakkeella sivulla vapavarkaus.net. Kisapaikalla voi myös jälki- ilmoittautua kisa-aamuna klo 8.00-9.00. Kilpailukortit noudettavissa seuroittain kisakeskuksesta 29.3. klo 8.00 alkaen. Osanottomaksut: aikuiset 20 € ja nuoret ilmaiseksi. Joukkueet: miehet ja miesveteraanit 30 €/joukkue, naiset/naisveteraanit 20 €/joukkue, nuorten joukkueilta ei peritä maksua. Kilpailualueella pilkkiminen ja avantojenteko on kielletty 7 vrk ajan ennen kilpailua.
Lisätiedot: Antti Tuomainen, p. 040 835 2928.

Kutsu SM-särkipilkkiin
Särkipilkin SM-kilpailut järjestetään la 4.4. Kilpailualueena Keitelejärven Muikunlahti ja kisakeskuksena toimii Aikon Kartano, os. Muikunlahdentie 165, 44500 Viitasaari. Kilpailuaika klo. 10.00-14.00, siirtymät alussa ja lopussa ½ tuntia. Kilpailussa noudatetaan SVK:n hyväksymiä sääntöjä, jotka löytyvät os. www.vapaa-ajankalastaja.fi sekä kilpailukeskuksesta. Ilmoittautuminen ennakkoon 23.3. mennessä sähköpostilla osoitteeseen smsarkivts@gmail.com. Ilmoittautumisessa oltava seuraavat tiedot: piiri, seura, ilmoittajan nimi, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero sekä osoite, kilpailijan nimi ja sarja. Jälki-ilmoittautuminen paikan päällä klo 8.45 mennessä, jälki-ilmoittautumislisä 5 €. Ennakkoilmoittautuminen maksettava 25.3. mennessä.

Osanottomaksut aikuisten sarjoissa 20 €, joukkueet miehet 30 €, naiset 20 €, nuorilta ei maksua. Maksutiedot: FI53 4753 0010 0555 32 (saaja: Viitasaaren Kalakaverit ry). Viestiksi maksuun: SM-särki + minkä seuran tai yksityisen puolesta maksu on maksettu. Kortit kilpailukeskuksesta 4.4. klo 7.00 alkaen. Lisätietoja: Mikko Niskanen, p. 040 552 5739 / niskasmikko24@gmail.com.


Kutsu rautupilkkiin
SM-rautupilkki käydään la 18.4. klo 12.00-16.00 Inarin Tuulispääjärvellä. Alle 12-vuotiailla saa olla nimetty tukihenkilö, joka saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa, muttei osallistua pilkkimiseen. Osanottomaksut aikuisten sarjoissa 20 €, nuoret kilpailevat ilmaiseksi. Joukkuemaksu on 30 €. Ilmoittaudutaan kilpailupaikalla kello 10.00 alkaen (joukkuejäsenten nimet ilmoitettava etukäteen). Moottorikelkkakuljetus kilpailupaikalle Tuulispään ylätasanteelta klo 9.00 alkaen. Lisätietoja: Jari Huhtamella p. 040 702 5302, Jorma Kaaretkoski p. 040 569 6488.

Kutsu SM-lohipilkkiin
SM-Lohipilkki käydään Luoston Ahvenlammella (Sodankylä) su 19.4. Kilpailuaika klo 10-14, siirtymäajat 30 min. Kilpailukeskus sijaitsee Lapland Hotels Luostotunturi Ametistikylpylässä, osoitteessa Luostontie 1, 99555 Luosto. Kisakanslia avoinna la 18.4. klo 18.00-21.00 (ilmoittautuminen, säännöt, kartta ym. aineisto). Ilmoittautuminen mahdollista kilpailupäivänä kisapaikalla klo 7.00 alkaen. Osallistumismaksut: Miehet ja naiset 20 €, nuoret ilmaiseksi. Joukkuemaksu (3 henkilöä etukäteen nimettynä 30 €). Ennakkoilmoittautumiset sähköpostiin ​puheenjohtajalvk@gmail.com​ 15.4. mennessä. Maksut: ​FI1456412520076969 (saaja: ​ Lapin Vapaa-ajankalastajat ry). Maksun viestiksi ”SM-lohipilkki 2020”. Ota maksutosite mukaan. Huom! silikonipallojen ja syöttitahnan käyttö kielletty! Lisätietoja Jorma Kaaretkoski, puh. 040 569 6488.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jaana Vetikko

tiedottaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

puh. +358 50 525 7806

jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

 

www.vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi

www.fisuun.fi

www.ottiopas.fi


« Takaisin

 
 

Ajankohtaista
12.09.2020 20:17 SVKn tiedote: Vapaa-ajankalastajat: Kalastusharrastuksen tukemiseen on lisättävä varoja Lisää >>
12.09.2020 20:14 SVKn yhteistiedote: Kalastus kiinnosti tänä kesänä kaikenikäisiä − kalastonhoitomaksujen tuotto jo 10 miljoonaa euroa Lisää >>
12.08.2020 16:56 Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin Kalenterikokous 7.10.2020. Syyskokous 12.11.2020 Lisää >>
16.07.2020 18:16 SVKn yhteistiedote: Ravustuskausi alkaa ensi viikolla Lisää >>
07.06.2020 20:14 Kesän kisat 2020 Lisää >>
01.06.2020 17:52 SVKn seurakirje 2-2020 Lisää >>

 

 

 

 

©2020 Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri - MMD Networks Oy