ELY-keskusten avustushaku kalatalouden edistämiseen vuonna 2022   (Julkaistu: 18.12.2021 12:16)

 

 

ELY-keskusten avustushaku kalatalouden edistämiseen vuonna 2022

Kalatalouden edistämisvarojen hakuaika on 15.12.2021-31.1.2022. Hakuohjeet löytyvät osoitteesta www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-kalatalouden-edistamiseen ja ELY-keskuksen erikseen kokoama yleisohje on liitteenä. Ohjeisiin kannattaa tutustua huolellisesti. Alle on lisäksi koottu joitain huomioon otettavia asioita.

Miten avustuksia haetaan?

Haku on mahdollista ja myös suositeltavaa tehdä sähköisesti. Se tarkoittaa lomakkeiden täyttämistä verkossa (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut). Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista ja asioita hoidetaan yksityishenkilönä, Y-tunnuksellisen yrityksen tai yhteisön valtuuttamana. Valtuutus asian hoitajalle kannattaa tehdä suomi.fi palvelua käyttäen (https://www.suomi.fi/valtuudet)
Asiointipalvelussa hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Myös maksatushakemukset voi hankkeen päätyttyä tehdä samaa palvelua käyttäen.

Vaihtoehtoisesti haku on edelleen mahdollista myös ELY-keskuksen tulostettavaa/tallennettavaa hakulomaketta käyttäen. Täytetty lomake liitteineen toimitetaan allekirjoitettuna (hakijalla tulee olla yhdistyksen/yhteisön allekirjoitusoikeus) kyseisen toimialueen ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostitse/kirjeenä.

Poimintoja hakukäytänteistä

Pääsääntöisesti ELY-keskus ei myönnä avustuksena täyttä määrää hankkeen kokonaiskustannuksista, vaan rahoitukseen kannattaa sisällyttää muutakin rahoitusta. Omarahoitus voi sisältää talkootyötä, jonka hintana käytetään 15 euroa tunnilta. Mikäli haettava avustus kattaa kaikki kustannukset, hakemuksessa on erikseen perusteltava, miksi korkea avustusosuus on hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämätön.

Poikkeustapauksissa perustellusta syystä, osa avustuksesta voidaan maksaa ennakkona. Ennakon määrä voi pääsääntöisesti olla korkeintaan 80 % tuen kokonaismäärästä.

Hankkeen toteutusajan osalta tulee ottaa huomioon, että hyväksyttäviä kustannuksia ovat vain päätöksessä hyväksyttynä hankkeen toteutusaikana syntyneet (esim. sitova tilaus) ja maksetut kustannukset. Hakemus tulisi myös toimittaa ennen hankkeen aloittamista. Ilmoitettavaan hankkeen toteutusaikaan tulee siksi kiinnittää erityistä huomiota. Samalla maksatushakemuksen toimittamisaika määräytyy ilmoitetun hankkeen toteuttamisajan mukaan.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2022 haussa ovat:

  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • luontaisten kala- ja rapukantojen monimuotoisuuden turvaaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen)
  • kalavesien kestävän käytön ja hoidon toimeenpano
  • kalastuksen valvonta

SVK:n kannustin avustusten hakemiseksi vuodelle 2022

SVK kannustaa vapaa-ajankalastajapiirejään hakemaan avustusta kalastusharrastuksen edistämiseksi. Haussa kannattaa ottaa huomioon mm. seuraavat teemat:

  • nuorisolle suunnatun kalastusharrastustoiminnan edistäminen
  • uusille aikuisharrastajaryhmille suunnatun kilpailuneutraalin kalastusharrastustoiminnan edistäminen (ns. aikuispilottitoiminta)
  • tytöille ja naisille suunnatun kalastusharrastustoiminnan edistäminen (Mimmit kalastaa! 2022 -teemavuosi).
  • avustuksen hakeminen viestintään ja markkinointiin mm. tapahtumien ja koulutusten osallistujamäärien kasvattamiseksi

Hakemuksia laatiessa kannattaa muistaa myös Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian tahtotila ja linjaukset ( https://mmm.fi/kalat/strategiat-ja-ohjelmat/vapaa-ajankalastus )

SVK:n kalatalousasiantuntijat avustavat tarvittaessa piirejä hakemusten teossa (pääsääntöisesti etäyhteyksin) www.vapaa-ajankalastaja.fi/yhteystiedot

 

Olli Saari
toiminnanjohtaja, SVK

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jaana Vetikko

tiedottaja

päätoimittaja, Vapaa-ajan Kalastaja


Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

+358 50 525 7806

jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

 

vapaa-ajankalastaja.fi
vapaa-ajankalastajalehti.fi

fisuun.fi

ottiopas.fi

 


« Takaisin

 
 

Ajankohtaista
27.01.2022 18:14 SVKn tiedote: Suomen Vapaa-ajankalastajien uuden ajan pilkkikilpailut alkavat lauantaina Lisää >>
26.01.2022 21:02 SVKn tiedote: Mimmien kalastusvuosi 2022 käynnistyy! Lisää >>
22.01.2022 15:55 Madebussi 22.2.2022 Kuopio Lisää >>
18.12.2021 12:16 ELY-keskusten avustushaku kalatalouden edistämiseen vuonna 2022 Lisää >>
18.12.2021 12:14 SVKn seurakirje 4-2021 Lisää >>

 

 

 

 

 

 

©2022 Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri - MMD Networks Oy