SVKn seurakirje 4-2021   (Julkaistu: 18.12.2021 12:14)

 

 

SVK                                                                                                      Helsingissä 17.12.2021

Seurakirje 4/2021

 

1. Syyskokouspäätöksiä

2. ELY-keskusten avustushaku kalatalouden edistämiseen on käynnissä

3. SVK:n toimisto on suljettuna 23.-31.12.

4. Vapaa-ajan Kalastaja 2021 aikataulu ja järjestöilmoitukset

5. Jäsenasiaa seuroille

6. E-lasku

7. Kysely kalastuksenvalvojien koulutustarpeesta

8. Tapahtumat 2022

9. Messut vuonna 2022

10. Mimmit kalastaa! 2022 käynnistyy tammikuun lopulla

11. Vuoden kilpakalastaja

12. Kilpailukalenteri 2022

13. Tulevat SM-kilpailut

14. Kilpailujen hakeminen
15. Kilpailujen uutisointi ja kuvat mitalisteista

16. Muistakaa päivittää seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoite

 

1. Syyskokouspäätöksiä

Syyskokous pidettiin Hotelli Triplassa Helsingissä ja etäyhteyksin 27.11.2021.

 

Valinnat

Syyskokous valitsi keskusjärjestön puheenjohtajaksi kaudelle 2022-2024 kansanedustaja Seppo Eskelisen sekä varapuheenjohtajiksi kansanedustajat Janne Heikkisen ja Heli Järvisen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Stina Koivisto.
Syyskokous valitsi keskusjärjestön hallituksen jäseniksi vuosille 2022-2024 Jouko Lepistön (Tapani Kurki), Merja Kekin (Jorma Kaaretkoski) ja Jaakko Ikosen (Hannu Routio)

 

Jäsenmaksut

Vuoden 2022 jäsenmaksut säilyvät ennallaan eli:

15 €/varsinainen jäsen, 7,5 €/perhejäsen ja 4 €/nuorisojäsen sekä 40 € keskusjärjestön henkilöjäsen ja 500 €/ kannatusjäsen.

 

Matkakorvaukset

Syyskokous päätti, että SVK maksaa luottamushenkilöille matkakorvauksena matkakulut halvimman julkisen kulkuneuvon käytöstä tai omalla autolla matkustettaessa 60 % valtion matkustusohjesäännön mukaisesta kilometrikorvauksesta.


2. ELY-keskusten avustushaku kalatalouden edistämiseen on käynnissä

Kalatalouden edistämisvarojen hakuaika on 15.12.2021-31.1.2022. Hakuohjeet löytyvät osoitteesta www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-kalatalouden-edistamiseen ja ELY-keskuksen erikseen kokoama yleisohje on liitteenä. Ohjeisiin kannattaa tutustua huolellisesti. Haku on mahdollista ja suositeltavaa tehdä sähköisesti. Se tarkoittaa lomakkeiden täyttämistä verkossa (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut). Vaihtoehtoisesti haku on edelleen mahdollista myös ELY-keskuksen tulostettavaa/tallennettavaa hakulomaketta käyttäen.

 
Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2022 haussa ovat: kalastusharrastuksen edistäminen, luontaisten kala- ja rapukantojen monimuotoisuuden turvaaminen, kalavesien kestävän käytön ja hoidon toimeenpano sekä kalastuksen valvonta.


SVK kannustaa hakemaan avustusta kalastusharrastuksen edistämiseksi. Haussa kannattaa ottaa huomioon mm. seuraavat teemat:
• nuorisolle suunnatun kalastusharrastustoiminnan edistäminen
• uusille aikuisharrastajaryhmille suunnatun kilpailuneutraalin kalastusharrastustoiminnan edistäminen
• tytöille ja naisille suunnatun kalastusharrastustoiminnan edistäminen (Mimmit kalastaa! 2022 -teemavuosi).
• avustuksen hakeminen viestintään ja markkinointiin mm. tapahtumien ja koulutusten osallistujamäärien kasvattamiseksi


Lisäksi hankkeiden kytkeytyminen Vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategiaan on eduksi (www.mmm.fi/kalat/strategiat-ja-ohjelmat/vapaa-ajankalastus) SVK:n kalatalousasiantuntijat avustavat tarvittaessa alueensa piirejä hakemusten teossa (pääsääntöisesti etäyhteyksin).

 

3. SVK:n toimisto on suljettuna 23.-31.12.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön toimisto on suljettu 23.-31.12.
Toimisto on avoinna jälleen 3.1. alkaen ma-pe klo 9-16 ja puhelinpalvelu ma-to klo 9-16.

 

4. Vapaa-ajan Kalastaja 2022 aikataulu ja järjestöilmoitukset
Ilmestymisajat sekä toimituksellisen aineiston ja seurailmoitusten toimitusaikataulut 2022:

lehti                  aineistopäivä       ilmestymispäivä
1                       7.12.-21               27.1.
2                       31.1.                    24.3.
3                       11.4.                    3.6.
4                       4.7.                      26.8.
5                       15.8.                   7.10.
6                      17.10.                   9.12.

Muistattehan, että seurat ja piirit voivat ilmoittaa kilpailuistaan, kokouksistaan ja muista tapahtumistaan lehtemme järjestötoimintaa-palstalla. Yksipalstainen enintään 40 mm:n ilmoitus maksaa vain 10 euroa + alv. Tätä suuremmista ilmoituksista veloitamme vain 0,50 e/ylimenevä palstamm. Ilmoitukset voi toimittaa päätoimittajalle aineistopäivään mennessä sähköpostitse jaana.vetikko(at)vapaa-ajankalastaja.fi tai postitse: Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki. Mukaan tieto, mihin numeroon ilmoitus on tarkoitettu sekä se, jos ilmoitukseen halutaan mukaan seuran logo. Logot voi toimittaa jpg- tai pdf-muodossa nelivärisinä tai mustavalkoisina.

 

5. Jäsenasiaa seuroille

Jäsenraportit on postitettu paperisina entiseen tapaan joulukuun alussa. Ilmoitattehan jäsensihteerille vain muutokset 15.1.2022 mennessä. Muut tiedot pysyvät ennallaan jäsenrekisterissämme. Ettehän lähetä itse tehtyä jäsenluetteloa koko jäsenistöstänne, koska siitä ei selviä, mitkä tiedot ovat muuttuneet. Kaikki jo ilmoittamanne muutokset on otettu talteen ja ne päivitetään sitä mukaa, kun ne on mahdollista tehdä.


Pidättehän seuranne toimihenkilötiedot ajan tasalla. Jäsentietoja ei anneta kuin rekisteriimme merkityille toimihenkilöille tietoturvasyistä. Raporttien salasanasuojaukseen käytetään 7-Zip-ohjelmaa. Tämä ilmainen ja turvallinen ohjelma tulee asentaa tietokoneelle, jotta tällä ohjelmalla suojatut raportit aukeavat.

Seurat, jotka saavat SVK:lta laskun piirin ja SVK:n osuuksista, eivät saa lisätä uusia jäseniä jo laskutetulle laskulle. Uudet jäsenet laskutetaan seuraavalla laskulla.

Jäsenerosta tulee aina ilmoittaa. Maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus. Lähetämme tuhansia turhia maksukehotuksia, jotka maksavat.

 

6. E-lasku

Verkkopankkia käyttävän jäsenen on mahdollista saada laskunsa e-laskuna tekemällä e-laskutussopimus verkkopankissa. Sopimuksen tekemiseen tarvitaan laskun viitenumero.

 

7. Kysely kalastuksenvalvojien koulutustarpeesta

Keskusjärjestö on järjestämässä ensi kevään aikana koulutustilaisuuksia kalastuksenvalvojille. Tilaisuuksissa järjestetään ensin kahden tunnin koulutus, ja heti perään osallistujilla on mahdollisuus suorittaa kalastuksenvalvojan tutkinto. Jotta osaisimme kohdentaa ja mitoittaa tilaisuuksien määrän oikein, niin pyydämme tietoa koulutustarpeesta. Tiedoksi riittää seuranne paikkakunta ja montako henkilöä alustavasti olisi tulossa koulutukseen. Vastauksen voi lähettää sähköpostilla janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi tai TXT/WhatsApp-viestillä 0400 946 968.

 

8. Tapahtumia 2022

23.4. SVK:n kevätvuosikokous 
11.6. Vapapäivä, tapahtumia eri puolilla Suomea Metsähallituksen kohteissa

26.11. SVK:n syysvuosikokous

 

9. Messut vuonna 2022
Keskusjärjestö osallistuu omalla osastollaan ja koronan niin salliessa seuraaville messuille: Helsingin Venemessut 11.-20.2., Mökki & Meri 1.-3.4. Turussa, Nyt luontoon -messut 8.-10.4. Jyväskylässä, Lapsimessut 22.-24.4. Helsingissä, Riihimäen Erämessut 9.-12.6. sekä Pohjois-Suomen Erämessut 17.-19.6. Oulussa.

Lisäksi keskusjärjestö avustaa vapaa-ajankalastajapiirejä osallistumisessa alueellisesti merkittäville messuille antamalla käyttöön messuosaston pystyttämiseen tarvittavia rakenteita ja messuilla jaettavaa materiaalia. Aluetyöntekijät avustavat myös mahdollisuuksiensa mukaan messuosastoilla. Materiaalitoimituksia koskevien tilausten tulee olla SVK:n toimistolla vähintään yksi kuukausi ennen tapahtumaa. Vapaa-ajan Kalastaja –lehden mahdolliset tilaukset vieläkin aikaisemmin ilmestymisajoista riippuen.

 

10. Mimmit kalastaa! 2022 käynnistyy tammikuun lopulla
Mimmit kalastaa! 2022 vuosi on aivan kulman takana. Jos ette seurassanne vielä ole mukana hankkeen uutiskirjelistalla, laita viestiä osoitteeseen tintti.drake@vapaa-ajankalastaja.fi ja lisäämme teidät sähköpostilistoille mukaan. Saatte näin tuoreimmat kuulumiset mitä hankkeessa tapahtuu ja miten voitte osallistua. Virallinen Mimmit kalastaa! 2022 -vuoden lanseeraus tapahtuu tammikuun lopulla, jolloin myös mimmitkalastaa.fi avautuu. Jo nyt kannattaa ottaa seurantaan Instagramissa @mimmitkalastaa ja koodata omien sormien alle #mimmitkalastaa -hashtag. Mimmit kalastaa -vuotta voimme nimittäin olla rakentamassa meistä jokainen.  Kannustetaan siis yhdessä tyttöjä ja naisia kalastusharrastuksen pariin! 

11. Vuoden kilpakalastaja

SVK:n kilpailutoimikunnan hallinnoima Vuoden Vapaa-ajankalastaja on vaihtanut nimeä Vuoden kilpakalastajaksi. Menettelytapa ja kriteerit pysyvät miltei ennallaan, eli jokaisen vapaa-ajankalastajapiirin toivotaan esittävän joulukuun loppuun mennessä yhtä ansiokasta henkilöä perusteluineen. Kilpailutoimikunta tekee päätöksensä seuraavan vuoden tammikuun aikana. Kilpailutoimikunnan valintaan vaikuttavat seuraavat kriteerit: aktiivinen osallistuminen järjestön eri SM-kisoihin, aktiivinen osallistuminen seuratoimintaan sekä medianäkyvyys (esim. jonkun lajin uusi SE). Titteli myönnetään kerran vuodessa yhdelle SVK:n jäsenelle. Vuoden kilpakalastaja saa palkinnokseen kiertopokaalin sekä pienemmän palkinnon, joka jää voittajalle muistoksi.


Nimen lisäksi muutetaan myös vuosiluku tittelissä. Tämä tarkoittaa sitä, että ehdokkaiden kriteerit kerätään edelleen kuluvalta vuodelta ja valinta tehdään edelleen seuraavan vuoden tammikuussa. Viestinnällisistä syistä palkintolaattaan tulee kuitenkin tästedes valintavuoden vuosiluku (eli piirit keräävät kriteerit vuodelta 2021 mutta valitun henkilön titteliksi tulee ”Vuoden kilpakalastaja 2022”).

Ehdotukset perusteluineen kalatalousasiantuntija Marcus Wikströmille marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fikuluvan vuoden loppuun mennessä!

 

12. Kilpailukalenteri 2022
Kansalliset kilpailut:

29.1.              Pilkki12 (rajaton kilpailu)

29.1.-28.2.      Pilkkikuu (rajaton kilpailu)

                      Pilkkimaajoukkueiden loppukarsintaa ei järjestetä v. 2022

5.2.                SM-pilkin esikisa, Puruvesi

5.3.                SM-pilkki, Puruvesi
6.3.                SM-kiiskipilkki, Rantasalmi
19.3.              SM-mormuskointi, Räyringinjärvi, Veteli

26.3.              SM-särkipilkki, Liperi (huom! Paikkakunta vaihtunut!)
2.-3.4.            MM-morrikarsinta, Toivakka

23.4.              SM-rautupilkki, Tuulispääjärvi

24.4.              SM-lohipilkki, Ahvenlampi, Luosto

14.-15.5.        Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 1/2, Kyrönjoki, Ilmajoki

??                  Nuorten SM-perhokalastuskilpailu, ajankohta ja paikka vielä auki
17.-19.6.        Viehekalastuksen SM, Vaasa
2.7.                SM-kelluntarengas, Ahvenlampi, Vekaranjärvi

2.7.                Onki24 (rajaton kilpailu)

2.7.                SM-heittouistelu, Keitele, P-Savo

3.7.                SVK:n mestaruusvetouistelu, Keitele, P-Savo

9.-10.7.          SM-kilpaonki, Kyrönjoki, Seinäjoki (Huom! Tangomarkkinat ovat samaan aikaan)

9.-10.7.          SM-soutu-uistelu, Kolovesi, E-Savo (yöuistelu)
30.7.              SM-onki, Kalajärvi, Peräseinäjoki

13.8.              SM-Veneonki, Oulaisten Piipsjärvi
13.-14.8.        Naisten SM-perho, Iijoki, Taivalkoski
13.-14.8.        Mastersien SM-perho, Iijoki, Taivalkoski
27.-28.8.         Perhokalastuksen SM-finaali, Iijoki, Taivalkoski
3.-4.9.            Nuorten SM-toimintakilpailu, Tampere (tai lähiseutu)

??                  Epävir. MM-tuulastus, ajankohta ja paikka vielä auki

??                  SM-tuulastus, ajankohta ja paikka vielä auki

17.9.              SM-laituripilkki, Naistenlahti, Tampere

24.-25.9.        Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 2/2, Lempäälän kanava

??                  Perhokalastuksen SM-joukkuekisa, ajankohta ja paikka vielä auki

??                  SVK:n feedermestaruus, aika ja paikka auki

??                  SM-perhonsidontakilpailu, ajankohta ja paikka vielä auki

 

Perhokalastuksen SM-karsintakilpailut:
Ylöjärvi          Julkujärvi                             7.5.

Teijo              Matildanjärvi (vene)             8.5.

Vaajakoski     Liekkilampi                          14.5.

Lieto              Nautelankoski                      14.5.

Ylöjärvi          Julkujärvi (kellurengas)         15.5.

Keuruu           Valkeisjärvi (vene)               15.5.

Vekaranjärvi   Risulampi                            21.5.

Vekaranjärvi   Ahvenlampi (vene)               22.5.

Oulu              Mustalampi                          26.5.

Virrat             Yläinen Toriseva                  26.5.

Hollola           Hammonjoki                        28.5.

Kemi              Veitsiluoto (vene)                 29.5.

Iisalmi            Pitkäkoski                            4.6.

Espoo             Vantaanjoki                          4.6.

Karkkila         Karjaanjoki                          5.6.

Kaustinen       Syvälampi                            11.6.

Jämsä             Survosenkoski                      11.6.

Kaustinen       Perhonjoki                            12.6.

Nurmijärvi      Nukarinkoski                        18.6.

Virrat             Koskelankoski                      19.6.

Vekaranjärvi   Ahvenlampi (kellurengas)     2.7.

Iijoki              Kipinänkoski                        2.7.

Utajärvi          Valkeisjärvi (vene)               3.7.

Isojoki            Kangasjärvi (kellurengas)      16.7.

 

Kansainväliset kilpailut:

19.-20.2.        MM-morri, Liettua

10.-13.3.        PM-pilkki, Hudiksvall, Ruotsi

11.-12.6.        Veteraanien MM-onki, Unkari

11.-12.6.        Mastersien MM-onki, Unkari

25.-26.6.        EM-kilpaonki, Portugali

4.-10.7.          EM-Perhokalastus, Stor-Elvdal, Norja
4.-10.7.          MM-perho naiset, Stor-Elvdal, Norja
18.-24.7.          MM-perho masters, Trentino, Italia

18.-24.7.          MM-perho nuoret, Trentino, Italia

23.-24.7.        Seurajoukkueiden MM-kilpaonki, Belgia

6.-7.8.            Nuorten MM-onki, Slovenia

20.-21.8.        Naisten MM-kilpaonki, Ranska

10.-11.9.        Miesten MM-kilpaonki, Kroatia

25.9.-2.10       MM-Perhokalastus, Asturia, Espanja


13. Tulevat SM-kilpailut
Tietoa tulevista kilpailuista löytyy oheisesta liitteestä. Kilpailuissa noudatetaan SVK:n kilpailutoimikunnan hyväksymiä sääntöjä, jotka löytyvät mm. netistä os. vapaa-ajankalastaja.fi. Kilpailukutsut julkaistaan netissä sivuillamme.

 

14. Kilpailujen hakeminen

SVK:n kilpailutoimikunta jaostoineen muistuttaa piirejä ja seuroja SM-kisojen hakuprosessista ja suorastaan yllyttää olemaan asian suhteen aktiivinen! Lyhyt sähköposti, johon laitetaan kisa, aika, paikka sekä yhteystiedot riittää. Viestit voi laittaa joko SVK:n kilpailuvastaavalle (marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi) tai jollekin kyseisen jaoston jäsenelle. Jaostot yhteystietoineen löytyvät osoitteesta www.vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpailut. Jaostot käsittelevät anomuksia sitä mukaa kuin niitä tulee.
Kisoja myönnettäessä käytetään yhtenä pääkriteerinä sitä, onko kisaa hakeneella piirillä viime aikoina ollut haettavaa kisaa järjestettävänä, eli myönnöissä pyritään tasapuolisuuteen ja vuoroperiaatteeseen. Jaostot myöntävät sitoville hakemuksille mielellään kisoja 2-3 vuodeksi eteenpäin, joten piirien kannattaa pohtia kisatoimintaansa ja harkita hakemuksia myös pidemmällä aikavälillä. Tämä koskee myös maajoukkuekarsintakisoja!
Muistutamme, että kilpailujaostot myöntävät SM-kisojen järjestelyjä niin vapaa-ajankalastajapiireille kuin seuroillekin. On kuitenkin suotavaa, että seurat ilmoittavat omalle piirille hakuaikeistaan ennen järjestelyanomuksen lähettämistä. Suurimpien SM-kisojen osalta hakemusten on tultava piirien kautta. Näin tieto kilpailusta leviää tehokkaammin ko. piirin alueella, ja päällekkäisistä suunnitelmista vältytään. Tällaisia kisoja ovat ainakin: SM-pilkki, SM-onki, SM-laituripilkki, SM-lohipilkki ja SM-särkipilkki.

Kilpailutilanne on nähtävillä osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpailut -> Haetut ja myönnetyt kilpailut.

 

15. Kilpailujen uutisointi ja kuvat mitalisteista
Kansainvälisten kilpailujen ja SM-kilpailujen uutisointi on pääosin Vapaa-ajan Kalastaja -lehden nettisivuilla (vapaa-ajankalastajalehti.fi). Sieltä voi lukea kisafiiliksiä ja katsella tunnelmakuvia. Tulokset julkaistaan järjestön sivuilla (vapaa-ajankalastaja.fi), mutta toki kisajuttuihin laitetaan suorat linkit niihin. SM-kilpailujen mitalistien kuvia voi puolestaan katsella järjestömme Facebook-sivulla (facebook.com/vapaa.ajankalastajat), jonne niitä mahdollisuuksiemme mukaan laitetaan.

 

16. Muistakaa päivittää seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoite
On tärkeää, että seurat ilmoittavat haluamansa sähköpostiosoitteen (tai -osoitteet) seurakirjeen toimitusta varten Jaana Vetikolle, jaana.vetikko(at)vapaa-ajankalastaja.fi, jos eivät ole sitä vielä tehneet. Muistakaa ilmoittaa myös sähköpostien muutoksista. Samalla jakelulla lähetetään seurojen käyttöön ja tiedoksi mm. SM-kilpailujen kutsuja ja mediatiedotteita.


Kalaisaa talvea, hyvää joulua ja kireitä siimoja!

 

 

Terveisin Jaana Vetikko, Olli Saari, Petter Nissén, Janne Rautanen, Marcus Wikström, Janne Tarkiainen, Juha Ojaharju, Janne Antila, Johanna Antila, Tintti Drake, Jaana Piskonen, Tarja Lehtimäki ja Ismo Malin

 

 

Kilpailutoimintaa talvella ja keväällä 2022

 

Kilpailuissa noudatetaan SVK:n kilpailutoimikunnan hyväksymiä sääntöjä, jotka löytyvät mm. netistä os. vapaa-ajankalastaja.fi. Uudet, päivitetyt säännöt astuvat voimaan SVK:n hallituksen hyväksynnän jälkeen. Kilpailukutsut julkaistaan Vapaa-ajan Kalastaja -lehdissä 1/2022 ja 2/2022.

 

Huom! Talven ja kevään kilpailuja tullaan järjestämään vain, jos se koetaan turvalliseksi. Näiden kilpailujen järjestämismahdollisuutta arvioidaan seuraavan kerran ensi vuoden puolella. Kilpailupäätöksistä tiedotetaan SVK:n tiedotuskanavia käyttäen ja sitä mukaa, kun uusia päätöksiä tehdään.

Pilkki12 ja Pilkkikuu
Pilkki12 ja Pilkkikuu ovat koko kansan pilkkikilpailuja, joihin voit osallistua missä päin tahansa Suomea.
Pilkki12 järjestetään la 29.1. klo 9:00–21:00. Kuukauden mittainen Pilkkikuu alkaa myös 29.1. klo 9:00 mutta jatkuu 28.2. klo 24:00 asti.
Pilkki12 -kilpailussa saadut kalat hyväksytään mukaan Pilkkikuu-kilpailuun. Kilpailualueena ovat kaikki Suomen vesistöt, pois lukien kieltoalueet. Ilmoittautumiset ja lisätiedot löytyvät 1.12.21 alkaen osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi/pilkki12

Pilkinnän maajoukkuekarsintaa vuodelle 2022 ei järjestetä.
Ruotsissa alun perin ensi vuonna pidettävä Pohjoismaiden Pilkkimestaruus on siirretty vuodelle 2022. Näin ollen vuodelle 2020 karsineella joukkueella on edelleen oikeus osallistua vuoden 2022 kisoihin.

Kutsu SM-pilkin esikilpailuun 2022
SM-pilkin esikilpailu la 5.2.2022, Kerimäellä, Puruvedellä. Suomen SM-pilkin esikisan järjestää Puruveden Kala-Harrit ry. Kilpailukeskus ja kilpailutoimisto sijaitsevat kilpailualueen välittömässä läheisyydessä, Kerimäen Kirkkorannassa, osoite: Puruvedentie 73, 58200 Kerimäki. Kilpailuaika kaikissa sarjoissa klo 10.00-14.00. Kilpailualueelle siirtyminen alkaa noin klo. 9.15 ja maalialueelle kilpailijan on palattava klo 15.00 mennessä. Lähtöpaikka on Kerimäen Kirkkorannassa. Kilpailualueesta saatavilla SM-karttoja kisajärjestäjältä 2 euron kappalehintaan.
Kilpailuissa noudatetaan SVK:n hallituksen hyväksymiä SM-Pilkin sääntöjä soveltuvin osin. Ne ovat nähtävänä kilpailukeskuksessa sekä SM-pilkin verkkosivuilla www.smpilkki2022.fi.
Kilpailutoimisto avataan kilpailupäivän aamuna klo 7.00. Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailutoimistossa kilpailupäivän aamuna.  Osanottomaksut: aikuisten sarjoissa 20 e, nuorten alle 19v- ja 15v-sarjoissa 10 euroa, nuoret alle 12v ilmaiseksi. Kilpailussa ei jaeta kilpailijoille saalista varten muovikasseja. Lisätietoja: kilpailunjohtaja Pekka Kilpeläinen p. 050 403 2880 ja varajohtaja Veijo Malinen p. 044 762 4555.

Kutsu MM-morrikarsintaan vuodelle 2023
MM-morrin joukkuekarsinta vuodelle 2023 Toivakassa Kierikka-järvellä 2.-3.4.2022. Kokoontuminen Huikon Helmen rannassa Huikontie 446, 41660 Toivakka. Molempien päivien kilpailut käydään kaksieräisinä. Lauantain ensimmäinen kisa klo 10-12.30 ja toinen erä 14.30-17.00. Sunnuntain ensimmäinen erä 9.30-12.00 ja toinen 14-16.30. Ruutuarvonta 45 minuuttia ennen kisan alkua. Kaikki kilpailevat täydet 4 erää, eli molemmat päivät. Kilpailuun kirjallinen ennakkoilmoittautuminen 19.3.2022 mennessä osoitteeseen jussi@iisveden.fi. Osallistumismaksu 50 € maksetaan paikan päällä. Kilpailuruudut merkitään viimeistään 2 vrk ennen kilpailua. Harjoittelu 10 metriä lähempänä ruutua kielletty! Tiedustelut: Jussi Rossi, p. 050 512 4000.

Kutsu SM-pilkkiin 2022
SM-pilkki la 5.3.2022 Kerimäellä, Puruvedellä. Kilpailukeskus ja kilpailutoimisto sijaitsevat lähtöpaikan välittömässä läheisyydessä. Osoite on Puruvedentie 73, 58200 Kerimäki.
Kilpailuaika klo 10.00-14.00. Kilpailualueelle siirtyminen noin klo. 9.15 ja maalialueelle on palattava klo 15.00 mennessä. Kilpailualue sijaitsee Puruvedellä, Sammalselällä. Kilpailualueesta saatavilla karttoja kisajärjestäjältä 2 euron kappalehintaan. Karttoja voi ostaa myös SM-esikilpailun 5.2. yhteydessä.  Kartta julkaistaan myös SM-pilkki 2022 -käsiohjelmassa. Kilpailualueella on kaikki harjoittelu kielletty 19.2.2022 alkaen. Kilpailualueella suoritetaan harjoituskiellon aikana valvontaa järjestäjien toimesta. Kilpailualueelle lähtöpaikka on kaikusarjan osalta osoitteessa Tavisalon leirikeskus, Kesäkodintie 32, 58200 Kerimäki. Lähtöpaikalla on rajallisesti autojen pysäköintitilaa, joten lähtöpaikalle järjestetään tarvittaessa yhteiskuljetus Kerimäen taajamasta. Lisäinfoa kilpailujohtajilta. Tarkemmat ohjeet lähetetään kilpailukorttien postituksen yhteydessä.
Päivitetyt kilpailusäännöt astuvat voimaan heti kun kaikki asianomaiset instanssit ovat ne hyväksyneet (v. 2022 puolella). Tähän uudistettuun säännöstöön kuuluu myös uutuutena kisattava kaikusarja. Kaikusarjassa kilpaillaan yhdessä henkilökohtaisessa sarjassa ikään ja sukupuoleen katsomatta ja joukkuesarjassa kolmen henkilön voimin. Kaikusarjamestaruuksista kilpaillaan Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön kuuluvien seurojen jäsenten kesken. Kaikusarjan kilpailualue rajataan omaksi alueeksi ja sarjassa kaikki elektroniset apuvälineet ovat lähtökohtaisesti sallittuja. Kaikusarjassa kilpailija saa muista sarjoista poiketen tuoda maksimissaan viisi ahventa seulalle ja punnitukseen.
Kilpailupäivänä toimisto avataan klo 7.00 ja silloin se on lähtöpaikan läheisyydessä, osoitteessa Puruvedentie 73, 58200 Kerimäki. Kilpailutoimiston sähköpostiosoite on ajtuomainen@gmail.com, ja puhelin toimiston aukioloaikoina Antti Tuomainen p. 040 835 2928. Ilmoittautuminen verkkosivujen kautta (www.smpilkki2022.fi).  Ilmoittautumisten jälkeen lähetetään sähköpostina tiedot osallistumismaksujen maksamista varten. Ilmoittautumisten saavuttua lähetetään tiedot osallistumismaksun maksamista varten. Osanottomaksut: aikuisten sarjoissa 20 euroa, nuorten sarjoissa ei maksua. Joukkuemaksu miesten sarjassa 40 euroa, miesveteraanien sarjassa 40 euroa, naisten ja naisveteraanien sarjassa 20 euroa, nuorten sarjassa ei maksua sekä perhesarjassa 20 euroa. Kilpailuun voi ilmoittautua kilpailutoimistossa la 5.3. klo 7.00-9.00. Jälki-ilmoittautumisista ei lisämaksua! Joukkue-ilmoittautumiset ja joukkuemuutokset tulee tehdä kilpailutoimistossa 5.3. klo 08.00 mennessä. Jälki-ilmoittautumisessa toivotaan käytettävän SVK:n jäsenkorttia. Lisätiedot: Kilpailunjohtaja Pekka Kilpeläinen p.050 403 2880 ja varajohtaja Veijo Malinen p. 044 762 4555.

Kutsu SM-kiiskipilkkiin 2022

SM-Kiiskipilkki järjestetään su 6.3.2022 Rantasalmen Hakojärvellä. Kilpailukeskus löytyy osoitteesta Tunnelinlavantie 42, Tuusmäki (Linkki karttaan). Kilpailuaika on neljä tuntia, klo 10-14. Kilpailualueelle siirtyminen klo 9.30 ja punnitusalueella oltava viimeistään klo 14.30.

Ilmoittautuminen ennakkoon 28.2.2022 mennessä erillisellä ilmoittautumislomakkeella sivulla vapavarkaus.net. Kisapaikalla voi jälki-ilmoittautua kisa-aamuna klo 8.00-9.00. Kilpailukortit noudettavissa seuroittain kisakeskuksesta 6.3.2022 klo 8.00 alkaen. Osanottomaksut: aikuiset 20 euroa, nuoret ei osallistumismaksua. Joukkueet: miehet ja miesveteraanit 30e/joukkue, naiset/naisveteraanit 20e/joukkue, nuorten joukkueet ei maksua. Kilpailualueella pilkkiminen ja avantojenteko on kielletty 7 vrk ajan ennen kilpailua. Kisajärjestäjä ei enää jaa muovikasseja saaliita varten. Lisätiedot: Antti Tuomainen, p. 040 835 2928.

Kutsu SM-morriin 2022
Mormuskoinnin SM-kilpailu pidetään la 19.3.2022 Vetelissä Räyringin järvellä, kunnan uimaranta Palokankaantie, 69820 Räyrinki. Kilpailu on avoin kaikille mormuskoinnin harrastajille. Kilpailumaksut ovat aikuisten sarjoissa 20 euroa, nuoret ilmaiseksi. Joukkuemaksut mies-/miesveteraanisarjoissa ovat 30 euroa, nais-/naisveteraanisarjoissa 20 euroa ja nuoret ilmaiseksi.

Ilmoittautuminen etukäteen 11.3.2022 mennessä osoitteeseen antti.sillanpaa@metsagroup.com. Ilmoittautumisessa mainittava osallistujien nimet, sarjat ja joukkueet sekä yhteyshenkilö ja puhelinnumero. Maksut tulee suorittaa 12.3. mennessä Vetelin virkistyskalastajien tilille FI83 5512 0040 0098 13Viestikenttään seuran ja ilmoittajan nimi. Kilpailukortit saa esittämällä maksukuitin tai kopion. Kisajärjestäjä ei enää jaa muovikasseja saaliita varten. Laajempi suoja-alue, jossa kilpailuruudut sijaitsevat merkataan jäälle viimeistään 7 vuorokautta ennen kilpailua, jonka jälkeen ko. alueella harjoittelu ja liikkuminen on kielletty! Lisätietoja: Antti Sillanpää, p. 050 433 0030.


Kutsu SM-särkipilkkiin 2022
SM-särkipilkki järjestetään la 26.3.2022. Kilpailualueena Liperin Kirkkolahti ja kisakeskuksena toimii Liperin Rantamakasiini, osoite Heinävedentie 2. Kilpailuaika kaikissa sarjoissa klo. 10.00-14.00. Siirtymät alussa ja lopussa ½ tuntia. Ilmoittautuminen ennakkoon 13.3.2022 mennessä sähköpostilla juha.kosonen@edu.liperi.fi. Ilmoittautumisessa oltava seuraavat tiedot: piiri, seura, ilmoittajan nimi, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero sekä osoite, kilpailijan nimi ja sarja. Jälki-ilmoittautuminen paikan päällä klo. 8.45 mennessä. Ennakkoilmoittautuminen maksettava 16.3.2022 mennessä. Jälki-ilmoittautumislisä 5 €! Kisajärjestäjä ei enää jaa muovikasseja saaliita varten. Osanottomaksut aikuisten sarjoissa 20 €, joukkueet miehet 30 €, naiset 20 €, nuorilta ei maksua. Maksuosoite: Liperin Urheilukalastajat ry, FI09 5234 0340 0304 41. Viestiksi maksuun: SM-särki + minkä seuran tai yksityisen puolesta maksu on maksettu. Kortit noudettavissa kilpailukeskuksesta 26.3.2022 klo. 7.00 alkaen. Lisätietoja: Juha ”Kossu” Kosonen, p. 040 734 5908/tai yllä olevasta sähköpostiosoitteesta.

Kutsu rautupilkkiin 2022

SM-rautupilkki la 23.4.2022 klo 12.00-16.00 Inarin Tuulispääjärvellä. Alle 12-vuotiailla saa olla nimetty tukihenkilö, joka saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa, muttei osallistua pilkkimiseen. Osanottomaksut aikuisten sarjoissa 20 euroa, nuoret kilpailevat ilmaiseksi. Joukkuemaksu on 30 euroa. Ilmoittaudutaan kilpailupaikalla kello 10.00 alkaen (joukkuejäsenten nimet ilmoitettava etukäteen). Liikuntarajoitteisille moottorikelkka kuljetus kilpailupaikalle Tuulispään ylätasanteelta klo 9.00 alkaen. Kisajärjestäjä ei enää jaa muovikasseja saaliita varten. Lisätietoja: Jari Huhtamella, p. 040 702 5302 ja Jorma Kaaretkoski, p. 040 569 6488.


Kutsu SM-lohipilkkiin 2022
SM-lohipilkki Luoston Ahvenlammella (Sodankylä) su 24.4.2022. Kilpailuaika klo 10-14, siirtymäajat 30 min. Kilpailukeskus sijaitsee Lapland Hotels Luostotunturi Ametistikylpylässä, Luostontie 1, 99555 Luosto. Kisakanslia avoinna la 23.4. klo 16.00-21.00 (ilmoittautuminen, säännöt, kartta ym. aineisto). Ilmoittautuminen mahdollista myös kilpailupäivänä su 24.4., silloin kilpailupaikalla klo 8.00-10.00. Osallistumismaksut: Miehet ja naiset 20 euroa, nuoret ilmaiseksi. Joukkuemaksu (3 henkilöä etukäteen nimettynä) 30 euroa. Ennakkoilmoittautumiset sähköpostiin ​puheenjohtajalvk@gmail.com​ 13.4.2022 mennessä. Maksut: ​FI  14 56412520076969 (saaja: Lapin Vapaa-ajankalastajat ry).​ Viestikenttään: ”SM-lohipilkki 2022”. Ota maksutosite mukaan. Huom! Silikonipallojen ja syöttitahnan käyttö kielletty. Kisajärjestäjä ei enää jaa muovikasseja saaliita varten. Lisätietoja: Jorma Kaaretkoski, p. 040 569 6488.


Kilpailukutsut kokonaisuudessaan: www.vapaa-ajankalastajat.fi -> Kilpailut -> Kilpailukutsut.

Haetut ja myönnetyt kilpailut löytyvät osoitteessa www.vapaa-ajankalastajat.fi -> Kilpailut -> Haetut ja myönnetyt SM-kilpailut.

 

 

 

Jaana Vetikko

tiedottaja

päätoimittaja, Vapaa-ajan Kalastaja


Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

+358 50 525 7806

jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

 

vapaa-ajankalastaja.fi
vapaa-ajankalastajalehti.fi

fisuun.fi

ottiopas.fi

 


« Takaisin

 
 

Ajankohtaista
27.01.2022 18:14 SVKn tiedote: Suomen Vapaa-ajankalastajien uuden ajan pilkkikilpailut alkavat lauantaina Lisää >>
26.01.2022 21:02 SVKn tiedote: Mimmien kalastusvuosi 2022 käynnistyy! Lisää >>
22.01.2022 15:55 Madebussi 22.2.2022 Kuopio Lisää >>
18.12.2021 12:16 ELY-keskusten avustushaku kalatalouden edistämiseen vuonna 2022 Lisää >>
18.12.2021 12:14 SVKn seurakirje 4-2021 Lisää >>

 

 

 

 

 

 

©2022 Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri - MMD Networks Oy